Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin

Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin er et videnskabeligt Open Access tidsskrift, der udgives ca. tre gange om året i identiske elektroniske og trykte versioner.

Den elektroniske version kan frit downloades til videnskabelige formål her fra GEUS' hjemmeside.

Tidsskriftet publicerer større forskningsartikler på engelsk af blivende international værdi med fokus på Grønland, Danmark og nordsøregionerne. Et nummer af tidsskriftet er typisk enten en monografi eller en samling af artikler, der emnemæssigt er beslægtede. Der er mulighed for at underbygge med farveillustrationer i høj kvalitet og evt. tabeller.

Alle artikler bliver eksternt bedømt af mindst to forskere, som typisk ikke er danske. Eksterne forfattere opfordres til at kontakte redaktionen vedr. optagelse af artikler eller samlinger af artikler, som falder inden for den ovenfor beskrevne ramme. Redaktionen og tegnestuen kan yde teknisk assistance efter nærmere aftale. Forfatterne skal ikke betale for at publicere i bulletinen.

GEUS har copyrighten, men giver altid tilladelse til, at forfatterne kan bruge deres artikler eller uddrag af dem i forskningssammenhæng. Tidsskriftet omfatter også en årlig udgivelse af ca. 20 videnskabelige og reviewede artikler på hver fire sider, som dokumenterer De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønlands aktiviteter.