SEM laboratorium

Laboratoriet analyserer geologiske prøver ved hjælp af computer-kontrolleret elektronmikroskop (SEM). Mikroskopet er i stand til at genere billeder af stenfragmenter (fx strandsand) og krystallers topografi og relief.

GEUS har købt et ZEISS Sigma 300VP Field Emission Skanning Elektron mikroskop, så vi nu kan tilbyde at lave automatiserede mineralogiske analyser af tyndslib og polerede blokke, hvilket er relevant for minedrift og mineralefterforskning, så vel som undersøgelser af reservoir bjergarter (i olie og gas sektoren eller indenfor geotermisk energi).

Det nye instrument blev installeret i efteråret 2017. Instrumentet er udstyret med 2 Bruker Xflash 6|30 129 eV EDS detektorer, en Bruker e-FlashFS EBSD detektor, en 185-850 nm kathodeluminescens detektor, og det kan fungere under varierende tryk forhold, med højt vakuum på 3.25 x 10-4 Pa og lavt vakuum på 2-133 Pa.

Skanning elektron mikroskopet har software platformen Mineralogic, der er udviklet til mineralefterforskning og karakterisering af reservoir bjergarter. Med denne software er det muligt at gennemføre automatisk mineralogisk bestemmelse af hele tyndslib, polerede blokke, tungmineral koncentrater, cuttings prøver m.m.) og dele heraf.

Udstyr og processer