Laboratorium for organisk geokemi og petrografi

GEUS’ Laboratorium for Organisk geokemi og petrologi har omfattende erfaring med organisk geokemiske og petrologiske analyse af kildebjergarter, olie og kul. Laboratoriet udfører rene forskningsprojekter, tilbyder sine serviceydelser på kommercielle vilkår eller deltager i samarbejdsprojekter.