LA-ICP-MS laboratorium

LA-ICP-MS (”Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry”) laboratoriet på GEUS er designet til at udføre forskellige former for isotop-analyser som anvendes i geologi og naturvidenskab. Fokus er på analyser der bruges til geologisk aldersdatering vha. U-Th-Pb geokrononologi og til bestemmelse af indholdet af grundstoffer i en lang række forskellige, primært naturlige, materialer.