ICP-MS laboratorium

ICP-MS laboratoriet benytter et enkeltquadrupol ICP massespektrometer til kemiske koncentrationsbestemmelser af en lang række sporelementer fra Li til U. Analyser foregår rutinemæssigt fra opløsninger, hvor analyse af faste naturlige materialer af næsten enhver art gennemføres. Laboratoriets rutiner er udviklet med fokus på naturvidenskabelige anvendelser af de kemiske analyser velegnet til fx analyse af jord, vand, bjergarter, mineraler, naturlige bygge- og forbrændingsprodukter, og de fleste organiske materialer.