Vurdering af jordens varmeledningsevne

Her finder du et værktøj til planlægning af jordvarmeboringer ud fra eksisterende boredata. Du kan søge viden om jordlagenes varmeledningsevne, som er vigtig ved planlægning og dimensionering af både jordvarmeanlæg og anlæg til overfladenær geologisk varmelagring.