Indberetning

Fra disse web-sider er det muligt at opdatere data direkte i Jupiter-databasen.

Opdatering af Jupiter

For at få adgang til dette, skal man først tildeles rettigheder i Miljøportalens brugerstyringssystem. For medarbejdere i kommuner, regioner og miljøministeriet sker dette i deres respektive IT-organisation. Andre brugere kan i særlige tilfælde også få tilladelse til at redigere. Dette gælder f.eks. for laboratorier, der indberetter analysedata elektronisk til Jupiter-databasen.

Adgang til fagsystemer.

Vandforsyningernes indberetning

Webformular til vandforsyningernes indberetning af boringstilknytning, boringsanvendelse og lukning af boringer og kommunal frigivelse af data.

Indtastning af oppumpede vandmængder

Denne web-side er primært til brug for kommunerne, når de årlige indberetninger fra vandværkerne af oppumpede vandmængder skal indtastes.

Der logges på siden ved hjælp af Miljøportalens brugerstyringssystem. Det er kun muligt at indtaste oppumpede vandmængder for de anlæg, der ligger i den kommune, du er tilknyttet.

Angiv anlægsid i feltet eller lad det stå tomt for at få en liste over anlæg i din kommune.