Adgang til data

Alle data (på nær personfølsomme oplysninger) er offentligt tilgængelige og gratis. Data er tilgængelige enten via denne hjemmeside, via download eller via webservices. 

Søgning og visning af data

Du kan finde boringer og vandindvindingsanlæg via interaktivt kort, søgeformular eller Google Earth. Fra alle tre sider er der links til boringsdata, som vises i tabeller og i grafisk form.