Promice

GEUS har mere end 40 års erfaring i glaciologisk feltarbejde og analyse. Vi har ansvaret for overvågningen af massetabet fra Indlandsisen i Program for overvågning af Grønlands indlandsis (PROMICE) og driver i den forbindelse et ekstensivt netværk af klimastationer på isen (se nedenfor).

Den indsamlede viden og alle data om den grønlandske Indlandsis og de omkringliggende gletsjere stiller GEUS til rådighed for den danske og globale offentlighed gennem PROMICE. Programmet er desuden en god kilde til formidling og undervisning.