Danske GIS-produkter - priser

De fleste af GEUS' digitale danske GIS-kort kan ses på Kortviewer over danske kort

En del af kortene kan downloades gratis fra webshop

Trykte kort, der er publiceret i forbindelse med en rapport, kan fås ved henvendelse til GEUS, tlf. 38142000, e-mail: bogsalg@geus.dk

Nedenstående kort købes som trykte/printede kort eller som georefereret tiff/ Pdf fil. Priserne er excl. moms.

Printet jordartskort 1:25.000

 

Dette kort er udviklet på baggrund af tusindvis af feltprøver og dækker indtil videre 89 % af Danmark. Læs om fremstillingen af jordartskort.

Standardudskrift af 4 cm kort, inkl. Topografi og legende 750 kr.

Trykt jordartskort 1:200.000

Det trykte jordartskort i 1:200.000 repræsenterer kortet som det så ud i 1989. Den seneste udgave findes kun digitalt. 

Trykt kort (4 kortblade):

Samlet pris 500 kr.

 Pris pr. kortblad 150 kr.

Trykte geologiske jordartskort 1:50.000

Der er i årene mellem 1986 og 2012 blevet trykt et antal jordartskort i 1:50.000, med kortbladsbeskrivelse.

Trykt kort eller georefereret pdf/tiff fil kr. 175.

Trykte geologiske jordartskort 1:100.000

I årene indtil 1986 blev der trykt et antal jordartskort i 1:100.000

Trykt kort eller georefereret Pdf./ tiff fil kr. 175.

   

   Ældre trykte kort

    Trykte kort af ældre dato. Kortene er hovedsageligt fremstillet mellem 1977 og 1995.

 

Geologisk basisdatakort

Her er vist et eksempel.

Trykt kort eller georefereret Pdf./ tiff fil kr. 175.

Grundvandspotentialekort

Her er vist et eksempel.

Trykt kort eller georefereret Pdf./tiff fil kr. 175.

Grundvandskemiske basisdatakort

Her er vist et eksempel.

Trykt kort eller georefereret Pdf./ tiff fil kr. 175.

Kontakt GIS-gruppen

Telefon: 91333971