Inspektion af borekerner

GEUS tilbyder inspektion af kerner fra dybe boringer på dansk område i vores borekernelager, som er udstyret med fremvisningsfaciliteter.