Geofysisk borehulslogging

GEUS tilbyder geofysisk borehulslogging, som kan være af interesse i forbindelse med en lang række forskellige geologiske undersøgelser, fx indenfor hydrogeologi, råstoffer og geotermi. Kontakt os, hvis du skal have lavet borehulsundersøgelser.

Med vores udstyr kan vi tilbyde borehulslogging til undersøgelse af geologi, hydrogeologi og fysiske parametre som fx temperatur og elektrisk modstand samt strømningshastigheder og vandkemi. Borehulslogging kan også give tekniske informationer om filterinterval og utætheder i boringer.

Loggingudstyret er monteret i en firhjulstrukket og terrængående laboratorievogn. GEUS kan udføre opgaver i boringer ned til 1000 m under terræn og i borerør ned til 50 mm i indvendig diameter.