Biostratigrafi

GEUS tilbyder biostratigrafiske analyser af mikro- og makrofossiler og udarbejdelse af data- og analyserapporter på enkelte boringer eller som dele af regionale studier, hvor vi kombinerer biostratigrafiske data med data fra andre geologiske og geofysiske undersøgelser.

GEUS udfører såvel forskning som konsulentarbejde indenfor prækvartær og kvartær biostratigrafi. Vores erfarne biostratigrafiske gruppe omfatter fem palynologer, tre mikropalæontologer og to makropalæontologer, alle i besiddelse af en ph.d.-grad.

GEUS har et høj-kvalitets palynologisk, mikropalæontologisk og geobotanisk laboratorium med kapacitet til at bearbejde store mængder prøver på én gang. Vores sikkerhedsstandard er på et særdeles højt niveau.