Bestyrelsen

GEUS' bestyrelse varetager den overordnede ledelse og fastsætter de generelle retningslinjer for GEUS' organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Herunder indgår de bl.a. resultatkontrakter med ministeren og godkender budgetter.