GEUS' organisering

GEUS er organiseret med en bestyrelse og direktion, fire administrative afdelinger samt 10 forskningsafdelinger, der er ledet af statsgeologer og inddelt under fem programområder. Klik på afdelinger og områder for at læse mere. 

Økonomi og KontraktjuraDirektionPresse og KommunikationLogistik og SikkerhedDirektionBestyrelseDatasikkerhed
Data og kortVandressourcerEnergiMineralske RåstofferNatur og klima
Data og ITGeokemiGeofysikPetrologi og MalmgeologiGlaciologi og KlimaHydrologiReservoirgeologiMaringeologiGrundvands- og Kvartærgeologisk KortlægningStratigrafi