Nyt bor skal gøre det lettere at tage temperaturen på Indlandsisen

Publiceret 11-09-2018
Nyhed

Et nyt elektrisk smeltebor skal gøre det lettere at kortlægge temperaturen ved bunden af Indlandsisen, og dermed øge vores viden om isens bevægelse og ændringer, samt dens reaktion på klimaændringerne.

Projektet HOTROD under VILLUM Experiment programmet skal i gang med at udvikle et nyt effektivt isbor, som hurtigt kan bore ned til bunden af Indlandsisen for at måle temperaturen der. Projektet støttes med 2 millioner kroner fra VILLUM FONDEN, og det ledes af seniorforsker William Colgan fra GEUS.

Manglende viden om Indlandsisens temperatur ved bunden

Vores viden om Indlandsisens temperatur ved bunden er ikke komplet, og vi ved ikke om isen er frosset fast til underlaget eller er tøet under omkring en tredjedel af iskappen. Det giver usikkerheder i beregningerne af isens bevægelse og ændringer, da bevægelsen er afhængig af istemperaturen, og især af temperaturen ved bunden af isen.

Forskerne har kun målt temperaturen ved bunden af den centrale del af Indlandsisen på seks lokaliteter i løbet af de sidste 60 år. Disse vigtige målinger er foretaget i forbindelse med dybe iskerneboringer, hvor klima og miljøet undersøges. Boringerne foregår med et elektromekanisk bor, som skærer en iskerne fri, og boringerne tager flere måneder eller endda år at gennemføre. Projektet HOTROD: Prototype for Rapid Sampling of Ice-Sheet Basal Temperatures vil designe, bygge og teste et elektrisk smeltebor, som hurtigere kan bore ned til bunden af Indlandsisen og måle temperaturen der.