Nyt nummer af Geoviden om Geoarkæologi

Publiceret 22-06-2018
Nyhed

Fagene geologi og arkæologi kan mange ting hver for sig, men tilsammen – og ved brug af nye naturvidenskabelige analysemetoder – kan faget geoarkæologi komme rigtigt langt. I dette hæfte præsenteres historier med nogle af de nye og banebrydende forskningsresultater.