Ti års jubilæum for overvågning af Indlandsisen i Grønland

Publiceret 25-09-2017
Nyhed

Overvågningsprogrammet PROMICE kunne i fredags fejre sit 10 års jubilæum med overvågning af Indlandsisen i Grønland og dermed også fri distribution af data fra programmet til den internationale forskningsverden.

I fredags den 22. september 2017 blev 10 års jubilæet for PROMICE programmet, som overvåger massetabet fra Indlandsisen, fejret ved et symposium hos GEUS, med deltagelse af energi-, forsynings-, og klimaminister Lars C. Lilleholt, og Lida S. Lennert, som er chef for Grønlands Repræsentation i København.

Overvågningen af Indlandsisen sker ved hjælp af 25 fuldautomatiske målestationer, som måler afsmeltningen, klimaet og isens bevægelse og sender data tilbage til GEUS i København via satellit. PROMICE programmet holder også øje med istabet fra de store kalvisproducerende gletsjere i Grønland ved hjælp af data fra satellitter og målinger fra fly.

Data fra PROMICE programmet distribueres frit til den internationale forskningsverden via www.promice.dk, og resultaterne til offentligheden formidles gennem www.polarportal.dk, som drives i samarbejde med Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU).