Feltaktiviteter

GEUS udfører feltaktiviteter i Grønland og i den forbindelse udgives en årlig publikation som indeholder oplysninger om, hvor og hvornår GEUS gennemfører feltarbejdet, samt oplysninger om hvad arbejdet går ud på, hvor mange der deltager i det, og hvem der leder det.