Årsrapporter

Årsrapporterne indeholder en redegørelse af GEUS' aktiviteter i det angivne regnskabsår. 

GEUS udarbejder årsrapporterne i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det omfatter en beretning, en målrapportering og et regnskab.