Mål og resultater

GEUS' mål og resultater afspejler sig i vores mission, vision og strategier, samt i vores rapporter og feltaktiviteter.

 

Mission, vision og strategi

Læs GEUS' mission og vision, samt vores nuværende og tidligere strategier. 


Udgivelser

Få et overblik over alle de udgivelser, som udarbejdes af og om GEUS