TReNDS-seminar, Målrettet regulering af kvælstofanvendelse 28. februar 2017

Publiceret 28-02-2017

TReNDS-projektet afholder d. 28. feb. 2017 i Aarhus et midtvejsseminar, hvor du kan komme og høre om projektets aktiviteter og de nyeste resultater.

Ved at målrette indsatsen overfor kvælstofanvendelse til områder, hvor der sker det største kvælstof tab til det omgivende miljø, vil der kunne opnås en miljø- og samfundsmæssig gevinst. Størst gevinst opnås, hvis vi kan målrette indsatsen på lille skala. Dette kræver dog detaljeret kendskab til variationen i den naturlige nitratomsætning på lille skala, hvilket ikke eksisterer i tilstrækkelig grad på grund af videnshuller, specielt med hensyn til betydningen af markdræn og lavbundsarealer, samt undergrundens geokemiske forhold.

I TReNDS-projektet udvikler og afprøver vi derfor nye metoder og redskaber samt udfører detaljerede feltstudier med det formål, at opnå en bedre forståelse af de lokale processer, deres sammenspil og hvordan denne viden kan anvendes på en større skala. Endvidere undersøger vi, hvordan lokale data og viden kan inddrages i forvaltningen. På seminaret introduceres TReNDS-projektet samt de metoder der udvikles og foreløbige resultater.

Sted:
Aarhus Universitet, Høegh-Guldbergs Gade 2, 8000 C. Bygn. 1671, Aud. 137

Tid:
Tirsdag d. 28. februar 2017, kl. 9:30 - 16:00

Tilmelding:
Via trends.nitrat.dk

Praktisk info:
Anne Lausten Hansen, alha@geus.dk

Hjemmeside:
dansk - engelsk