Find anlæg ved hjælp af søgeformular.

Indtastning af pejlinger:

Når der indsamlet pejledata fra boringer er det muligt at indtaste resultaterne her. Der logges på siden ved hjælp af Miljøportalens brugerstyringssystem.Find boring ved hjælp af søgeformular.