26. februar 2015
Mangel på mineralske råstoffer kan forsinke omstilling til grøn energi
Blog indlæg om mineralske råstoffers betydning for den grønne energiomstilling.
Der skal bruges masser af mineralske råstoffer i omstillingen til en grøn energiforsyning. En vindmølle kræver fx råstoffer fra mindst 40 forskellige miner. Den hurtige udvikling af nye grønne teknologier afføder en meget hurtig ændring af, hvad det er for nogle råstoffer, der er behov for, og dette hurtige skift i efterspørgslen er svært at håndtere for mineindustrien. Det kan føre til knaphed af mineralske råstoffer og bremse omstillingen til grøn energiforsyning.

Læs seneste blog indlæg på hjemmesiden for Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MIMA) ved GEUS:
mima.geus.dk/lad-der-blive-lys-mangel-paa-mineralske-raastoffer-kan-forsinke-omstilling-til-groen-energi/

20. feb. 2015
Vi bad om 1 god, men fik 25 - Video om forskningstogt i Grønland
Se videoen. To forskere fra GEUS har hentet et væld af oplysning om fortidens is- og klimaforhold op fra havbunden i Inglefield Bredning i Nordvestgrønland. Arbejdet foregik fra forsvarets inspektionsfartøj Knud Rasmussen.
Med en kæmpe støtte fra besætningen ombord på forsvarets inspektionsfartøj Knud Rasmussen lykkedes det i sommeren 2014 for to forskere fra GEUS at få hentet 25 borekerner op fra havbunden i Inglefield Bredning i Nordvestgrønland.

"Fra starten af togtet håbede vi bare på at få 1 god borekerne op, men vi fik 25," siger en glad Naja Mikkelsen fra GEUS om resultatet.

Borekernerne indeholder et væld af oplysninger om fortidens is- og klimaforhold flere tusind år tilbage i tiden, og de skal nu igennem et omfattende måleprogram i GEUS’ laboratorier før forskerne kan vriste fortidens hemmeligheder ud af det brune mudder.

Undersøgelserne er en del af EU-projektet ICE-ARC, som skal undersøge hvordan klima og natur påvirker livet og økonomien for befolkningen i Arktis.

Se video fra forskningstogtet på Forsvarets TV: KNUD i Inglefield Bredning
www.forsvaret.tv/#!/video/C8DC3281

Læs historien på forsvaret.dk: Knud på forskningstogt
www2.forsvaret.dk/nyheder/nationale_opgaver/Pages/Knudpaaforskningstogt.aspx

Læs om ICE-ARC projektet
www.geus.dk/DK/nature-climate/climate-history/Sider/ice-arc_dk.aspx

Kontakt:
Seniorforsker Naja Mikkelsen, GEUS
Tlf.: 91 33 38 34
E-mail: nm@geus.dk


28. januar 2015
Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 32
A catalogue of Danian gastropods from the Baunekule facies, Faxe Formation, Denmark
A catalogue of Danian gastropods from the Baunekule facies, Faxe Formation, Denmark by Bodil W. Lauridsen and K.I. Schnetler - Bulletin 32 - is now available on www.geus.dk and the printed version will be available from the beginning of February 2015. The price for the printed version is DKK 240 excluding VAT and postage.
Fossiliferous middle Danian limestones of the Faxe Formation, exposed in a large quarry on the Stevns peninsula, eastern Denmark, yield a detailed record of the complex ecosystem associated with cold-water coral mounds. A particular sedimentary-diagenetic facies, the Baunekule facies, preserves the faunal record in exceptional detail.

This bulletin presents a catalogue of the gastropod fauna from the Baunekule facies, providing the taxonomic status of 194 taxa; one new species (Zaclys? nuetzeli) is introduced. The catalogue is fully illustrated with a combination of detailed drawings and photographs, the former produced in the 1960s by Erna Nordmann, Gunni Jørgensen and Betty Engholm under the direction of Professor Alfred Rosenkrantz. The bulletin documents the high diversity of the gastropod fauna and the overwhelming dominance of small (millimetre-sized) carnivorous forms that browsed on the coral substrate. Over 80% of this unusual fauna may be endemic to the Faxe Formation, probably reflecting the specialised nature of the cold-water coral mound ecosystem.

Download the entire bulletin:
A catalogue of Danian gastropods from the Baunekule facies, Faxe Formation, Denmark

The printed version of Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin will be available from:
Geological Survey of Denmark and Greenland
Øster Voldgade 10, DK-1350 Copenhagen K
Phone: +45 38 14 20 00, fax: +45 38 14 20 40, e-mail: geus@geus.dk

Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin: Scientific, internationally reviewed papers based on research results from Denmark, Greenland, the Faroe Islands and off-shore areas, as well as other countries where the Survey works. The Bulletin is currently published with three annual issues, including Review of Survey activities which contains a number of concise, 4-page contributions about selected research activities.

All articles in the Bulletin series can be downloaded from: List of the Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin Series
27. januar 2015
Yngre kvindelig forsker drager ud på isflage for at genskabe de seneste 1000 års havis
Sofia Ribeiro fra GEUS starter i disse måneder et forskningsprojekt, som skal rekonstruere fortidens havis ved hjælp af iskerner udboret på havisen og sedimentkerner udtaget i de dybe grønlandske fjorde. På det 18. danske Havforskermøde fra den 28.-30. januar har du mulighed for at træffe Sofia Ribeiro og høre om lignende arktisk havforskning. Den globale opvarmning truer med at gøre de arktiske havområder isfrie om sommeren inden udgange af det 21. århundrede. Det vil påvirke det arktiske havmiljø i et omfang, som er svært at forestille sig – og selvom forskerne forsøger i deres klimamodeller at forudsige forandringerne, og hvornår dette vil ske, så nøjagtigt som muligt, er dette stadig ikke lykkedes. Vi mangler nemlig vigtig viden om, hvordan isdækket omkring Arktis har varieret i fortiden før satellitbilledernes tid for at kunne forudsige fremtiden.

GEUS starter netop i disse måneder et nyt stort forskningsprojekt, der skal rekonstruere havisens variationer i det seneste årtusind i Højarktis. Projektet er finansieret af Villum Fondens Young Investigator Programme, der har givet en af vores yngre forskere, Sofia Ribeiro midler til at sammensætte et forskerhold, der skal rekonstruere fortidens havis ved hjælp af iskerner udboret på havisen og sedimentkerner udtaget i de dybe grønlandske fjorde.

Projektet nyder godt af et samarbejde med blandt andre Arktisk Forskningscenter på Aarhus Universitet og the Arctic Science Partnership, der er et grønlandsk-dansk-canadisk forskningssamarbejde.

Hvis man er interesseret i denne form for arktisk forskning, så lægger Geocenter Danmark i København hus til det 18. danske Havforskermøde fra den 28.-30. januar. Her har du mulighed for bl.a. at møde Sofia Ribeiro.

Her samles ca. 300 danske havforskere for at præsentere resultaterne af deres havforskning inden for klima, fiskeri og havforurening. I programmet er der en særlig session dedikeret til arktisk havforskning, hvilket afspejler den store interesse danske forskere og forskningsinstitutioner har i dette område særligt i farvandene omkring Grønland.

18. danske Havforskermøde
28.-30. januar
Geocenter Danmark
Øster Voldgade 10
1350 København K

Læs programmet for 18. danske Havforskermøde
havforsk2015.geus.dk/index.shtml

Kontakt:
Post doc Sofia Ribeiro, GEUS
Tlf.: 91 33 38 43
E-mail: sri@geus.dk

27. januar 2015
Kulturnatten hos GEUS Nuuk i glimt...
Overalt i samfundet bruger vi råstoffer i vores hverdag. På kulturnatten i Nuuk fik gæster set nogle eksempler på, hvordan udvalgte råstoffer ser ud, når man finder dem i naturen. Tegning: Carsten Thuesen, GEUS efter PR Neeb, 2006.
Forstør planchen
Lørdag den 24. januar 2015 blev der afholdt kulturnat i Nuuk og andre byer i Grønland.
GEUS Nuuk deltog ligesom sidste år sammen med Grønlands Naturinstitut, hvor GEUS har sit kontor. Det er 15. år der afholdes kulturnat i Nuuk. Naturinstituttet har alle år været meget besøgt, og 2015 var ikke en undtagelse. I løbet af de tre timer der var åbent (fra 19-22), var der 963 besøgende, dvs. at omkring 6 % af Nuuks befolkning lagde vejen forbi.

Ligesom sidste år syntes vi at det var sjovt at være med og der var mange nysgerrige og videbegærlige borgere.

Også i år var der mulighed for at tage sine egne sten med, så man kunne få at vide, "om den var interessant". Derudover blev der talt om vores afhængighed af råstoffer, og om hvor råstofferne findes, og hvordan de ser ud, når man finder dem i naturen. Der var eksempler på grønlandske malme og sten med olie i, som de besøgende kunne studere, og eksempler på nogle af de ting malmene bliver brugt til.

Også i år var der en quiz. Denne gang primært om miner i Grønland. Spørgsmål og svar kan du se her: Kulturnat 2015 Quiz (dansk), Kulturnat 2015 Quiz (grønlandsk) og Miner grøftning i Grønland.

Kontakt:
Kontorleder Kisser Thorsøe, GEUS
Tlf.: +299 36 12 62
E-mail: kit@geus.dk

Geolog Majken D. Poulsen viser, hvordan ultraviolet lys kan bruges af geologer til at identificere mineraler.
Statsgeolog Karen Hanghøj viser Naalakkersuisoq for råstoffer, Andreas Uldum, Demokraterne, en sten med sjældne jordartsmetaller fra Kringlerne i Sydgrønland.


Et par gæster udfylder en quiz, der handlede om Grønlands geologi. Der var i alt 32 besvarelser. I baggrunden ses et par af de bannere, der beskriver, hvordan geologerne finder interessante geologiske forekomster.
Der var hele tiden folk hos GEUS. Det var en fornøjelse.


Her fortæller chefkonsulent Kisser Thorsøe, ud fra flere bannere, om nogle af de metoder man anvender, når man skal have mineraler ud af bjergarter.
Karen viser blandt andet olieførende sten og forskellige sten med kobber, jern, zink og bly frem for de besøgende. Samtidig blev der snakket om, hvor man i hverdagene bruger disse ting, og hvorfor mineraler er vigtige for os.


Alle havde mulighed for at teste deres viden om glaciologi på www.isskolen.dk/wp.
Majken fortæller interesserede gæster om sammenhængen mellem blyanter og grafit.


26. januar 2015
Jordskælv ved Tasiilaq
Dette jordskælv er målt i Tasiilaq (øverst) og Isortoq (nederst) - og er også set på GEUS instrumenter i Kangerlussuaq og Summit Camp.
Forstør
Kl 07:51 grønlandsk tid skete der et jordskælv i havet ca. 25 km SSØ for Tasiilaq, Østgrønland. Flere har mærket jordskælvet, der var på 3.8 på Richterskalaen. Det er forholdsvis stort for området, hvor der sker et jordskælv af den størrelse med nogle års mellemrum. Tasiilaq er et af de steder i Grønland hvor befolkningen oftest mærker jordskælv, også mindre jordskælv meget tæt på byen.

Hvis du har mærket jordskælvet må du meget gerne udfylde en indberetning på linket:
www.geus.dk/DK/nature-climate/natural-disasters/seismology/Sider/indberetning.aspx.

Flere oplysninger hos:
Seniorforsker og seismolog Trine Dahl-Jensen tdj@geus.dk
Forsker og seismolog Peter Voss pv@geus.dk
Senorforsker og seismolog Tine B. Larsen tbl@geus.dk

Lær mere om jordskælv:
http://geus.net/e-learning/njs/index.html
21. januar 2015
Program for 18. Danske Havforskermøde
Det 18. Danske Havforskermøde afholdes i København fra 28. til 30. januar 2015. Programmet ligger nu klar og kan downloades fra mødets hjemmeside.
Det 18. Danske Havforskermøde 2015 afholdes i København på De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) fra 28. til 30. januar 2015.

Programmet ligger nu klar, og det dækker mange store emner inden for havforskningen fx klimaproblematikken, havforurening og kortlægning af marine habitater. Hver dag indledes med indlæg af Keynote Speakers og Klima-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen taler onsdag den 28. januar.

Havforskermøderne er et mødested for danske havforskere, studerende, laboranter og ansatte i forvaltningen af de marine ressourcer og naturværdier. Møderne afholdes hvert andet år med ca. 300 deltagere fra hele landet.

På møderne præsenteres den nyeste viden inden for havforskning i bredeste forstand. Studerende har mulighed for, at præsentere deres projekter og knytte værdifulde kontakter.

Havforskermøderne arrangeres af Dansk Nationalråd for Oceanologi (DNO), som er et råd under Videnskabernes Selskab.

Yderligere oplysninger og program findes på mødets hjemmeside:
http://havforsk2015.geus.dk/index.shtml
20. januar 2015
Mød geologerne på Kulturnatten i Nuuk - nu på lørdag den 24/1
Lørdag den 24. januar 2015 åbner geologerne fra GEUS dørene for Kulturnattens gæster i Nuuk.
Hør, se, rør, gæt og vind præmier. Lørdag den 24. januar 2015 åbner geologerne fra GEUS atter dørene for Kulturnattens gæster i Nuuk.
Mød geologerne fra GEUS på Kulturnatten og få en masse spændende viden om mineraler, klima og is. Du finder os på Grønlands Naturinstitut fra kl. 19-22.

I år vil geologerne igen besvare spørgsmål om geologiske naturressourcer i Grønland, og hvis du har en speciel eller en smuk sten derhjemme, som du gerne vil vide, hvad er, så kan du få geologerne til at kigge på den og fortælle dig, hvordan den er blevet dannet.

Gæsternes egen viden vil også komme i spil i en quiz, hvor bogen "Grønlands geologiske udvikling" og en bog om GEUS' lange historie "Vi, de jordbundne" er præmierne.

Se GEUS' Kulturnat program 2015
kulturnat_2015_dk.pdf

Takuuk GEUS-ip programmia 2015 Unnuk Kulturisiorfimmi
kulturnat_2015_gl.pdf

Kontakt:
Kontorleder Kisser Thorsøe, GEUS
Tlf.: +299 36 12 62
E-mail: kit@geus.dk
16. jan 2015
Millionstøtte fra VILLUM FONDEN til Camilla S. Andresen fra GEUS
Seniorforsker Camilla S. Andresen fra GEUS har modtaget 7 millioner kroner fra VILLUM FONDENs Young Investigator Programme.
Forstør foto
Seniorforsker Camilla S. Andresen fra GEUS har modtaget 7 millioner kroner fra VILLUM FONDENs Young Investigator Programme, til at undersøge hvordan havet påvirker smeltningen af den grønlandske indlandsis.
Klima, is og havniveau er på programmet i det projekt, som seniorforsker Camilla S. Andresen fra GEUS har fået penge til af VILLUM FONDENs Young Investigator Programme.

Seniorforsker Camilla S. Andresen har modtaget 7 millioner kr. til projektet: "Past and future dynamics of the Greenland Ice Sheet: what is the ocean hiding?" som skal undersøge havets betydning for afsmeltningen af udløbsgletsjere fra Indlandsisen i Grønland.

Projektets formål er at forstå, hvordan havet omkring Grønland påvirker afsmeltning af Indlandsisen. Projektet vil rekonstruere fortidens variationer i havstrømme og gletsjerstabilitet ud fra analyser af sedimenter, som er aflejret gennem de seneste 100-200 år i en række fjorde med udløbsgletsjere. Derved kan de nuværende hav- og gletsjerforandringer ses i en historisk kontekst og forstås bedre. De indsamlede data vil endvidere blive brugt til at forudsige havniveaustigning.

Bevillingen på 7 millioner kr. vil blive anvendt til at etablere en forskningsgruppe bestående tre postdocs og to ph.d.-studerende.

Formålet med VILLUM FONDENs Young Investigator Programme er at støtte særligt talentfulde yngre forskere inden for teknisk og naturvidenskabelig forskning og give dem mulighed for at skabe egne, selvstændige karriereprofiler.

Læs mere om VILLUM FONDENs Young Investigator Programme

Kontakt:
Seniorforsker Camilla S. Andresen, GEUS
Tlf.: 91 33 38 16
E-mail: csa@geus.dk

16. jan 2015
Danish Water Forum 9th annual meeting in Copenhagen 29 January 2015 - Invitation and programme
We hereby invite you to participate in DWF´s 9th annual meeting at Copenhagen University 29 January 2015; please have a look at the attached programme. Note the side-event on Danish Water Partnerships with China.
Danish Water Forum 9th annual meeting will take place in Copenhagen 29 January 2015.

Venue:
KU Science
Auditorium A2-70-03
Thorvaldsensvej 40
1870 Frederiksberg

We still have room for more posters, so if you wish to submit a paper for poster presentation - and we accept such papers also for topics outside the special topic for the meeting - please do not hesitate to do so; please note that we have a session dedicated for short poster presentations. The abstracts for poster presentation should be submitted to Lisbeth Flindt Jørgensen, lfj@geus.dk, no later than 26 January.

Please register by sending an email to dwf@danishwaterforum.dk no later than 26 January. The conference fee amounts to 400 DKK (500 DKK with VAT included) and covers printed abstracts, lunch, coffee etc. in the morning and in the afternoon as well as drinks and 'finger food' by the end of the day. Students only 200 DKK (250 DKK).

Download programme
DWF-programme_15.pdf
14. januar 2015
Svar på kritik af pesticidforekomst i grundvand
GEUS har på det seneste været en del i medierne i forbindelse med kritik af vores rapport fra grundvandsovervågningen. Vi bringer her vores svar på kritikken og et notat til Miljøministeriet om rapporten fra grundvandsovervågningen 2013.
GEUS har på det seneste været en del i medierne i forbindelse med vores rapport fra grundvandsovervågningen, den såkaldte GRUMO rapport fra sidste år om pesticidforekomst i grundvand. Vi er bl.a. blevet beskyldt for at manipulere med data for at få det til at se værre ud, end det faktisk er. Vi er i den sammenhæng også blevet bedt om at deltage i en teknisk gennemgang af GRUMO for Folketingets Miljøudvalg, som finder sted den 15. januar 2015. Der er ikke noget at komme efter, og derfor har vi følt os foranlediget til at svare på kritikken i medierne, og vi har også på foranledning sammenfattet sagen til Miljøministeriet i et notat om rapporten fra grundvandsovervågningen 2013.

Svar i Weekendavisen den 5. december 2014 på kritikken
Gode_udsigter_for_vores_grundvand_svar_5_dec_2014.pdf

Svar i Weekendavisen den 2. januar 2015 på kritikken
Grundvand_svar_2_jan_2015.pdf

Notat til Miljøministeriet: Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO 2013 rapporten.
Notat_Pesticidforekomsten_det_danske_grundvand_baseret_på GRUMO_2013_rapporten.pdf

Kontakt:

Statsgeolog Flemming Larsen, GEUS
Tlf.: 91 33 35 61
E-mail: flar@geus.dk

Geolog Walter Brüsch
Tlf.: 91 33 35 89
E-mail: wb@geus.dk
30. december 2014
GEUS' tidligere bestyrelsesformand Per Buch Andreasen er død.
GEUS modtog med sorg budskabet om, at tidligere bestyrelsesformand Per Buch Andreasen er død. Per Buch blev 77 år og døde søndag formiddag d. 28. december på Herlev Hospital af en lungebetændelse efter en svær infektion og blodforgiftning.
Per Buch Andreasen var uddannet læge og gjorde karriere gennem en række andre lægelige ansættelser, før han i 1981 blev overlæge på Gentofte Hospital og senere i 2001 forskningschef samme sted. Hans store interesse for samfundet førte til mange udvalgsarbejder indenfor sundhedspolitik og senere inden for forskningspolitik. I 1994-1997 var Per Buch Andreasen formand for Miljø- og Energiministeriets rådgivende forskningsudvalg, i 1996-2000 formand for Det Rådgivende Energiforskningsudvalg og 1996-2003 medlem af Risøs bestyrelse. Han fik herigennem en grundig erfaring med såvel energi- og miljøspørgsmål som med sektorforskningens rolle i det danske forskningssystem - en rolle i forskningssystemet han understøttede og anså for ligeværdig med, men forskellig fra, universiteternes rolle.

GEUS fik således en kompetent og indsigtsfuld formand 1. januar 2000 og Per Buch Andreasen blev den længst fungerende formand GEUS har haft, idet Per Buch var formand i 13 år.

Per Buch Andreasen har haft umådelig stor betydning for GEUS, hvor han, gennem sit politiske netværk og med sin erfaring og ballast fra arbejdet i mange dele af forskningsverdenen, kunne forklare, hvorfor GEUS er en vigtig og betydende institution. Disse personlige egenskaber blev særlig vigtige i forbindelse med dele af sektorforskningens fusion med universiteterne, hvor Per Buch gjorde et stort benarbejde for at holde GEUS udenfor fusionerne. I stedet fik GEUS egen lov og regeringsmæssig tilslutning til at udvikle det allerede tætte samarbejde med relevante universitetsinstitutter gennem Geocenter Danmark.

Per Buch var en stærk og dygtig bestyrelsesformand, der gav plads og tillid, så det var let at være direktør under hans formandskab. Han interesserede sig dybt for GEUS' samfundsmæssige betydning - det var ikke jorden, stenene og undergrunden i sig selv, der havde hans interesse. Han var særlig optaget af betydningen af den danske udnyttelse af olie/gas i Nordsøen og GEUS' rolle heri. Grønland havde en stor plads i hans hjerte, og han var optaget af både landet og befolkningen. Per Buch holdt meget af de årlige rejser med direktionen, hvor de fleste gik nordpå til inspektion af GEUS' felthold og møder med GEUS' grønlandske samarbejdspartnere. Særligt det år hvor Connie Hedegaard deltog i en del af rejsen var en uforglemmelig oplevelse og bragte overvågning af Indlandsisen frem på den politiske dagsorden.

Per Buch var stærkt internationalt orienteret, ikke kun indenfor sit lægelige virke, men også i forhold til GEUS' internationale samarbejde, hvor han kunne bidrage med sine egne erfaringer.

Per Buch holdt af GEUS og var stolt af institutionen, og han gjorde en stor og betydningsfuld indsats på kritiske tidspunkter i GEUS' liv - for ham var opgaven langt mere end at varetage et formandskab. Per Buch var et lunt og varmt menneske, som man kun kunne respektere og holde af. Per Buch vil blive savnet af alle os der kendte ham og arbejdede sammen med ham.

Æret være hans minde.

Johnny Fredericia

Administrerende direktør for GEUS og Formand for Sektorforskningens Direktørkollegium.

19. december 2014
Guld, genbrug og globalisering - Fakta om mineralske råstoffer
Mere end halvdelen af alt guld, som produceres, benyttes til smykker (Foto: PMT Pty. Ltd., Queensland, Australien).
Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) er klar med de første faktablade, der i kort form beskriver, hvordan det forholder sig med en række af verdens vigtigste mineralske råstoffer. Hvor kommer de fra, hvor meget findes der af dem på verdensplan, hvilke lande udvinder råstofferne og hvilke forbruger dem? Hvilken betydning har globaliseringen for forsyningssikkerheden, og i hvilket omfang er genbrug rentabelt? Faktabladene giver de vigtigste nøgletal for de enkelte mineraler og giver - til tider overraskende - svar på deres udbredelse, anvendelse, produktionsforhold og forsyningsrisiko.
Vores øgede forbrug af mineralske råstoffer afspejler, at vi lever i en verden med voksende befolkning, større generel velstand og markante teknologiske fremskridt. Denne udvikling kræver et øget fokus på, hvorvidt vi fortsat kan imødekomme behovet for de råstoffer, som indgår i alt hvad vi omgiver os med, fra grus og sand til guld og sjældne jordarter.

Er der en reel forsyningsrisiko, og er nogle metaller særligt kritiske for vores industri og samfund? En diskussion af disse centrale problemstillinger kræver kendskab til de mineralske råstoffer:
  • Hvilke egenskaber har råstofferne, og hvad anvendes de til?
  • Hvor stammer mineralerne fra, og hvor meget findes der af dem geologisk set?
  • Hvor og hvordan sker udvinding og den videre produktion?
  • Hvordan og hvorfor varierer priser, produktion og forbrug?
  • Hvilke muligheder er der for genbrug, og kan man bruge andre materialer i stedet (substitution)?
  • Er vi sårbare over for adgang til bestemte råstoffer (forsyning)?
Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) har udarbejdet de første faktablade, som i kort form forsøger at besvare disse spørgsmål. Faktabladene behandler et mineralsk råstof ad gangen og giver de vigtigste nøgletal og et indblik i grundstoffernes færd, fra de findes i Jorden og til de ender i solceller, smartphones, vindmøller, vinduer og alle de andre ting, verden er fuld af.

Bliv klogere på guld, aluminium og Wolfram (tungsten) på mima.geus.dk

KONTAKT
Per Kalvig
Centerleder
Telefon: 9133 3864
E-mail: pka @geus.dk

Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) er et rådgivende center under De Nationale Geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). MiMa formidler viden om mineralske ressourcers værdikæde fra efterforskning og udvinding til forbrug, genbrug og udviklingen af nye teknologier.

15. decenber 2014
Dansk/grønlandsk krav på kontinentalsokkel nord for Grønland indgivet til FN
Regeringen har den 15. december 2014 sammen med Grønlands Selvstyre afleveret videnskabelig dokumentation for sit krav på kontinentalsokkel nord for Grønland. Det drejer sig om et område på ca. 895.000 km2 uden for 200 sømil fra Grønlands kyst.
Det videnskabelige datamateriale, der betegnes "submission", blev indgivet til Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (the Commission on the Limits of the Continental Shelf, "CLCS") gennem FN’s generalsekretær i henhold til den procedure, der er fastlagt i FN’s Havretskonvention, som Kongeriget Danmark ratificerede i 2004.

Læs pressemeddelelsen fra Udenrigsministeriet på Kontinentalsokkelprojektets hjemmeside: a76.dk/cgi-bin/nyheder-m-m.cgi?id=1418619412&cgifunction=form

1 - 14 af 669 nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Sidst opdateret: Fredag den 27. Feb. 2015 - © De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)