7. juli 2014
Bulletin 31: Review of Survey activities 2013 (RoSa)
Cover of Bulletin No. 31
Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 31 is now available on www.geus.dk and the printed version is also available. The price for the 98 pages long printed version is DKK 200 excluding VAT and postage.

Review of Survey activities 2013, edited by Ole Bennike, Adam A. Garde and W. Stuart Watt, presents a selection of 22 papers reflecting the wide spectrum of activities of the Geological Survey of Denmark and Greenland, from the microscopic to the plate-tectonic level.

The Survey’s activities in Denmark and surrounding areas are illustrated by 11 articles covering mapping of fractures in Precambrian rocks, shale gas investigations, chalk architecture, a new technique for CO2-flooding experiments of chalk, Cretaceous and Palaeogene biostratigraphy, groundwater geology, Quaternary geology, stormwater management and geothermal energy.

Activities in Greenland are covered by nine papers, four of which deal with mineral and petroleum exploration. One paper deals with seismology, three papers describe the Survey’s monitoring of the Greenland ice sheet and one paper deals with long-term changes of the Upernavik Isstrøm.

The Survey’s activities in the new Center for Minerals and Materials (MiMa) are the subject of one paper, and finally on the occasion of its 125th anniversary in 2013, the Survey’s history is briefly described.

Download the individual articles or the entire Bulletin from:

www.geus.dk/publications/bull/nr31/index-uk.htm

The printed version of Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin will be available from:
Geological Survey of Denmark and Greenland
Øster Voldgade 10, DK-1350 Copenhagen K
Phone: +45 38 14 20 00, fax: +4538 14 20 50, e-mail: geus@geus.dk

Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin: Scientific, internationally reviewed papers based on research results from Denmark, Greenland, the Faroe Islands and off-shore areas, as well as other countries where the Survey works. The Bulletin is currently published with three annual issues, including Review of Survey activities which contains a number of concise, 4-page contributions about selected research activities. All articles in the Bulletin series can be downloaded on: www.geus.dk/publications/bull/index-uk.htm

2. juli 2014
Årsberetning 2013 for GEUS
GEUS' Årsberetning 2013 kan nu læses på nettet.
GEUS' Årsberetning 2013 er udkommet med oplysninger om institutionens aktiviteter inden for områderne data, vand, energi, mineraler, natur og klima.
GEUS kunne i 2013 fejre sit 125 års jubilæum, og 2013 blev også året, hvor GEUS åbnede et nyt Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer og et kontor i Nuuk. Publikationen, som har titlen:125 års geologisk forskning for samfundet, beskriver udvalgte aktiviteter af GEUS' virksomhed og dækker områderne:
 • Databanker og formidling
 • Vandressourcer
 • Energiråstoffer
 • Mineralske råstoffer
 • Natur og klima
 • GEUS derude
 • Året i glimt
Læs publikationen: 125 års geologisk forskning for samfundet. Årsberetning 2013
www.geus.dk/DK/about-geus/facts/annual_reports/13/Sider/default.aspx

Kontakt:
Informationschef Henrik Højmark Thomsen, GEUS
Tlf.: 91 33 35 36
E-mail: hht@geus.dk
19. juni 2014
Mød GEUS' forskere om bord på forskningsskibene Dana og Oden
Dana
Dana. Mød GEUS på forskningsskibet Dana lørdag 21. og søndag 22. juni mellem 10 og 17

Den svenske isbryder Oden
Den svenske isbryder Oden (Foto: Det Svenske Polarforskningssekretariat)
GEUS' maringeologer er om bord på Dana i weekenden 21. og 22. juni med en udstilling, der giver publikum et indblik i nogle af de marine forskningsområder, der arbejdes med på GEUS, bl.a. med Dana som platform. Og på Skandinaviens største isbryder Oden vil GEUS' forskere fortælle om kortlægningen af den arktiske havbund under fire togter for Rigsfællesskabets Kontinentalsokkelprojekt. Det foregår på Åbent-Skibs-Dag tirsdag den 24. juni.
Den 21. til 26. juni foregår sommerens store videnskabsfestival Science in the City i København. I den forbindelse sætter en flåde af forskningsskibe i weekenden 21.-23. juni kursen mod hovedstaden, hvor de vil lægge til, og besætning og forskere vil give offentligheden en unik mulighed for at komme om bord og finde ud af mere om livet og det videnskabelige arbejde, der udføres til havs.

Skibene, der kommer fra både Danmark, Tyskland og Sverige, spænder over en bred vifte af både nye og gamle forskningsfartøjer. Skibene, som lægger til ved Amaliekajen nedenfor Amalienborg, er Danmarks største forskningsskib Dana fra Danmarks Tekniske Universitet Dana og det nybyggede Aurora fra Aarhus Universitet. Også det tyske Clupea og den svenske isbryder Oden vil være åben for publikum. Oden lægger dog til ved Orientkaj.

Dana finder du GEUS i mandskabsmessen lørdag 21. og søndag 22. juni mellem 10 og 17.
Læs mere om arrangementet på hjemmesiden Science in the City

www.scienceinthecity.dk/da/artikel/koebenhavn-invaderes-af-forskningsflaade

Oden ligger ved kaj ved Frihavnen i København (Pier 254, Orientkajen fra mandag den 23. til torsdag 26. juni 2014). Der er Åbent-Skibs-Dag, tirsdag 24. juni kl. 11-16.
Læs mere om arrangementet Åbent-Skibs-Dag på Skandinaviens største isbryder Oden

www.geus.dk/cgi-bin/webbasen_arrangementer.pl?id=1402053921&cgifunction=form
17. juni 2014
Uran som energikilde - ny udgave af URAN-hæfte
Internationalt er interessen for uran som energikilde stigende. Det skyldes især det forhold, at en række lande udbygger deres energiforsyning baseret på kernekraft, både for at sikre tilstrækkelig energi og for at fremstille energi med lav CO2-udledning. Men interessen skyldes også, at andre lande har besluttet at udfase kernekraft for at minimere de risici for mennesker og miljø, der er forbundet med brug af kernekraft.
I Grønland findes en række kendte forekomster af uranholdige mineraler, der potentielt kan være af betydelig økonomisk betydning, og som med ophævelsen af nultolerance-princippet kan blive mål for udenlandske selskabers efterforskning. Der pågår desuden undersøgelser af mulighederne for at producere uran som biprodukt fra Kvanefjeld i Sydgrønland.

Hæftet Information og fakta om udvinding af uran i Grønland, der udgives af GEUS i samarbejde med DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi), har til formål at formidle viden og fakta om uran, og besvarer blandet andet spørgsmål som
 • Hvad er radioaktive stoffer?
 • Hvad er uran, og hvad bruges det til?
 • Hvordan brydes uran?
 • Når minen lukker – hvad så?
Hæftet findes på dansk og grønlandsk og kan downloades:

URAN_GL_2014_web.pdf (på grønlandsk)
URAN_DK_2014_web.pdf (på dansk)

13. juni 2014
Nyt forskningsprojekt i genfrysning af smeltevand på Grønlands indlandsis
Forskere på GEUS, DMI og DTU-Artek har netop fået en bevilling på 6 mio. kr til forskning i hvor meget af smeltevandet, som dannes på Indlandsisens overflade, der genfryses eller indfanges i sneen og udsætter tidspunktet, hvor det løber ud i verdenshavet. Vi kender endnu ikke præcise tal for, hvor meget der indfanges, og hvor meget der løber ud. Med det nye forskningsprojekt vil vi få en bedre forståelse af, hvor meget afsmeltningen vil bidrage til forandringer i havniveau i en varmere verden.Professor Jason E. Box fra GEUS er sammen med professor Carl Egede Bøggild fra DTU-Artek og forskningsleder Jens Hesselbjerg Christensen fra DMI en af de 52 heldige, der har modtaget en bevilling fra Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers, til projektet RETAIN. FNU har netop uddelt 52 bevillinger til forskningsprojekter for en samlet sum af 163 mio. kr. I RETAIN skal forskerne, med en projektsum på ca. 6 mio. kr over 3 år, studere de processer, der er afgørende for, hvordan smeltevand, der dannes på Indlandsisens overflade, indfanges længere nede i sneen.

"En forstærket arktisk opvarmning giver øget afsmeltning af Indlandsisen på Grønland. Det giver mere smeltevand - både på overfladen og i isen. Derfor er viden om genfrysning af smeltevand på Indlandsisen vigtig, når vi ønsker at forudsige, hvordan den i fremtiden vil påvirke den globale vandstand" siger Jason E. Box fra GEUS. Under genfrysningen opvarmes de lag i sne, som ligger umiddelbart under overfladen. Flere lag påvirkes altså ved genfrysningen, hvilket har afgørende betydning for mængden af smeltevand, der løber ud i verdenshavet.

Det helt rette tidspunkt
Jens Hesselbjerg Christensen fra DMI forklarer, at tiden er den helt rette til denne type projekt i disse år, hvor Indlandsisen oplever store forandringer: "RETAIN-projektet vil, ved hjælp af en systematisk tilgang fra spritnye observationer og gennem modellering af snefortætningen, forsøge at opnå en klarere forståelse af, hvor meget smeltevand, der siver ned og indfanges i snedækket."

"En bedre forståelse af, hvordan sneen på Indlandsisen fortættes, forventes at forklare dele af de observerede højdeændringer af Indlandsisen, som målinger med fly og satellit har vist i nyere tid" siger Carl Egede Bøggild fra DTU-Artek og uddyber "Indlandsisen ændres dog konstant som følge af fortætning af sne og nedsivning af smeltevand, men også dynamiske forandringer i isens flydeegenskaber og ændringer i kælvingen, hvor udløbsgletsjere møder havet, har betydning."

Forskningsprojektet RETAIN forventes at munde ud i en større nøjagtighed i modelleringen af Indlandsisens overflademassebalance. Da et massetab af Grønlands Indlandsis fører til havniveaustigninger i hele verdenshavet, giver en mere præcis modellering af den en større indsigt i, hvor meget Indlandsisen kan komme til at bidrage til den globale vandstandsstigning fremover.

Kontakt:
Jason E. Box: Tlf: 41145428, Email: jeb@geus.dk
Jens Hesselbjerg Christensen: Tlf: 39157428, Email: jhc@dmi.dk
Carl E. Bøggild: Tlf: 30665227, Email: cebo@byg.dtu.dk
12. juni 2014
Havis og kulde blev for meget for vikingerne i Grønland
Ny dansk forskning viser, at is og kulde kan være blevet for meget for Vikingerne i Grønland.Vikingerne boede i Grønland i næsten 500 år, men pludselig forsvandt de igen på mystisk vis. Danske forskere har netop publiceret resultater i det videnskabelige tidsskrift Journal of North Atlantic, som kan være med til at forklare, hvad der skete.

"I årene mellem 1200 og 1450 frøs fjordene i Syd- og Vestgrønland mere og mere til. Samtidig blev somrene meget blæsende," siger seniorforsker Antoon Kuijpers fra GEUS til videnskab.dk.

Læs artiklen på videnskab.dk:
Is og kulde blev for meget for vikingerne i Grønland
videnskab.dk/kultur-samfund/og-kulde-blev-meget-vikingerne-i-gronland

Læs artikel i Journal og the North Atlantic 6, 2014:
Impact of Medieval Fjord Hydrography and Climate on the Western and Eastern Settlements in Norse Greenland.
http://www.bioone.org/doi/abs/10.3721/037.002.sp603

Kontakt
Seniorforsker Antoon Kuijpers, GEUS
Tlf.: 91 33 38 09
E-mail: aku@geus.dk

11. juni 2014
Feltaktiviteter i Grønland 2014
Kort over områder hvor Geocenter Danmark udfører feltarbejde i løbet af sommeren 2014
Kort over områder, hvor Geocenter Danmark udfører feltarbejde i løbet af sommeren 2014. Læs om aktiviteterne i pamfletten: Feltaktiviteter i Grønland 2014.
Næsten alle dele af Grønland fra nord til syd, og fra øst til vest vil i løbet af sommeren få besøg af forskere, teknikere og studenter fra Geocenter Danmark

Geocenter Danmark fremlægger her planerne for årets feltarbejde i Grønland. mange forskere, teknikere og studenter fra Geocenteret vil besøge de grønlandske fjelde og farvande i og omkring alle dele af det store arktiske land.  Is, klima, miljø og råstoffer er på programmet.  

Læs om hvem der arbejder med hvad og hvor i pamfletten:
Feltaktiviteter i Grønland 2014, Information fra Geocenter Danmark
feltaktivitet_2014.pdf
(pdf-fil ~6mb)

Generelle oplysninger:
Informationschef  Henrik Højmark Thomsen, GEUS
Tlf.: 38 14 21 02
E-mail: hht@geus.dk


6. juni 2014
Uran - fra efterforskning til efterspørgsel (MiMa rapport 2014/2)
Mens forskere og virksomheder leder efter holdbare alternativer til de fossile brændstoffer, er der fornyet interesse for andre teknologier for at løse verdens støt stigende energibehov med begrænset CO2-belastning. Rapporten 'Uran - fra efterforskning til efterspørgsel' forklarer i et nøgternt og letforståeligt sprog den del af den globale uranindustri, som omfatter uranefterforskning, brydning af uranforekomster og fremstilling af yellowcake, som er et halvfabrikata til den uranforbrugende industri, herunder særligt kernekraftværker.Rapporten redegør for typer af geologiske forekomster, der indeholder uran, og giver en opgørelse over de globale uranressourcer. I lighed med andre mineralske ressourcer skelnes der mellem forekomster, som med stor sikkerhed vil kunne udvindes (hvis teknologi og marked tillader det), og forekomster, hvis rentabilitet er mere usikker. På baggrund af dette og de internationale aktørers og landes hidtidige aktiviteter og forbrug giver rapporten en vurdering af kernekraftværkernes forventede uranforbrug i et 20 års perspektiv, historisk såvel som forventet prisudvikling, og det diskuteres om uran kan blive et kritisk råstof.

'Uran - fra efterforskning til efterspørgsel' omfatter ikke forhold relateret til særlige miljø- og sikkerhedsmæssige aspekter, der gælder for produktion og brug af uran.

Rapporten udgives af Videncenter for Mineraler og Materialer (MiMa), som er et rådgivende center under GEUS. PDF-version af rapporten kan hentes herunder.

Uran - fra efterforskning til efterspørgsel (MiMa rapport 2014.2) (pdf-fil ~4mb)

Eventuelle spørgsmål til rapporten kan rettes til:
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
Chefkonsulent Per Kalvig, (pka@geus.dk; mobil: 30261488)
Statsgeolog Karen Hanghøj (kha@geus.dk; mobil: 20183366)
26. maj 2014
Ny undersøgelse revitaliserer EU-investeringer i geovidenskabelig information
Et EU-projekt, med GEUS som deltager, har udviklet en plan for implementering af en fælles europæisk infrastruktur for geologiske data, der skal samle data op fra tidligere, nuværende og fremtidige geovidenskabelige projekter, så de kan indgå i udviklingen af EU-politikker på relevante områder som mineralske råstoffer, jordbund, grundvand, energi og naturkatastrofer.

Den 20. maj i Bruxelles blev resultaterne af EGDI-Scope projektet præsenteret, som har udviklet en plan for, hvordan man implementerer en fælles europæisk infrastruktur for geologiske data.

Det europæiske samfund har som resten af verden et stigende behov for adgang til data om natur, miljø og råstoffer på tværs af de menneskeskabte grænser, for at kunne forvalte ressourcerne bedst muligt. Udvekslingen af geodata og miljødata står højt på dagsordenen i EU. Geologiske data er et vigtigt værktøj, når der skal findes vand, olie og mineraler, eller når man skal minimere følgerne af naturkatastrofer som jordskælv og vulkanudbrud.

EGDI-Scope har identificeret en metode, som kan danne rammen for resultaterne af tidligere, igangværende og fremtidige geodataprojekter i EU-regi, så data ikke går tabt. Projektet anslår at EU har investeret mellem 400-700 millioner Euro i geovidenskabelige projekter, hvor data efterfølgende ikke er let tilgængelige. EGDI-Scope foreslår nu en infrastruktur, der samler data fra disse projekter, og derved bidrager til udviklingen af EU-politikker på relevante områder som mineralske råstoffer, jordbund, grundvand, energi og naturkatastrofer.

EGDI-Scope projektet er udført af de geologiske undersøgelser i Holland, England, Frankrig og Danmark i samarbejde med Catholic University of Leuven, Belgium og EuroGeoSurveys. Projektet er medfinansieret af EU´ 7. Rammeprogram og blev administreret af Europa-Kommissionens Generaldirektorat Connect.

Læs mere om EGDI-Scope som har skabt rammen for European Geological Data Infrastructure (EGDI): www.egdi-scope.eu/

Læs engelsk pressemeddelelse fra EuroGeoSurvey
http://www.egdi-scope.eu/wp-content/uploads/2014/05/EGDI-Scope-Press-Release.pdf

Kontakt:
Datachef Jørgen Tulstrup, GEUS
Tlf.: 50 92 64 11
E-mail: jtu@geus.dk

eller

GIS-koordinator Mikael Pedersen, GEUS
Tlf.: 91 33 39 53
E-mail: mp@geus.dk20. maj 2014
Oplev klimaets forandringer, mens de sker
På den nye udgave af Polar Portal er der en masse nyt materiale. Det gamle materiale findes stadig, men man kan nu gå tilbage og se det som animationer.
Forstør foto
Arktis er det sted på kloden, hvor den globale opvarmning slår stærkest igennem. Derfor lancerede forskere fra DMI, GEUS og DTU Space i samarbejde med energistyrelsen i 2013 hjemmesiden polarportal.dk, som rapporterer live fra klimaændringerne i Arktis. Nu er forskerne klar med en mere avanceret version af Polar Portal, hvor du via animationer kan følge forandringer i vejr, vind, havisens afsmeltning og Grønlands farve. Den nye version af polarportal.dk lanceres 20. maj.
Ændringerne i Arktis går hurtigere end noget andet sted i verden. Det betyder radikalt ændrede vilkår for mennesker, dyr og planter – men også nye muligheder. Hvis havisen fortsætter med at forsvinde, vil det for eksempel få indflydelse på klimaets energiregnskab, dyrelivet og skibstrafikken. Hvis Indlandsisen fortsætter med at smelte hurtigere, end den bygges op, stiger det globale havniveau. Og hvis permafrosten tør, får det dramatiske konsekvenser for både dyreliv og infrastruktur i Arktis.

”Rapporter fra FN’s Klimapanel IPCC viser, at kloden står over for alvorlige klimaændringer. Arktis er et af de steder på kloden, der oplever de største omvæltninger. Få mennesker har mulighed for at se forandringerne med egne øjne, men gennem polarportal.dk giver danske forskningsinstitutioner os alle sammen mulighed for at følge udviklingen i Arktis dag for dag.” siger Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.
”Danmark har en lang tradition for at forske i Arktis. Gennem årtier har vi overvåget vejret, klimaet og isen i Grønland. Det er et arbejde som bliver vigtigere i disse år, hvor både Indlandsisen og havisen smelter med stigende hastighed.”

Levende billeder
Polarportal.dk blev lanceret i 2013, men 20. maj går DMI, GEUS og DTU Space i luften med en forbedret udgave. En af de centrale nyheder på polarportal.dk er, at satellitbilleder, målinger og modelberegninger præsenteres som 'levende billeder' via animationer. Disse animationer viser udviklingen i vejret, gletsjerne, indlandsisen og havisen og giver svar på en række spørgsmål: Hvor meget smelter det på Indlandsisens overflade? Hvilke gletsjere rykker tilbage? Hvor udbredt er havisen?

Polarportal.dk bygger på en omfattende mængde data, som DMI, GEUS og DTU Space indsamler og bearbejder. Det er unikt, at polarportal.dk dækker både Indlandsisen og havisen. Det gør det nemlig muligt at se sammenhænge mellem forskellige fænomener i Arktis. Hvis en animation af vejret afslører markante vindfænomener, kan man samtidig også se, hvilken betydning det har for havisens udvikling og bevægelse. Og hvis der er stor udvikling på Indlandsisen i et givent område, så kan polarportal.dk’s temperatur-animationer måske give forklaringen via data om højere temperaturer.

Følg løbende med
Katrine Krogh Andersen, leder af Forskning og Udvikling på DMI, siger ”Der er sket store ændringer i Grønlands indlandsis og havisen i Arktis over de seneste 10-15 år. Den globale opvarmning har været med til at sætte ændringerne i gang, og ændringerne i Arktis har betydning for klimaet andre steder. Gennem polarportal.dk vil vi gerne give mulighed for, at alle løbende kan følge, hvad der sker i Arktis på baggrund af store mængder data og viden fra DMI, GEUS og DTU Space”.

Kort, kurver og animationer opdateres løbende med nye data fra satellitter og modelberegninger – i mange tilfælde dagligt. Polarportal.dk leverer dermed den seneste viden om, hvordan vejr og klimaforandringer påvirker indlandsisen og havisen i Arktis.

Senere på sommeren vil polarportal.dk desuden vise udviklingen i Sydvestgrønlands permafrost og tykkelsen af den arktiske havis.

Polarportal.dk er støttet af DANCEA Klimastøtten til Arktis, som administreres af Energistyrelsen.

Følg is og klima i Arktis på www.polarportal.dk


Kontakt:

DMI – Danmarks Meteorologiske Institut, http://www.dmi.dk
Havis:
Sektionsleder Nicolai Kliem
Tlf.: 39 15 72 11
Indlandsis:
Klimaforsker Peter Langen
Tlf.: 39 15 74 02

GEUS – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland,
http://www.geus.dk
Seniorforsker Signe Bech Andersen
Tlf.: 91 33 38 04

DTU Space – Institut for Rumforskning og Teknologi, DTU, http://www.space.dtu.dk
Forsker Louise Sandberg Sørensen
Tlf.: 45 25 97 14


13. maj 2014
Den Schibbye'ske Præmie til GEUS forsker
Postdoc Sofia Ribeiro fra GEUS har modtaget Den Schibbye'ske Præmie 2014.
Forstør foto
Sofia Ribeiro fra GEUS har modtaget en præmie for forskning i grænselandet mellem geologi og biologi
Sofia Ribeiro fra GEUS har modtaget Den Schibbye'ske Præmie 2014 for sit forskningsarbejde i grænselandet mellem geologi og biologi og for hendes bidrag til studiet af klima- og miljømæssige ændringer i havet gennem tiden.

Den Schibbye'ske Præmie uddeles hvert år af Dansk Naturhistorisk Forening (DNF) til en yngre forsker for arbejde udført indenfor de naturhistoriske discipliner: Zoologi, botanik og geologi - eller en kombination af disse.

Læs mere om Den Schibbye'ske Præmie
snm.ku.dk/dnf/legater/

Kontakt:
Postdoc Sofia Ribeiro, GEUS
Tlf.: 91 33 38 43
E-mail: sri@geus.dk
9. maj 2014
Konference om landmanden som vandforvalter - 17/6 2014 Aarhus Universitet Foulum
Vi håndterer bedst klimaudfordringer som fx oversvømmelser i et samspil mellem kommuner, landbruget og eksperter, hvor man bringer de forskellige aktørers viden i spil med henblik på at finde løsninger, der giver en win-win situation for alle involverede.
Interesserede inviteres hermed til den afsluttende konference i vores netværksprojekt "Landmanden som vandforvalter", der løber af stablen 17. juni på Aarhus Universitet Foulum.

Oftere og oftere oplever vi skybrud, der er så kraftige, at store arealer bliver oversvømmet. Regnskyl er ikke et nyt fænomen i Danmark, men klimaforandringer har bevirket, at de sker stadigt hyppigere.

"Landmanden som Vandforvalter" er et netværk, der lægger op til at ændre måden, vi håndterer vores klimaudfordringer på. Netværkets projektarbejde fokuserer på at skabe konkrete strategier, som matcher de lokale forhold. Det gøres bedst i et samspil mellem kommuner, landbruget og eksperter, hvor man bringer de forskellige aktørers viden i spil med henblik på at finde løsninger, der giver en win-win situation for alle involverede.

Landmanden skal tænke oversvømmelsesplanlægning som nyt forretningsområde - og byerne vil så kunne mindske risikoen for oversvømmelser og deraf genererede udgifter til erstatninger og genopretning.

Konferencen vil give forslag til, hvordan vi kan finde løsninger i et samspil der giver mening for alle lokale, regionale og nationale aktører.

Konferencen henvender sig primært til aktører vedr. det åbne land, herunder kommuner, regioner og staten, landbrugets interesseorganisationer, landbrugsrådgivningen og faglige eksperter på området.

Tid: Den 17. juni 2014 kl. 10 - 15

Sted: Aarhus Universitet Foulum, Blichers Alle 20, 8830 Tjele
Konferencen afholdes i auditoriet

Pris: Projektet er medfinansieret af GUDP, hvorfor prisen kun er 375 kr.

Hent fuldt program og tilmeld dig konferencen: Landmanden som vandforvalter (pdf-fil 1mb)

24. april 2014
Da bjergene blev gennemsigtige - nyt nummer af Geoviden
Hvad sker der, når kontinenter kolliderer? Hvem fandt ud af det? - og hvordan gjorde de? Det kan du læse om i det nye nummer af Geoviden: Kontinenter i kollision - da bjergene blev gennemsigtige.Forståelsen af bjergkæders dannelse blev skabt i en pionerperiode omkring forrige århundredskifte og i konsekvens af pladetektonikkens sejrsgang, i 1970erne.

I dette nummer af Geoviden tegner forfatteren et billede af pionertiden, hvor en håndfuld schweiziske geologer nåede langt i forståelsen af Alperne som et resultat af kontinent-kontinent-kollision. Og derefter kastede de sig over Himalaya, hvor de kunne genfinde nogle af de samme strukturer og sedimenter.

Ekspeditioner i bjergene på den tid foregik under langt mere primitive og udfordrende forhold, end vi kender nu til dags – og én af turene i Himalaya foregik sågar uden telt. Til trods herfor var datidens geologer i stand til at ’gennemskue’ bjergene og tegne geologiske kort og profiler, som stadig holder, og som vidner om stor geologisk indsigt.

Læs Geoviden nr. 1, 2014: Kontinenter i kollision - da bjergene blev gennemsigtige.
24. april 2014
7. danske udbudsrunde - data og information
Få adgang til data og information på ny webside, som er relevant for olie/gas efterforskning
7. udbudsrunde åbnede den 23. april 2014. I den anledning har GEUS åbnet en ny web-side. Her finder du links til brønd- og logdata, seismiske data, kort og udvalgte referencer samt oplysninger om igangværende og afsluttede GEUS projekter, som I kan deltage i, samt få adgang til meget omfattende information, der er relevant for efterforskning.

Web-side: 7th Danish Licensing Round - access to data and information
1 - 14 af 627 nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Sidst opdateret: Mandag den 7. Juli 2014 - © De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)