www.geus.dk > Job-nyt-møder-presse > Siden her


*
*

Ledige stillinger ved GEUS

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS, er en forsknings- og rådgivningsinstitution i Klima- og Energiministeriet. Institutionens hovedformål er at udføre videnskabelige og praktiske undersøgelser på miljø-, energi- og råstofområdet samt at varetage geologisk dataindsamling og kortlægning i Danmark og Grønland. GEUS udfører tillige rekvirerede opgaver på forretningsmæssige vilkår. GEUS indgår i Geocenter Danmark.

Hvis du ønsker at vide mere om GEUS kan du klikke dig ind på "Om GEUS" - her finder du en kort præsentation af, hvad vi arbejder med.

Stillinger lige nuDer er flere grunde til, at du skal vælge et arbejdsliv hos GEUS
  • Vi har et varieret, meningsfuldt og spændende arbejde.
  • Vi har indflydelse på vores eget arbejde, både på opgaverne og tilrettelæggelsen.
  • GEUS har en høj og respekteret forskningsprofil på en lang række områder.
  • Forskning og rådgivning på GEUS er internationalt orienteret.
  • GEUS er med til at sætte dagsordenen igennem rådgivning til myndigheder i Danmark, Grønland og nu også i en række udviklingslande.
  • Vi har et godt socialt liv på GEUS.
  • GEUS kompetenceudvikler sine medarbejdere gennem spændende arbejdsopgaver, netværk og formel videreuddannelse.© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
*

* Foto * Foto * Foto