13. november 2014
Indbydelse til Workshop om Energianlæg baseret på lukkede jordvarmeboringer
Ny viden, værktøjer og anbefalinger om varmepumpesystemer baseret på jordvarmeboringer vil blive præsenteret på den afsluttende workshop for projektet GeoEnergy hos GEUS i Aarhus den 13. november 2014.
Varmepumpesystemer baseret på jordvarmeboringer er en teknologi med potentiale for CO2 reduktioner og energieffektivisering, men trods en vis fremgang er udbredelsen i Danmark begrænset sammenlignet med vore nabolande.

Gennem et treårigt projekt støttet af EUDP har en partnergruppe af virksomheder, forsknings- og undervisningsinstitutioner arbejdet på at tilvejebringe viden og værktøjer samt anbefalinger til best pratice med henblik på at udbrede teknologien.

Projektgruppen bag GeoEnergi projektet vil hermed gerne indbyde til afsluttende workshop, hvor vi vil præsentere og diskutere projektets resultater og arbejdet med at udbrede anvendelsen af lukkede jordvarmeboringer.

Alle interesserede er velkomne.

Tidspunkt:
13. november 2014, kl. 10-16.

Sted:
GEUS
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg.

Hent program for Workshop om Energianlæg baseret på lukkede jordvarmeboringer (pdf-fil 930 kb)

Tilmelding kan ske frem til 5. november 2014 til
Bente Nedergaard, GEUS
E-mail: bfn@geus.dk
24. oktober 2014
Møde om integration til Grundvandswebservices (B-boringer)
Danmarks Miljøportal og GEUS inviterer laboratorier og it-leverandører til møde om om integration til grundvandswebservices (B-boringer) Mødet afholdes fredag den 24. oktober kl 10 - 13 2014 hos Danmarks Miljøportal, Rentemestervej 8, 2400 København NV.
På mødet kan du møde Miljøportalens projektledelse samt GEUS, der er leverandør af den fællesoffentlige del af Jupiter. Formålet med mødet er:
 • Blive klædt på med teknisk viden til at aflevere data om B-boringer til Jupiter via de nye grundvandswebservice fra Danmarks Miljøportal.
 • Gennemgå testforløb for anvendelse af de nye webservice fra eget fagsystem.
DAGSORDEN
 1. Introduktion til de nye webservice til overførelse af data (Det nye dataformat for prøver og analyse)
 2. Vejledning med tekniske tips og tricks til hvordan integration med webservice foretages i praksis (Integration til webservice, Brugerstyring og Dataformat og -indhold)
 3. Gennemgang af testforløb for integration mellem fagsystemer og Jupiter via webservice (Tidsplan og Support til laboratorier og it-leverandører)
Tilmelding skal ske til Kaja Hansen senest 23. oktober 2014 på mail kaaha@miljoeportal.dk

Projektet B-boring sikrer digital understøttelse af opsamling af prøvedata fra B-boringer og prøvesteder, så relevante myndigheder - typisk regioner og kommuner - kan benytte B-borings- og prøvestedsdata til fx analyser. Projektet skal sikre, at B-borings- og prøvestedsdata kan inddateres og udstilles i en 'tilbygning' til Jupiterdatabasen, som GEUS udvikler og vedligeholder.

Læs mere på nye webservices på Grundvand
www.miljoeportal.dk/digital/Projekter/Sider/B-boringsprojekt.aspx
10. oktober 2014
Kulturnat 2014 – Fremtidens grønne løsninger. Besøg Stormgades grønne stormagasin
Besøg Klima-, Energi- og Bygningsministeriet på Kulturnatten, fredag den 10. oktober kl. 18-24 og gå på opdagelse i Stormgades grønne stormagasin.
Forstør plakat
Gå på opdagelse i fremtidens grønne løsninger i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, som under kulturnatten er omdannet til Stormgades grønne stormagasin. Lyt, lej, lær og vind præmier i masser af konkurrencer.
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet byder på mange aktiviteter under Kulturnatten. Mød folkene fra ministeriet, Bygningsstyrelsen, Energistyrelsen, DMI og GEUS.

Tid og sted:
Fredag den 10. oktober kl. 18-24
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet vil på kulturnatten blive omdannet til et grønt stormagasin, hvor du kan gå på opdagelse i fremtidens grønne løsninger. Du kan møde eksperterne og prøve kræfter med masser af sjove konkurrencer for børn og voksne og vinde præmier. Her er et lille udpluk af det du kan opleve:
 • Mød klima-, energi- og bygningsministeriet Rasmus Helveg Petersen
 • Nye elbiler – Find den model der passer dig
 • Børnemode – Bæredygtig redesign af genbrugstøj
 • Køb lækker klimamad
 • Mød Jesper Theilgaard – se vejrudsigten for 2050
 • Hør klassisk klimakoncert
 • Seneste nyt i ecodesign – lys og lamper
Mineraler til bil og mobil, varmt vand og smeltende is
Mød folkene fra GEUS og gæt mineralerne til bil og mobil, hør om det varme vand i undergrunden, isens smeltning i Arktis, og se hvordan vi arbejder med at bekæmpe kviksølvforureningen i verden fra guldgravning i miniskala.

Læs hele programmet for kulturnatten 2014 (pdf-fil ~0,5 mb)

9. oktober 2014
Invitation til seminar: Nitrat reduktion i undergrunden - kan vi udpege, hvor det sker?
NiCA projektet nærmer sig sin afslutning, og vi inviterer derfor alle interesserede til et åbent seminarPå dette seminar vil vi præsentere resultaterne fra arbejdet med at udvikle et nyt koncept for udpegning af områder med stor henholdsvis lille nitrat reduktionskapacitet og vurdering af usikkerhederne på en sådan udpegning.
Se programmet med information om tilmelding. Deltagelse er gratis.
Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10-16
Workshop - Realtidsvarsling
Et nyt varslingssystem baseret på realtid- og forecast modellering
Flere ekstreme vejrsituationer som fx skybrud og de deraf følgende oversvømmelser har skabt et stort behov for korttidsforudsigelser og realtidsvarsling til samfundet. GEUS har derfor startet et projekt, som skal udbygge den nationale hydrologiske model - DK-modellen, så den løbende kan beregne udviklingen i overflade- og grundvandet i Danmark. Modellen holder bl.a. regnskab med grundvandstand, afstrømningen i vandløb og vandindhold i jorden, idet det er velkendt, at konsekvensen af fx et skybrud i høj grad er afhængigt af, om jorden af vandfyldt eller tør.

Sted: GEUS, Øster Voldgade 10, indgang N, København K
Tidspunkt: Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10-16
Tilmelding: Gratis og åben for alle interesserede!
Send en mail til lfj@geus.dk inden d. 30. september 2014

Indbydelse og program workshop_7_10_2014.pdf
Lørdag den 20/9 og søndag den 21/9
Geologiens Dage 2014
Geologiens dage 2014.
Forstør
For elvte gang afholdes Geologiens Dage, i år den 20. og 21. september. På 64 steder rundt i hele Danmark står geologer, naturvejledere, medlemmer af de amatørgeologiske foreninger og mange andre parat med tilbud om ture, rundvisninger og udstillinger.

Hver for sig giver de mange arrangementer et glimt af Danmarks geologiske historie gennem 1,5 milliard år - fra Bornholms granitter, over kalk- og molerklinter i syd og nord til istidens landskaber og nutidens aktive kystdannelser.
Den geologiske historie er vævet tæt sammen med dyre- og plantelivets historie, som vi i Danmark kan følge gennem mere end 500 millioner år. Flere af arrangementerne på Geologiens Dage handler derfor også om livet i tidligere jordperioder, som vi kender det gennem de mange forsteninger, der er bevaret i de geologiske aflejringer.
Mød op den 20. og 21. september. Få en spændende dag og oplev, hvordan geologien og samfundet -spiller sammen.

Praktiske oplysninger
 • De fleste ture er tilrettelagt for deltagere i alle aldre. En del ture er dog ikke egnede for gangbesværede.
 • De fleste arrangementer er gratis, enkelte kræver dog tilmelding/betaling.
 • Praktisk påklædning og fodtøj/gummistøvler anbefales.
 • Færdsel langs skrænter, klinter og i råstofgrave sker på eget ansvar.
 • Har du spørgsmål, så henvend dig til turens kontaktperson, arrangør eller eventuelt til koordinatorerne.
 • Det kan være en god idé at medbringe graveske, kniv og eventuelt en lup på turene.


Download
Poster - Geologiens Dage 2014 (pdf-fil ~1mb)
Folder - Geologiens Dage 2014 (pdf-fil ~6mb)
Hæfte - Geologiens Dage 2014 (pdf-fil ~7mb)

Oversigtskort med ture
Kort over Danmark med fordelingen af forskellige jordarter, baseret på GEUS' kortlægning. Prikkerne angiver arrangementer under Geologiens Dage 2014 - se også folderen

24 juni 2014
Åbent-Skibs-Dag på Skandinaviens største isbryder Oden
Den svenske isbryder Oden
Den svenske isbryder Oden (Foto: Det Svenske Polarforskningssekretariat)
Forstør foto
Velkommen ombord på isbryderen Oden, en af verdens kraftigste isbrydere og samtidigt en unik platform for forskning i polarhavene. Oden var det første ikke atomdrevne fartøj, der nåede Nordpolen, og isbryderen har sidenhen besøgt nordpolen yderligere seks gange. I fem sæsoner har Oden også arbejdet i Antarktis.Som videnskabelig platform er Oden meget fleksibel og kan tilpasses forskellige forskningsekspeditioner indenfor fx oceanografi, biologi og geologi. Oden er udstyret med et avanceret flerstråle ekkolod, som blandt andet har kortlagt den arktiske havbund under fire togter for Rigsfællesskabets Kontinentalsokkelprojekt (læs mere på a76.dk).

Forskere og Odens besætning byder velkommen til Åbent-Skibs-Dag på Oden. Det er en unik mulighed til at få indblik i forskningens arbejde og hverdagen ombord på den over 100 meter lange isbryder.

Oden ligger ved kaj ved Frihavnen i København (Pier 254, Orientkajen fra mandag den 23. til torsdag 26. juni 2014). Det vil være Åbent-Skibs-Dag, tirsdag 24.06 kl. 11-16.

Information og program: SCIENCE IN CITY FESTIVAL

Kontakt:
Seniorrådgiver Christian Marcussen, GEUS
Tlf: 20 47 59 64
E-mail: cma@geus.dk

25. januar 2014
Kulturnat hos geologerne i Nuuk
Sted: Grønlands Naturinstitut
Tid: Kl. 19-22

Læs mere:
Kulturnat_2014_GEUS_DK.pdf (dansk)
og
Kulturnat_2014_GEUS_GL.pdf (grønlandsk)

Kontakt:
Kisser Thorsøe kit@geus.dk


6. december 2013
Economic Geology Day III
For the third time GEUS is bringing together industry, researchers, governmental organisations and students interested in ore geology, exploration and mining at the annual meeting Economic Geology Day. The program includes the presentation of exiting new initiatives, research findings, prospects and status on mineral exploration in Greenland and elsewhere.
See the full program: eco_geol_day_6-12-2013.pdf (pdf-file ~2mb)

A part of the day will be dedicated to Master, PhD and other projects with GEUS including project and laboratory presentations on 3D modelling, Gardar Province Project, Nalunaq Gold Mine.
It will be possible to visit GEUS 3D facilities and laboratories, as well as plenty of opportunity to discussions and networking.

The Economic Geology Day III takes place Friday the 6th of December 2013, from 9 am to 6 pm (approximately)

Presentations given:
1_Karen_Welcome.pdf (pdf-file ~0,2mb)
2_Majken_GEUS_office_in_Nuuk.pdf (pdf-file ~6mb)
3_Anette_Status_on_exploration_in_Greenland_Dec_2013.pdf (pdf-file ~6mb)
4_Bo_Tungsten_Workshop_2013.pdf (pdf-file ~9mb)
5_Per_MiMa_presentation.pdf (pdf-file ~2mb)
6_Pelle_Disko_Ni-Cu-PGE_Project.pdf (pdf-file ~15,5mb)
7_Diogo_Mississippi_Valley-Type_Zn-Pb_mineralization_of_northern_Greenland.pdf (pdf-file ~11,5mb)
8_Emma_North_Greenland_Pb-Zn.pdf (pdf-file ~12,5mb)
9_Kim_Representative_Sampling_and_Chemometric_Data_Analysis.pdf (pdf-file ~15mb)

The Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS)
Øster Voldgade 10
1350 København K

Please register by Dilan Sahin, e-mail: dis@geus.dk before 23/11 2013.
3-5 December 2013
Tungsten potential in Greenland
A workshop on assessment of the tungsten potential in Greenland is held at the Geological Survey and Denmark and Greenland (GEUS) from 3 - 5 December 2013.
The workshop is organised by GEUS and the Ministry of Industry and Mineral Resources in Greenland.

The aim of the workshop is to assess the presence of undiscovered tungsten deposits in Greenland in the top 1 km of the earth's crust. Compiled information on known deposits and examination of different geological provinces are used to assess the tungsten potential.

An expert panel will assess data, literature, former work, maps, etc. and discuss and assess the possibilities of undiscovered tungsten deposits within predefined areas.

Non-panel participants consisting of exploration companies and research scientists are free to participate in the workshop as observers. Observers have access to all workshop sessions, can participate in discussions, but do not have voting rights during the assessment sessions.

Date:
3 - 5 December 2013

Place:
Theodor Sorgenfrei Auditoriet
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
Øster Voldgade 10, 1350 København K

Presentations given:
Appel_Tungsten_in_the_Nuuk_region.pdf (pdf-file ~3,5mb)
Garde_Geological_history_of_Northern_West_Greenland.pdf (pdf-file ~12mb)
Garde_Geological_history_of_South_Greenland_The_Ketilidian_orogen.pdf (pdf-file ~12mb)
Garde_Geological_history_of_Southern_West_Greenland.pdf (pdf-file ~14mb)
Henriksen_East_Greenland_geology_Introduction.pdf (pdf-file ~6mb)
Meinert_Skarn_deposits_Characteristics_and_Exploration_Criteria.pdf (pdf-file ~9mb)
Meinert_Tungsten_deposits_in_the_Context_of_Critical_Minerals_and_World_Supplies.pdf (pdf-file ~5mb)
Pedersen_Mineralizing_event_with_tungsten_and_associated_elements_at_Ymer_Island.pdf (pdf-file ~8mb)
Pollard_Granites_and_related_tungsten_deposits.pdf (pdf-file ~29mb)
Rasmussen_Overview_of_geophysical_data_from_Greenland.pdf (pdf-file ~4,5mb)
Rasmussen_The_world-class_Cantung_tungsten_skarn_deposit.pdf (pdf-file ~9mb)
Steenfelt_East_Greenland_granites_related_to_tungsten_mineralisation.pdf (pdf-file ~2,6mb)
Steenfelt_W_Overview_of_exploration_geochemistry_data.pdf (pdf-file ~3,5mb)
Stendal_EG_Tungsten_potential_in_EG_Caledonides.pdf (pdf-file ~8,3mb)
Stendal_SG_Tungsten_potential_in_SG_Ketilidian.pdf (pdf-file ~6,5mb)
Stendal_Welcome_W_2013.pdf (pdf-file ~0,6mb)
Stensgaard_Tungsten_Workshop_2013_Objectives_and_Procedure.pdf (pdf-file ~5,5mb)
Tungsten_Workshop_ProgrammeA3.pdf (pdf-file ~0,2mb)
Valente_Tabuaco_Presentation.pdf (pdf-file ~8,5mb)

Further information and registration:
Senior Geologist Lars Lund Sørensen, GEUS
Phone: +45 38 14 22 71
E-mail: lls@geus.dk
11. oktober 2013
På sporet af guld og grønne skove - Kulturnat 2013
Hos GEUS kan du høre om varmt vand i undergrunden, gætte mineralet til bil eller mobil, udforske fjeldene fra luften, høre om verdens største og ældste meteornedslag og følge isens smeltning i Arktis.
Er du klimaklog? Vind seje præmier og bliv samtidig klogere på vejr, klima, energi, bygninger og smart brug af klodens ressourcer. Hør hvordan vi arbejder for en mere bæredygtig verden. Klima-, energi- og bygningsminister, Martin Lidegaard, deltager i den første del af aftenens arrangement.
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet byder på mange aktiviteter under Kulturnatten. Mød folkene fra ministeriet DMI, GEUS, Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen.

Tid og sted:
Fredag 11. oktober kl. 18-24
Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K

Konkurrencer for børnene
Igen i år har du mulighed for at vinde flotte præmier. Blandt de mere end 30 aktiviteter finder du masser af sjove konkurrencer for børn i alle aldre: Gæt en gas, trusler og rigdomme fra rummet, og pust en storm er blot tre af dem.

Læs om alle 30 aktiviteter i Program for Kulturnat 2013 (pdf-fil)

Har du styr på energien?
På Kulturnatten præsenterer vi også regeringens klimaplan, og har aktiviteter, hvor du får tips til selv at spare energi og penge, og samtidig skåne klimaet. Man kan bl.a. møde en familie, der allerede lever klimarigtigt, og høre manden bag www.passivhus.dk fortælle, hvordan man certificerer huse, der slet ikke bruger energi.

Vi giver et lift!
Stil dig op i køen, og oplev verdens hurtigste elbil på en lydløs køretur gennem indre by. Den kører i pendulfart hele aftenen mellem Kongens Nytorv ud for Hotel D'Angleterre og ministeriets arrangement i Amaliegade 44. Du kan også vælge at lade dig transportere med en gratis cykeltaxi, som kører til og fra Skuespilhuset i Nyhavn.

Køb klimavenlig mad
Bliver du sulten i løbet af aftenen, har du mulighed for at købe klimavenlig mad til fornuftige priser - der vil være noget på menuen for hele familien.

3. oktober 2013
Mineralske råstoffer - Grønlands undergrund - samfundets behov. Dobbeltforedrag i Nuuk
Mineralske råstoffer - Grønlands undergrund - samfundets behov. Sådan lyder temaet for to foredrag, som GEUS' nye kontor i Nuuk er medarrangør af - i samarbejde med INUTEK (Grønlands Teknologiske Selskab) og Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked. Foredragene finder sted torsdag den 3. oktober kl. 19:30 på Hotel Hans Egede, Nuuk, konferencelokale 20-22.
Grønlands råstoffer er et emne, der fylder i medierne og i befolkningens bevidsthed. Derfor er det også et oplagt emne tage fat på for GEUS' nyåbnede kontor. I samarbejde med INUTEK (Grønlands Teknologiske Selskab) og Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked står kontoret som medarrangør af en temaaften med to interessante foredrag:

Grønlands undergrund og forvaltning
v/ Henrik Stendal, Chefgeolog for Afdelingen for Geologi, Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked

Findes der kritiske mineraler i Grønland?
Mineraler og metaller; samfundets behov, kritiske mineraler og efterforskning

v/ Bo Møller Stensgaard, Seniorforsker og geolog ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Foredragene er åbne for alle og finder sted torsdag den 3. oktober kl. 19:30 på Hotel Hans Egede, Nuuk, konferencelokale 20-22.
Gratis adgang!

For nærmere information, se: INUTEK_20131003.pdf (pdf-fil).
Tirsdag den 1. oktober
Sjældne jordarter – myter og facts, ATV temamøde
Tirsdag den 1. oktober 2013 holder ATV et temamøde, som vil afdække myter og facts om sjældne jordarter.
Mange teknologier er afhængige af tilgængeligheden af sjældne jordarters metaller. Kendte forekomster verden over vurderes at kunne dække de globale behov i 1000 år. Alligevel er der forsyningsbegrænsninger på sjældne jordarters metaller.

ATV temamødet vil afdække myter og facts om de sjældne jordarters metaller.

ATV temamødet holdes:

Tid: Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 12.30 - 17.00
Sted: GEUS, Øster Voldgade 10, 1350 København K

Læs mere om mødet og tilmeld dig på ATV´s hjemmeside:
http://www.atv.dk/icalrepeat.detail/2013/10/01/129/11/sjaeldne-jordarter-myter-og-facts


20. september 2013
Exploration and mining lectures - On nickel
North American Nickel arrange exploration and mining lectures in Copenhagen 20. September 2013 and in Greenland 17. and 18. September
Copenhagen Friday September 20
Lectures at the GeoCenter University of Denmark (Copenhagen): Center Denmark, Auditorium Store B, Oster Voldgade 10, 1350 Copenhagen K

Nuuk Tuesday September 17.
Sisimiut Wednesday September 18.

Download programme: Exploartion and Mining Education in Greenland and Copenhagen
lecture_schedule-greenland_and_copenhagen.pdf (pdf-fil ~300kb)
1 - 14 af 133 møder/arrangementer
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sidst opdateret: Tirsdag den 9. Feb. 2016 - © De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)