www.geus.dk > Arkiv (archive)
logo-banner-uk
Background
Members
News (in Danish)
VRI-system (in Danish)
Nordic Programme
International organisations
Groundwater 2000
Conference list
Links
NEWS

NYT OM VANDRESSOURCER - NYHEDSBREV nr 7     TEMADAG, juni 2001
Workshop on Water Action Plans.  Forord, indhold, del et og hjemtagning.

Præmie i plakatkonkurrence om ferskvand overrakt d. 24. oktober 2003

8. kl. fra Billums Privatskole i Lyngby
Fredag d. 24. oktober 2003 fik 8. kl. fra Billums Privatskole i Lyngby overrakt en check på 70.000 kr ved en mindre reception i Rotunden på GeoCentret.
Pengene var førstepræmien i den plakatkonkurrence, Dansk Vandressource Komité og Undervisningsministeriet udskrev i marts i anledning af at 2003 er FN´s internationale ferskvandsår.
Pengepræmierne skal gå til studierejser, hvor der bl.a. kigges på vand.

1. præmien blev givet til denne 8.klasse fra Lyngby for en illustativ og lærerig plakat med grafer og talmateriale, der kom godt omkring ferskvand både geografisk og emnemæssigt. Desuden fremgik det, at klassen havde arbejdet seriøst med emnet og at der var tale om en holdindsat.

Overrækkelse - Anders Refsgaard2. præmien på 20.000 kr gik til 7A på Katrinebjergskolen i Århus for en flot og idérig plakat med et klart budskab, hvor det også fremgik, at flere elever havde deltaget i arbejdet. Plakaten viser bl.a. en fodgængerovergang med lysmast og forskellige scener ud for henholdvis rødt, gult og grønt lys

En særpræmie på 5.000 kr blev tildelt 7. a fra Østermarksskolen i Års for en særdeles kreativ plakat, der er fremstillet af en collage af små frimærkestumper, der viser dyr, planter og vandmiljøer.

Der var indsendt 33 flotte plakater til konkurrencen fra skoler over hele Danmark.
Se alle plakaterne.

Plakatkonkurrence i anledning af det internationale ferskvandsår

plakat.jpg 265x187FN har erklæret 2003 for internationalt ferskvandsår og i den anledning igansættes der en række initiativer på den internationale vanddag d. 22. marts. Dansk Vandressourcce Komité (DVK) har derfor i samarbejde med Undervisningsministeriet valgt at udskrive en plakatkonkurrence for skoleklasser på 7. og 8. klassetrin. Plakaterne skal illustrere ferskvand på en eller anden vis og konkurrencen løber fra d. 22. marts til d. 1.oktober 2003. Førstepræmien er 70.000 kr. der skal anvendes til en studietur til udlandet med det formål at kigge på ferskvand. Konkurrence er nærmere beskrevet i brochuren

pdf-fil vandfolder_03.pdf (110kb)
Version egnet til udskrift i høj kvalitet vandfolder_03_high.pdf (ca. 3.5mb)

Plakaterne indsendes til:
DVK Sekretariatet, GEUS, Øster Voldgade 10, 1350 København K

4/12 2002 Temamøde om Vandrammedirektivet afholdt i november 2002


GEUS, DMU og DHI afholdt i november 2002 et temamøde om den faglige implementering af Vandrammedirektivet. På http://projects.dhi.dk/waterdir/dansk/Temadage/temamøde_om_vandrammedirektivet.htm finder du links til mødets program, præsentationer samt links til hjemmesider og skriftligt materiale om projekter/emner der blev berørt

Nyt dansk vandnetværk - Danish Water Forum

Læs baggrundsnotatet
pdf-fil ca. 30k
Læs referat af stiftende generalforsamling
pdf-fil ca. 20k

Northern Research Basins 14th International Symposium & Workshop
Hjemmeside for arrangementet i
Kangerlussuaq/Sdr. Strømfjord, Greenland
25 - 29 August 2003
10/7-2001 ModelCARE'2002 - Deadline for abstract 30 September 2001!
ModelCARE'2002, 4th Internatinal Conference on Calibration adn Reliability in Groundwater Modelling to be held in Prague, Czech Republic, 17-20 June 2002. The conference will provide an international forum for state-of-the-art presentations on methodologies and techniques related to calibration and reliability of groundwater models. Abstract deadline: September 30, 2001! E-mail: modelcare2002@guarant.cz - http://www.guarant.cz/ModelCARE2002
10/7-2001 DVK temamøde om anvendelse af værktøjer til geologisk modellering - 13. Juni 2001 på GEUS
DVK afholdt en velbesøgt temadag med 65 deltagere på GEUS. Der blev givet præsentationer af forskellige geologiske modelværktøjer (fx GeoEditor-ArcView/DHI-GEUS, GeoBase-MapInfo/Watertech, GeoGIS-MapInfo/Rambøll, m.fl., samt databaser (Jupiter, Gerda) og ønsker/krav til de geologiske modelværktøjer og databaser for at de kan anvendes fleksibelt. Program nedenfor på denne side. Det blev besluttet at arbejde videre med fastlæggelse af et dataformat for geologiske modeller (jf. fx GERDA formatet for geofysiske data). Kontakt Jens Christian Refsgaard, GEUS for yderliger oplysninger (jcr@geus.dk)!
15/05-2000    Documents for IHP 14th session, Paris, 5-10 June 2000
Download information: http://www.pangea.org/orgs/unesco/14th/index.html
UNESCO/IHP, agenda, timetable, governance, IHP VI draft plan, HELP, Joint International Isotopes in Hydrology Programme, IAH/UNESCO/FAO initiative on shared aquifers, International Groundwater Resources Assessment Center (IGRAC)

03/05-2000 Miljøforskning nr. 42. Temanummer om pesticider og grundvand
Mere information på "http://www.geus.dk/grundvandsgruppen"Læse mere om Grundvandsgruppen. Det Strategiske Miljøforskningsprogram. Pesticider og grundvand, i Miljøforskning 42, April 2000. Download enkelte artikler eller hele nummeret"

17/12-1999 World Water Day - 22 March 2000
Mere information: http://www.unesco.org/science/waterday2000
World Water Day, 22 March 2000. Theme: "Water for the Twenty-first Century", focusing on the challenges to be faced by humanity in water resources development and management in the next century.
07/12-1999 Nyt om Vandressourcer nr. 6
Mere information: http://www.vandressource.dk/nyt
Nyt om Vandressourcer nr. 6, November 1999 er på nettet nu! Læs den elektroniske version af DVK's nyhedsbrev

11/11-1999 World Water Vision
Mere information: http://watervision.org
World Water Vision. Water is one of the most precious substances on Earth, however, it is often not treated that way. We know that the future will not look like the past with changes in growing populations, urbanization, income growth, and the associated demand for more food and water to grow it will put more pressure on our limited water supplies. Have a look at the World Water Vision website

17/09-1999 NOVA 2003 website
Mere information: www.mst.dk/nova00/00000000.htm
Ny hjemmeside om NOVA 2003 der står for Nationalt program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003. Nyheder - Om NOVA 2003 - Fakta om vandmiljøet - Organisation - Links til Miljø på nettet

18/8-1999 Second World Water Forum
Mere information: www.worldwaterforum.org
Second World Water Forum and Ministral Conference in The Hague, The Netherlands, 17-22 March 2000. Via ovenstående webside kan du få mere information om bl.a. World Water Vision

AKTIVITETER I 2001

DVK temamøde: Anvendelse af værktøjer til geologisk modellering 13 juni 2001

DVK temamøde den 13. juni i Theodor Sorgenfri Auditoriet på Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, GEUS, Thoravej 8, DK 2400 København NV

DVK temadagen om anvendelse af værktøjer til geologisk modellering har til formål at give overblik over markedet for geologiske editorer og disses funktionalitet, klargøre hvilke krav man skal stille til en geologisk editor og finde ud af hvordan man sikrer fleksibilitet så en bruger (amt) ikke bliver fanget af afhængighed af et enkelt produkt.

Der vil blive givet præsentationer af forskellige geologiske modelværktøjer (fx GeoGIS-MapInfo/Rambøll, GeoBase-MapInfo/ Watertech, GeoEditor-ArcView/DHI, og Landmark/GEUS, samt databaser (Jupiter, Gerda) og ønsker/krav til de geologiske modelværktøjer og databaser for at de kan anvendes fleksibelt. I forbindelse med præsentationerne af de enkelte værktøjer vil funktionalitet og brugervenlighed blive demonstreret i forhold til dels en obligatorisk og dels en fri præsentation. DVK foretager desuden i forud for temamødet en spørgeskema undersøgelse af de præsenterede geologiske editorer, og resultater herfra vil blive fremlagt.

I den obligatoriske præsentation vil en række vigtige trin i en typisk modelleringsopgave blive demonstreret for en udvalgt case: 1) Indlæsning af boringer, 2) Indlæsning af øvrige data (geofysik), 3) Udvælgelse/sortering af data, 4) Præsentation af geologi, geofysik, topografi og overfladegeologi på profil, 5) Profiltolkning af laggrænser for boringer og støttepunkter,           6) Opdatering af tolkning med nye data og 7) Interpolation og krydstjek af tolkede flader/lag. I den frie præsentationsdel er der mulighed for at belyse øvrige faciliteter i tolkningsværktøjet, bl.a. præsentations faciliteter mv.

Program og tilmeldingsskema til hjemtagning tema_13_6_01.pdf  (pdf-fil 71k)

Program, onsdag den 13. juni, 2001:

Ordstyrer: Anders Refsgaard, formand for DVK

  9.30 – 10.00   Registrering, Kaffe og velkomst
10.00 – 10.10   Velkomst, Jens Christian Refsgaard, GEUS
10.10 – 10.30   Geologiske og geofysiske data. Databaser og formater (GERDA og JUPITER). Jørgen Tulstrup, GEUS
10.30 – 10.50   Dataflow / arbejdsproces: Rådata, tolkede data og modeldata.  Per Nyegaard, GEUS
10.50 – 11.10   Kravspecifikation til geologiske editorer. Flemming Jørgensen, Vejle Amt og Richard Thomsen, Århus Amt
11.10 – 11.30   Sammenligninger af funktionalitet (delvist udfra DVK's spørgeskema  undersøgelse). Per Nyegaard, GEUS
11.30 – 12.45   Diskussion
11.45 – 12.45   Frokost
12.45 – 13.00   Beskrivelse af case området N.N., Storstrøms Amt
13.00 – 14.45   Præsentation af geologiske editorer (30 min. Obligatorisk og fri præsentation)
- Rambøll: GeoGIS (Morten Ejsing Jørgensen) - WaterTech: GeoBase (Max Halkjær) - DHI : Geoeditor (Oluf Z. Jessen)
14.45 – 15.00   Kaffepause
15.00 – 16.30  Fortsat præsentation af editorer og diskussion
- GEUS: Landmark (N.N.)- samt kort opsamling (5 min.)  ved Jens Christian Refsgaard, GEUS  

Arrangements udvalg:
- Jens Christian Refsgaard, GEUS (formand)
- Per Nyegaard, GEUS
- Oluf Z. Jessen, DHI
- Hans Jørgen Henriksen, GEUS

Pris:   Kr. 700,-  incl. frokost og kaffe

Øvrige oplysninger: Der er mulighed for evt. yderligere præsentationer af geologiske editorer. Kontakt venligst Jens Christian Refsgaard ( jcr@geus.dk ) senest 15. maj 2001, hvis du har forslag til yderligere præsentationer.

Tilmelding: Der er maksimalt plads til 65 mødedeltagere. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. Tilmelding senest den 1. juni 2001, online eller ved indsendelse  til:
Dansk Vandressource Komité, sekretariatet
Att. Lisbeth Flindt Jørgensen
C/O GEUS, Thoravej 8, DK 2400, København NV
lfj@geus.dk  tlf. 38 14 20 00  fax. 38 14 20 50


AKTIVITETER I 2000

DVK temamøde: Vandbalancen på mark og regional skala - fokus på nedbør og fordampning 8.-9. november 2000

Aftenarrangement på Nørresøkollegiet i Viborg den 8. november, og Heldagsarrangement den 9. november på Forskningscenter Foulum (DJF). (med mulighed for overnatning på Nørresøkollegiet).

Den stadig stigende interesse for vores grundvandsressourcer og vandføringen i vore vandløb har gjort det relevant at sætte fokus på de klimatiske elementer, der er bestemmende for nettonedbør og dermed for potentialet for grundvandsdannelsen. Begreberne potentiel og aktuel fordampning er velkendte, men der hersker til stadighed en diskussion af hvilke beregningsmetoder, der bør anvendes. Nedbør eller nedbør ved jordoverfladen er ligeledes velkendte begrebsstørrelser, men det stadige stigende behov for vurdering af grundvandsdannelse og -beskyttelse nødvendiggør, at disse data er tilgængelige i en høj kvalitet. Det er temadagens mål at gennemgå og diskuttere beregningsmetoder for fordampning og vandbalance og belyse den tidslige udvikling af disse størrelser i Danmark. Ligeledes vil temadagen præsentere de institutionelle dataholdere samt dataenes kvalitet og mulighederne for at få tilgang til disse.

Aftenarrangement: Onsdag den 8. november, kl. 17.00 - 21.00
Foredrag ved Jørgen Olesen, DJF: Fordampningens historie.

Heldagsarrangement: Torsdag den 9. november, kl. 9.30 - 16.00

 • Velkomst og baggrund for temadagen (Finn Plauborg, DJF)
 • Beregningsmetoder for potentiel fordampning og deres følsomhed (Dan Rosbjerg, DTU)
 • Nedbørdata, målemetoder og datakontrol (Claus Kern-Hansen, DMI)
 • Nedbør, korrektion for fejlkilder af daglig nedbørmålinger (Flemming Vejen, DMI)
 • Nedbør, skalering fra punkt til region - Klimagrid (Mikael Scharling, DMI)
 • Data og dataholdere vedrørende fordampning og nedbør (Birgit Sørensen, DJF og Claus Kern-Hansen, DMI)
 • Potentiel vandbalance og dens tidslige udvikling (Svend Erik Jensen, KVL)
 • Fordampning fra landbrugsafgrøder (Finn Plauborg, DJF)
 • Fordampning fra naturarealer: Skov og heder (Ulla Ladekarl, Århus Universitet)
 • Fordampning fra søer (Bent Hasholt, Geografisk Institut, KU)
 • Beregning af vandbalance og aktuel fordampning på punkt skala og markskala (Søren Hansen, KVL)
 • Beregning af vandbalance og aktuel fordampning på oplands- og national skala (Jens Christian Refsgaard, GEUS)
 • Anvendelse af vandbalanceopgørelser i amterne (NN)
 • Perspektiver for metoderne, deres anvendelse og diskussion af behov for mere viden (Finn Plauborg, DJF)
 • Afslutning (Finn Plauborg, DJF)
   

Målgruppe: Amter, landbrugsrådgivning og rådgivende firmaer

                                                   

DVK temamøde, 22. marts:
Vandløbspåvirkning, afstrømningsforhold, fysiske forhold og habitatmodeller
Onsdag den 22. marts 2000 kl. 10-16, Theodor Sorgenfri Auditoriet,
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, GEUS,
Thoravej 8, DK 2400 København NV
Læs abstracts og konklusion længere nede på denne side

DVK afholdt den 9-10 juni 1999 et temamøde om minimumsvandføringen og dens betydning for vandløbskvalitet. Med den nye Vandforsyningslov og EU's kommende Vandrammedirektiv bliver der behov for igen at sætte mere fokus på bredere hydrologiske emner som f.eks. samspillet mellem grundvand og overfladevand:

 • Den nye Vandforsyningslov vil medføre meget betydelige ekstra aktiviteter til detaljeret geologisk kortlægning, modellering og administration af de særligt vigtige vandforsyningsområder. Amterne forventes således at skulle bruge ca. 1 mia kr på dette område over de kommende 10 år. Et vigtigt aspekt i denne sammenhæng vil være grundvandsindvindingers påvirkninger af vandføring og vandløbskvalitet.
 • Det kommende Vandrammedirektiv fra EU forventes at kræve en holistisk metodik, herunder en samlet betragtning af overfladevands- og grundvandsressourcer samt indragelse af økologiske aspekter.

Det er DVK's opfattelse, at der er et betydeligt behov for at accelerere forskning og udvikling i Danmark omkring vandløbskvalitet i bred forstand. Dels er det faglig/videnskabelige grundlag for den nuværende administrative praksis på vigtige områder utilstrækkeligt og dels er der sket en betydelig forskning og udvikling i udlandet, som vi kun i meget beskedent omfang har draget nytte af. Med baggrund i de udenlandske erfaringer er det endvidere DVK's opfattelse, at det vil være muligt fagligt at forbedre den administrative praksis. For at opnå et sådant mål vil det være nødvendigt både at opbygge en bedre viden i Danmark via øgede forskningsprojekter og at udvikle og afprøve værktøjer til praktisk anvendelse i administrationen. Et meget vigtigt element i denne sammenhæng er, at der etableres et tværfagligt samarbejde mellem hydraulikere, hydrologer, geologer, agronomer og biologer.

Det er formålet med temamødet at fremlægge resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse DVK har gennemført i amterne og diskutere behov for forskning, udvikling og udredningsarbejde på området.

Læs abstracts fra det første temamøde HER og DVK's opfølgning i "Nyt om Vandressourcer nr. 6":

Foredrag:

 • Medianminimum og vandløbskvalitet - behov for faglig oprustning?, ved Jens Christian Refsgaard, DVK
 • Habitathydrauliske metoder - case studie Eleverdams å, ved Troels Jacob Lund, COWI - Abstract pdf-fil (14k) HER
 • Undersøgelse af effekt af reduceret vandføring på vandløbsfaunaen, ved Jens Skriver, DMU
 • Habitatmodeller, ved Jesper Dørge, DHI - Institut for Vand og Miljø - Abstract pdf-fil (10k) HER
 • Betydning af samspil mellem grundvand og overfladevand for vandløbspåvirkning, eksempler udfra DK-modellen, ved Hans Jørgen Henriksen, GEUS - Abstract pdf-fil (9k) HER
 • Vandløbsrestaurering og habitateffekter, ved Nikolai Friberg, DMU - Abstract pdf-fil (7k) HER
 • Fastsættelse af økologiske acceptable mindstevandføringer ved simpel metode anvendt i Vandplan Sjælland, ved Jørn V. Rasmussen, Roskilde Amt  - Abstract pdf-fil (15k) HER
 • Vandrammedirektivet - hvad kan vi vente af det?, ved Christian Ammitsøe, Miljøstyrelsen- Abstract pdf-fil (20k) HER
 • Behov for indsatsplaner for overfladevand?, ved Ved Harly Bundgaard
  Madsen, Fyns Amt Abstract pdf-fil (8k) HER

Læs konklusion på mødet ved Jens Christian Refsgaard, formand for DVK:  HER  (12k)NYT OM VANDRESSOURCER - NYHEDSBREV                     ISSN 1399-9761
Nr. 1 -Nr. 2 -Nr. 3 -Nr. 4 - Nr. 5 - Nr. 6

Nr. 1
November 1995
Hjemtag NYT OM VANDRESSOURCER nr. 1, 
nov01.pdf  (PDF fil, 194k)

Leder . Behov for vand nidoblet siden 1900. Stiftende møde for Dansk Vandressource Komité den 6. juni 1994. Arbejdet med globale vandressourceproblemer kræver selvsagt internationalt samarbejde som udføres i Danida, EU, FN mv.. Der findes imidlertid også et mellemniveau indenfor WMO, UNESCO, IHP, IAHS, IAH og NGO'ere. Eksempelvis bliver opfølgningen på Rio beslutningerne koordineret i dette regi. Dansk Vandressource Komité er i modsætning til sin forgænger Vandrådet ikke direkte nedsat af regeringen. Komiteen er et fagligt serviceorgan.Ved Jens Chr. Refsgaard, formand for Dansk Vandressource Komité.
Baggrund . Et kort rids over udviklingen og baggrunden for Dansk Vandressource Komité. Problemstilling ved Vandrådets nedlæggelse. Liste over forkortelser. UNESCO Action. Agenda 21, Freshwater resources. Chapter 18.
Internationale organisationer. Kort beskrivelse af betydelige internationale organisationer og Dansk Vandressource Komitées arbejdsopgaver i relationer hertil. WMO. UNESCO/IHP. NHP/KOHYNO. NRB. IAHS. IAH. UNEP. EU. ICID. IWRA.
Kort nyt. Northern Research Basins. 10. NRB symposium på Svalbard.

Nr. 2
Juli 1995
Hjemtag NYT OM VANDRESSOURCER nr. 2, 
nov02.pdf  (PDF fil, 478k)

Introduktion. Koordineret dansk indsats. UNESCOs Internationale Hydrologiske Program (IHP). Nordisk Hydrologisk Program (NHP). International Association of Hydrological Sciences (IAHS). Internationale Hydrologiske Dekade (IHD) ved Dan Rosbjerg, næstformand i DVK.
IHP Intergovernmental Council i Paris. IHP-IC-XI. IHP Friend. IHP, IGCP, IOC og MAB. IHP VI og IHP V. WMO og UNESCO. Behov for at styrke de nationale komiteer. Frygt for øget bureaukrati.
IHP V og Dansk deltagelse. Dublin og Wien konferencerne. Naturkatastrofer. Struktur og indhold i IHP-V. IHP V programmet. Dansk deltagelse i IHP-V. Tema 1 Globale hydrologiske og geokemiske processer. Tema 3 Truede grundvandsressourcer. Tema 7 Integreret urban vandforvaltning.
NHP program 1995-96.
Opfølgning på DVK møder i januar og maj.
Temamøder. Komiteens arbejdsopgaver. Ændringer i komiteens medlemmer. Udredningsopgave vedrørende etablering og drift af vandressource informationssystem (VRI). Nordic Research Basins (NRB).

Nr. 3
Februar 1996
Hjemtag NYT OM VANDRESSOURCER nr. 3, 
nov03.pdf  (PDF fil, 332k)

Introduktion. DVK's formål og opgaver.
DVK årsberetning for 1995. Aktiviteter i 1995. Organisation, opgavefordeling og medlemmer. Temamøde i Eigtveds Pakhus om vandressourcer i Dansk, Europæisk og Globalt perspektiv. Temamøde på GEUS om Vandressource Informations System (VRI). EU ansøgning vedr. IHP netværk. WMO konference Meteohytec 21. Water supply and sanitation collaborating council møde på Barbados i november 1995. EurAqua møde i Paris og EU task force. NHP projektmøder. KOHYNO møder. DVK's holdning til regeringens 10-punkts program. VRI system. Nationale IHP V kandidater. Forslag til national forskningsstrategi. Finansiering af aktiviteter i 1995. Budget og planer for 1996.
Nyt fra IHP. IHP Waterway 3, artikel af Andras Szöllösi-Nagy om hydrologi og Afrika.
WMO. Verdensorganisationen for Meteorologi. Formål. De specifikke opgaver for WMO.WMO's struktur. WMO's større videnskabelige og tekniske programmer: World Weather Watch, Globale Klima Program, Atmosfæreforsknings og Miljø Program, Program for Anvendt Meteorologi, Hydrologi og Vandressource Program, Uddannelses- og Træningsprogram og Tekniske Samarbejdsprogram. WMO's kommision for Hydrologi (Chy). WMO's ressourcer. Danmark er medlem af WMO. Yderligere oplysninger om WMO.
Nyt fra Dataleverandører. Gridnedbør for de danske landområder. Vandressource relaterede Ph.D. afhandlinger.

Nr. 4
Februar 1997
Hjemtag NYT OM VANDRESSOURCER nr. 4, 
nov04.pdf  (PDF fil, 653k)

Introduktion. Status for DVK.
DVK årsberetning for 1996. Aktiviteter, organisation og opgavefordeling. Medlemmer. Statusseminar den 21. maj 1996. KOHYNO. EWRA konference. Finansiering af DVK's aktiviteter i 1996. Budget og planer for 1997.
Vandressource informations systemet (VRI). Formål. Langsigtet mål. Tidsseriedatabase, geologisk database og arealbaseret database. Opbygning af dataadgang. Konklusioner og anbefalinger.
IHP-UNESCO-intergovernmental council. IC i Paris 23-28 September 1996. IHP V arbejdsgrupper.
Nordisk Hydrologisk Program (NHP 1997-98). NHP møde i Helsinki 11-12 November. Program for NHP 1997-98.
Landbrugets påvirkning af grundvandsressourcen. Følgevirkninger af dansk landbrug for grundvandskvalitet og midler til at kontrollere belastningen. Udnyttelse af grundvand. Grundvandsforurening. Udvaskning af nitrat. Nedsivning af pesticider. Lovgivning med henblik på beskyttelse af vandmiljøet. Brug af gødning. Pesticider.
Global water partnership (GWP). Etablering af GWP. Baggrund for dannelsen af GWP. Hovedkomponenter. Ny form for internationalt samarbejde. GWP's struktur.
WMO. World Day for Water. The World's Water - is there enough?. Prof. Godwin O.P. Obasi, WMO.
WMO nyt - møde i Commision of Hydrology. Hydrological Advisor Bjarne Madsen. Koblenz 2-12 December 1997. 
Nyt om publikationer. Vandressource relaterede Ph.D. afhandlinger med relation til Grundvandscentret og Århus Universitet. NHP rapporter.

Nr. 5
Juni 1998
Hjemtag NYT OM VANDRESSOURCER nr. 5, 
jun05.pdf  (PDF fil, 1217k)

Introduktion ved Jens Christian Refsgaard, Formand for DVK. Operational Water Management, EWRA konference 3-6 September 1997 i København. VRI system. Aktiviteter i 1998.
DVK Årsberetning for 1997. Aktiviteter, organisation og opgavefordeling. Medlemmer. KOHYNO. 11. NRB i Alaska. EWRA konference. Regnskab for 1997 og budget for 1998.
DVK på Internettet. Grundlag for opbygning af DVK's websider. Gode råd. Ordforklaringer.
Global Water Partnership. Internationale møder i 1998. Water Forum. Arbejdet i regionerne. De 4 regionale TAC'er/partnerskaber som indtil videre er etableret. Arbejdet med "associerede programmer" på globalt niveau.
Vor truede vandressource - et globalt hovedtema i 1998. Global Water Partnership. Danida. Europæisk perspektiv ved Miljøagenturet. Dansk perspektiv på vandressource problemerne.
Åbning af Danmarks Klimacenter. Styrkelse og koordinering af dansk klimaforskning. Klimasystemer. Fysiske systemer. Biologiske systemer og andre områder. Formidling af viden. Temaforedrag.
Status for NHP 1997-98 og invitation til deltagelse i nye projekter for 1999-2000. IHP, OHP og andre nordiske projekter. NHP rapport liste. KOHYNO - Invitation til deltagelser. Skema til NHP projektforslag.
XIII IHP Intergovernmental Council. UNESCO. Paris 8-13 juni 1998. Rapport ved Dan Rosbjerg. Water - a looming crisis. IHP V og opstart af IHP fase VI 2002-2007. FRIEND. Økohydrologi. Overordnet ramme for IHP VI. IHP's struktur. Resolutioner. Tidsplan for fremsættelse af forslag til IHP VI.
FRIEND rapport. Ved Bente Clausen. Tredje internationale FRIEND konference i Postojna, Slovenien 1-3 oktober 1997. Hvad er FRIEND. Formål. Forløb i faser. Emner. Arbejdsgrupper og styrekomiteer.
WMO's Long Term Plan 2000-2009. Ved Bjarne Madsen, Hydrological Advisor. Otte hoved programområder. Hydrology and Water Resources Programme. Delprogrammer. DVK's bemærkninger til Long Term Plan.
Kort Nyt. International konference vedr. grundvandsforskning - Groundwater 2000. DVK overtager opgave med administration af NHF medlemsskab. Klimadatasæt og - rapporter på Internettet. Snekortlægning ved Sisimiut. HOMS nationale reference centre i de nordiske lande.
Nyt om publikationer. Vandressourcerelaterede Ph.D. afhandlinger med relation til Grundvandscentret, DTU.
Konferencekalender .

Nr. 6
November 1999
Hjemtag NYT OM VANDRESSOURCER nr. 6, 
nv6.pdf  (PDF fil, 1278k) eller
læs hele nummeret
HER

Redaktør : Hans Jørgen Henriksen.
Introduktion ved Jens Christian Refsgaard.
DVK årsberetning med gennemgang af DVK's aktiviteter i 1998. DVK's organisation og opgavefordeling. Internationale aktiviteter. KOHYNO møder og NHP mødet i Uppsala 12-13 november 1998. Climate and Water konferencen i Espoo. Nationale aktiviteter. DVK-Danida temadag og workshop om vandhandlingsplaner og sektorprogrammer. Etablering af hjemmeside for DVK. Afslutning af VRI arbejdsgruppen i 1998. Amternes videnscenter for Jordforurening's workshop om formidling af dansk forskning. DVK's regnskab for 1998. Budget for 1999.
Vandhandlingsplaner og sektorprogrammer. DVK/Danida joint møde ved Thorkild Thomsen. Vandhandlingsplaner (Water Action Plans). Hovedrapport fra temadag med workshop af Anne-Lise Klausen. Forkus område for temadag og workshop. Workshoppens proces og resultater. Identifikation og design. Ejerskab og motivation. Implementering og proces management. Modtagerens institutionelle kapacitet. Aktører i implementeringen. Donorernes administrative setup. Monitering. Nøgle anbefalinger.
Amternes videnscenters jordforureningsworkshop ved Jens Christian Refsgaard.
Joint WMO/UNESCO møde ved Bjarne Madsen.
Northern Research Basin (NRB) ved Bent Hasholt.
Rapport fra NHP mødet den 12-13 november 1998 redigeret af H.J. Henriksen på baggrund af rapport af Svenska IHP-komiteen. Indledning. Internationale aktiviteter. Global Water Partnership. FRIEND. BALTEX. Stockholm Water Symposium. Nordisk hydrologisk samarbejde. NHP 1997-98. Landerapporter. NHP 1999-2000. Forslag om ændring af IHP governance. Nordiske samarbejdsformer indenfor hydrologien. Personlige kommentarer fra deltagerne - vitalisering af nordisk IHP samarbejde i fremtiden. Konklusion.
European Water Resources Association (EWRA) ved Thorkild Thomsen.
Opfølgning på temamøde om minimumsafstrømning ved Jens Christian Refsgaard. Spørgeskemaundersøgelse. Notat: "Medianminimum og vandløbskvalitet - behov for faglig oprustning". Baggrund og formål med notatet. Nuværende praksis. Medianminimum utilstrækkeligt grundlag for vurdering af vandløbskvalitet. Generelle betragtninger. Udenlandske erfaringer. Danske erfaringer. Nye udfordringer. DVK konklusioner og anbefalinger. Konklusion vedr. medianminimum og vandløbskvalitet. Appendix: Sammenfatning af resultater af spørgeskemaundersøgelse i amterne. Hvad er hydrauliske habitat-modeller og hvilken betydning har vandføringens variation for vandløbsbiologien? ved Bente Clausen.
Til stadighed fokus på vanding og vandressourcer i dansk jordbrug ved Finn Plauborg.
World Water Vision ved Hans Jørgen Henriksen. Solution for a thirsty world? ved Ismail Serageldin fra "Message to initiate consultations for the World Water Vision".
Kort nyt ved Hans Jørgen Henriksen. Groundwater 2000. Nordisk Hydrologisk Forening. IWA world water kongres og udstilling i Buenos Aires, Argentina, 20-23 september 1999.
Nyt om publikationer . Vandressourcerelaterede Ph.D. afhandlinger med relation til Grundvandscentret, DTU. Links til andre publikationer om vandressourcer: UNESCO/IHP, WMO, Global Water Partnership, IAH, IAHS og IWSA. DVK konferencekalender.


Tilbage Hjemmeside for Dansk Vandressource Komitè Top Fremad

Last modified: 1. aug 2004 - © GEUS
Webmaster: th@geus.dk