www.geus.dk > Arkiv (archive)

Indhold

1.
Årsberetning 1999-2001
2.
DVK´s kommissorium
3.
DVK’s forretningsorden
4.
Temamøde om habitatmodeller, vandløbspåvirkning mv. forår 2000
Danske vandløb og habitatmodeller
5.
Temamøde om vandbalance efterår 2000
Stor usikkerhed på beregning af pot. fordampning
Fordampning fra landbrugsafgrøder
Fordampning fra skov og hede
6.
Uddrag af konsensusnotat om vandbalance
7.
Temamøde om geologiske værktøjer sommer 2001
8.
KOHYNO vedtægter/NPH info
9.
Groundwater 2000 konference
10.
NBR Symposium & Workshop
11.
DVK forskernetværk
12.
IAHS
13.
ASIAQ arbejder med komplicerede hydrologiske modeller – et nyt værktøj til bestemmelse af de arktiske vandressourcer
14.
Nyt projekt: Grønlands vandforsyning – et plangrundlag for en vandforsyningsstrategi
15.
Spot for NHK i Røros, August 2002
16.
Status for og planer for opdatering af DVK’s hjemmeside

HUSK!
TEMAMØDE 2002 - vedr. ferskvandets kredsløb d. 12. juni.


Oprettet April 2002 - © Dansk Vandressource Komitè - Webredaktør: th@geus.dk