www.geus.dk > Arkiv (archive)

NYT

 OM

 VANDRESSOURCER

Udgivet af Dansk  Vandressource Komité

Danish Water  Resources Committee

 Nr. 6 november  1999
ISSN 1399-9761

 

  

 

INDHOLD

 Dansk Vandressource Komité

Redaktør: Hans Jørgen Henriksen

 Danmarks og Grønlands  Geologiske Undersøgelse, GEUS

 E-mail: hjh@geus.dk

 Thoravej 8 DK-2400 København  NV

 

 Telefon: +4538142771

 Fax: +4538142050