www.geus.dk > Arkiv (archive)
Forside
Baggrund
Medlemmer
Nyheder
VRI-system
Nordisk Program
Andre organisationer
Groundwater 2000
Konferencekalender
Links
logo-banner-dk
MEDLEMMER

Institution

Medlem/ Suppleant

Arbejdsopgaver i DVK

Tlf./Fax/E-post/      Hjemmeside

DHI - Institut for Vand og Miljø 
Agern Allé 5 
2970 Hørsholm

Anders Refsgaard

Formand 

  45 16 93 61
  45 17 92 00
  
 

Danmarks Tekniske Universitet  
Miljø og ressourcer   
Bygningstorvet, Bygning 115 
2800 Kongens Lyngby

Dan Rosbjerg

Næstformand, 
IHP nationalkomité, 
NHP/KOHYNO,  
IAHS

 45 25 14 49
 45 93 28 50
  
 

DANVA     
Danmarksvej 26 
8660 Silkeborg

Anders Bækgaard

IWA  

 7021 0055
 7021 0056

Københavns Universitet  
Geografisk Institut   
Øster Voldgade 10 
1350 København K

Bent Hasholt

IAHS, 
NRB chief delegate

 35 32 25 00
 35 32 25 01
  
 

Danmarks Miljøundersøgelser, DMU Vejlsøvej 25 
Postboks 314 
8600 Silkeborg

Lars M. Svendsen

 

 89 20 14 00
 89 20 14 14
 
 

Danmarks JordbrugsForskning, DJF, Forskningscenter Foulum
Postboks 50 
8830 Tjele

Finn Plauborg

ICID
Opfølgning på temamøde om fordampning

 89 99 19 00
 89 99 18 19
  
 

Danmarks Meteorologiske Institut  
Lyngbyvej 100 
2100 København Ø  

Claus Kern-Hansen
 

NHF, 
VRI arbejdsgruppe

 39 15 75 00
 39 27 10 80
  
 

Miljøstyrelsen 
Strandgade 29 
1401 København K

Christian Ammitsøe

 

 32 66 01 00
 32 96 16 56
  
 

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS)   
Øster Voldgade 10 
1350 København K

Hans Jørgen Henriksen

WMO - fungerende
Hydrological advisor, DVK hjemmeside, IAH

 38 14 20 00
 38 14 20 50
  
 

Udenrigsministeriet, DANIDA  
Tjenesten for Sektorfaglige anliggender  
Asiatisk Plads 2 
1448 København K.

Henning Jensen

Støtte til Dublin-Rio follow up, 

 33 92 12 36
 32 54 05 33

 

Udpeget personligt medlem: 
Århus Amtskommune  
Lyseng Allé 
8270 Højbjerg

Richard Thomsen

IWSA

 89 44 66 66
 89 44 69 82
  
 

Udpeget af Miljøteknisk Brancheforening: 
Hedeselskabet, 
Ringstedvej 20, 4000 Roskilde

Thorkild Thomsen

Støtte til Dublin-Rio follow up, 
EWRA,

 46 30 03 10
 46 30 03 11
 
 

Udpeget af FRI - Foreningen af Rådgivende Ingeniører:  
Rambøll, 
Bredevej 2 2830 Virum

Ole Michaelsen

 

 45 98 86 50
 45 98 85 20
  
 

Associeret medlemskab: ASIAQ, Grønlands Forundersøgelser  
Postbox 1003 
3900 Nuuk, Grønland

Mogens Brems Knudsen 

NRB

 +299 21045
 +299 24501
 
 

Associeret medlemskab:  
Elselskabet SEV    
Postboks 319 
FR-110 Tórshavn, Færøerne

Klæment Weihe

 

 +298 11366
 +298 10366
 

Sekretariat: GEUS 
Øster Voldgade 10 
1350 København K

Lisbeth Flindt Jørgensen

KOHYNO, 
Nyt om Vandressourcer,  
DVK homepage,  
Konferencer etc.

 38 14 20 00 /
 
38 14 25 67 (dir.)
 38 14 20 50
  
 

 


Tilbage Hjemmeside for Dansk Vandressource Komitè Top Fremad

Sidst ændret: 1. aug 2004 - © GEUS
Webredaktør: th@geus.dk