www.geus.dk > Arkiv (archive)
logo-banner-dk
Baggrund
Medlemmer
Nyheder
VRI-system
Nordisk Program
Andre organisationer
Groundwater 2000
Konferencekalender
Links
DVK Forskernetværk

DVK Forskernetværk er et permanent netværk for danske forskningsinstitutioner, som aktivt udfører forskning med relation til vandressourcer. Formålet er at formidle kontakter og informationsudveksling blandt danske forskere på tværs af institutioner og traditionelle faggrænser og herigennem danne grundlag for såvel udarbejdelse af danske forskningsansøgninger som initiering af tværfaglige forskningsaktiviteter i relation til udviklingslande.

De konstaterede problemer med at få vandbalancen til at gå op, har nu ført til at fire institutioner: DJF, DMU, DMI og GEUS med et nyt notat:
"Vandbalancen på mark- og oplandsskala" har afsluttet et hurtigt udredningsarbejde, som har haft til formål at fremkomme med forslag til hvorledes vandbalancen bedst muligt kan opgøres med det eksisterende data- og vidensgrundlag.
Hjemtag pdf-fil her (948k):
Vandbalancen på mark- og oplandsskala

Problemer med vandbalancer og mulige konsekvenser for beregning af nitratudvaskning
hjemtag pdf-fil: Vandbal-nitrat-GEUS-KVL.PDF (764k)

KOMMISSORIUM - hjemtag pdf-fil: forskernetvaerk-kommisorium.pdf   (14k)

REFERATER - hjemtag pdf-filer
1. møde 
forskernetvaerk-ref-1-2001.pdf   (15k)  
2. møde 
forskernetvaerk-ref-2-2001.pdf   (13k)


Kontaktpersoner:

Lisbeth Flindt Jørgensen
Geolog, faglig sekretær for Dansk Vandressource komité
Hydrologisk Afdeling
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse
Thoravej 8
2400 København NV
tlf. nr. 3814 2567
email:
lfj@geus.dk   

Jens Christian Refsgaard
Forskningsprofessor
Hydrologisk Afdeling
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse
Thoravej 8
2400 København NV
tlf. nr. 3814 2776
email:
jcr@geus.dk


Tilbage Hjemmeside for Dansk Vandressource Komitè Top Fremad

Sidst ændret: 1. aug 2004 - © GEUS
Webredaktør: th@geus.dk