Det har stor betydning for jordskælvsforskningen både at få kortlagt det område, hvor jordskælvet er følt, og få oplysninger om hvor kraftige rystelserne har været de enkelte steder. Lokale forhold som virker forstærkende eller dæmpende på rystelserne kan ikke umiddelbart opfanges af vores instrumenter.

Alle der har følt jordskælvet opfordres derfor til at udfylde spørgeskemaet. Personoplysninger behandles fortroligt og vil ikke blive videregivet.

Knagede det i huset?
*Så du ting der svingede (f.eks. lamper) ?
*Så du direkte flytning af løse genstande?
*Har du tidligere oplevet tilsvarende rystelser?*