www.geus.dk > Afdelinger > Siden her

DANSK LITHOSFÆRECENTER

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
GEUS logo - link til forsidenBevillingen til Dansk Lithosfærecenter (DLC) fra Danmarks Grundforskningsfond udløb ved slutningen af 2004 efter 10 års støtte. DLC var en selvstændig forskningsenhed, der var administrativt tilknyttet GEUS. Et antal af centrets forskere er blevet indlejret i Københavns Universitet og en enkelt i GEUS.

DLC beskæftigede sig med grundlæggende forhold og processer, der har at gøre med de pladetektoniske bevægelser i den ydre zone af jordkloden, som betegnes lithosfæren. Studier af lithosfæren, der formodes at være 50-70 km tyk under oceaner og 100-150 km tyk under kontinenter, er af fundamental betydning for forståelsen af et områdes geologiske udformning og dermed også for de råstofmæssige muligheder, de forskellige regioner rummer for såvel olie- og gasforekomster som mineraler.


[Til top]   Sidst ændret: 14. april 2005 © De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS
Øster Voldgade 10, 1350 København K - Tlf.: 38142000 - Fax: 38142050 - E-post: geus@geus.dk
Siden vedligeholdes af: webredaktøren


*