Nyheder

Tilbage

22. marts 2016
Vandets Dag 2016 – Find viden om vand
FN har erklæret den 22. marts for Vandets Dag, og den har været afholdt siden 1994. I anledning af dagen har GEUS samlet links til viden om vand.
17. marts 2016
VAP tester Miljøstyrelsens regulering af bentazon
Pesticidovervågningen fra juli 2012 til juni 2014 er klar. Det drejer sig om resultater fra Varslingssystemet for Udvaskning af Pesticider til Grundvand (VAP), hvor GEUS, Aarhus Universitet og Miljøstyrelsen undersøger, om godkendte pesticider eller deres nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet, når de anvendes i landbrugsdrift i godkendte doser.
12. marts 2016
Studie af vigtige miocæne aflejringer udløser geologipris
Seniorforsker Erik Skovbjerg Rasmussen fra GEUS har modtaget Danmarks Geologipris 2015 for sit store arbejde med at beskrive og forstå de miocæne aflejringer i Danmark. Det er aflejringer, som rummer vigtige sandlag, hvorfra vi henter vores drikkevand.
10. marts 2016
Udsigt til bedre prognoser for oversvømmelser og tørke
Et nyt dansk studie, som netop er publiceret i Scientific Reports fra Nature Publishing Group, viser, at vi ved at koble beregningsmodeller kan lave bedre prognoser for fx skybrud, langtidsregn, oversvømmelser, tørke, markvanding samt gunstige tidspunkter for sprøjtning og gødskning.
8. marts 2016
Cirkulært materialeforbrug - muligheder og udfordringer for genanvendelse af råstoffer
Verdens stigende forbrug af mineralske råstoffer gør det nødvendigt at overveje, hvordan man kan reducere forbruget af de primære ressourcer og i stedet øge genanvendelsen i et cirkulært materialekredsløb.
2. marts 2016
God international forskningsevaluering
Et internationalt panel vurderer i en rapport, at GEUS' forskning indenfor arbejdsområdet "Vandressourcer" er af høj kvalitet.
1. marts 2016
Udvikling af nye teknologier til rensning af drikkevand
Et nyt forskningsprojekt, finansieret af Innovationsfonden, skal udvikle nye metoder til rensning af drikkevand.
29. februar 2016
New €5.4 million EU research project to find new deposits of critical raw materials
Scientists from GEUS will join a new collaborative research project to discover new deposits of critical raw materials for 'hi-tech' applications.
26. februar 2016
Flemming Larsen ny direktør for GEUS
Den 1. april 2016 tiltræder Flemming Larsen som ny direktør for De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
24. februar 2016
Nitratpåvirkning ved mergødskning i 2016-18
GEUS har lavet en faglig vurdering af nitratpåvirkningen i iltet grundvand ved mergødskning med kvælstof, som følge af udfasning af normreduktionen for kvælstof i 2016 - 18.
9. februar 2016
Livsstil på anklagebænken

8. februar 2016
Maringeologi får ny afdeling og chef
Jørn Bo Jensen tiltrådte den 1. januar 2016 stillingen som statsgeolog ved GEUS', hvor han skal lede den nye Afdeling for Maringeologi, som får til huse i Aarhus fra september i år.
3. februar 2016
Geological Survey of Denmark and Greenland Map Series 7
Descriptive text to the Geological map of Greenland, 1:500 000, Lambert Land, Sheet 9, by Anthony Higgins
1. februar 2016
Videnskabelig udredning om international viden om indvinding af skifergas
DTU, GEUS og DCE har samlet internationale erfaringer med skifergas produktion, miljøpåvirkninger og afværgeforanstaltninger.
113 - 126 af 866 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)