Nyheder

Tilbage

10. maj 2016
Stort velkommen til GEUS' nye direktør
GEUS fik ny direktør Flemming Larsen den 1. april 2016, og det blev fejret ved en reception i dag på Geocenter Danmark i København, hvor energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt ønskede den nye direktør tillykke.
4 maj 2016
Signe Bech Andersen udnævnt som statsgeolog ved GEUS
Den 1. maj 2016 er Signe Bech Andersen udnævnt som statsgeolog ved GEUS, hvor hun skal lede Afdeling for Glaciologi og Klima.
4 maj 2016
Heidi Christiansen Barlebo forsætter som statsgeolog ved GEUS
Den 1. maj 2016 er Heidi Christiansen Barlebo genudnævnt som statsgeolog ved GEUS, og forsætter dermed som leder af Hydrologisk Afdeling.
21 april 2016
En krise i livets historie. Nyt nummer af Geoviden
I løbet af de sidste 540 mio. år har livet på Jorden været ramt af mange kriser. Seks rigtig store kriser er forbundet med masseuddøen, hvor mange organismer blev udslettet og livet på Jorden ændrede sig. En masseuddøen, hvis primære årsag sandsynligvis var voldsom vulkansk aktivitet, fandt sted i slutningen af Trias-perioden for ca. 201,5 mio. år siden. I den danske og svenske undergrund findes sedimentære lag fra grænsen mellem Trias- og Jura-perioderne, som er særligt egnede til at vise, hvordan økosystemerne på land og i relativt kystnære havområder reagerede under og efter denne krise.
15. april 2016
Indbydelse til seminar - Geotermi i Danmark
Energistyrelsen og GEUS inviterer til en "Geotermiens dag" den 12. maj hos GEUS. Energi-, forsynings- og klimaministeren vil fortælle om perspektiverne for geotermi i Danmark, og seminaret vil bl.a. have fokus på mulighederne for at udnytte geotermi i fremtidens fjernvarme og GEUS' Webbaserede GIS-Portal.
13. april 2016
Mød os på Folkemødet 2016 - Grøn omstilling, klimatilpasning og grundvand
Energi,- Forsynings- og Klimaministeriet er på Folkemødet 2016. GEUS' direktør Flemming Larsen stiller sig til rådighed for debatter inden for grøn omstilling, klimatilpasning og bæredygtig udnyttelse af vores grundvandsressourcer.
7. april 2016
Europa Nostra Pris 2016 går til dansk ledet kulturarvsprojekt
Et internationalt ekspertteam har i tre år arbejdet på at beskytte Europas undersøiske kulturarv. Nu hædres projektet SASMAP med EU's Kulturarvspris - Europa Nostra-prisen 2016, som overrækkes i Madrid den 24. maj 2016.
6. april 2016
Jordskælv ved Disko 5 april 2016 kl 23:34
Et jordskælv, som er målt til 4.7 på Richterskalaen ramte i nat (01:34 utc eller 23:34 grønlandsk tid) Grønland. Jordskælvet skete ca. 15 km SV for Qeqertarsuaq. Rystelserne kan ses klart på alle vore jordskælvs seismologiske målestationer i Grønland.
1. april 2016
Forskere finder ny årsag til kraftig afsmeltning på Grønlands indlandsis
Et nyt studie af forskere fra Danmark og Canada, udgivet i det amerikanske tidsskrift Geophysical Research Letters, finder, at de klimamodeller, der typisk bruges til at simulere afsmeltningen fra Grønland indlandsis har det med at underestimere betydningen af hedebølger.
30. marts 2016
Legat giver adgang til ædelstenskursus
Geolog Majken D. Poulsen fra GEUS har fået bevilget et legat fra Ivalo og Minik Fonden i forbindelse med sit Ph.d.-studium om grønlandske rubiner.
23. marts 2016
Job ved GEUS: 4 statsgeolog stillinger
GEUS søger 4 nye statsgeologer. Ansøgningsfrist 11. april 2016.
22. marts 2016
Vandets Dag 2016 – Find viden om vand
FN har erklæret den 22. marts for Vandets Dag, og den har været afholdt siden 1994. I anledning af dagen har GEUS samlet links til viden om vand.
17. marts 2016
VAP tester Miljøstyrelsens regulering af bentazon
Pesticidovervågningen fra juli 2012 til juni 2014 er klar. Det drejer sig om resultater fra Varslingssystemet for Udvaskning af Pesticider til Grundvand (VAP), hvor GEUS, Aarhus Universitet og Miljøstyrelsen undersøger, om godkendte pesticider eller deres nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet, når de anvendes i landbrugsdrift i godkendte doser.
12. marts 2016
Studie af vigtige miocæne aflejringer udløser geologipris
Seniorforsker Erik Skovbjerg Rasmussen fra GEUS har modtaget Danmarks Geologipris 2015 for sit store arbejde med at beskrive og forstå de miocæne aflejringer i Danmark. Det er aflejringer, som rummer vigtige sandlag, hvorfra vi henter vores drikkevand.
113 - 126 af 877 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)