Nyheder

Tilbage

22. december 2016
Palynomorphs from the Labrador-Baffin Seaway - Bulletin 36
Cretaceous and Cenozoic dinoflagellate cysts and other palynomorphs from the western and eastern margins of the Labrador-Baffin Seaway by Robert A. Fensome, Henrik Nøhr-Hansen & Graham L. Williams.
22. december 2016
Se og hør hvordan GEUS registrerer jordskælv
Artikel og video om jordskælvsmålinger. Læs om hvordan GEUS registrerer jordskælv og tag med en af vores seismologer langt ind i Mønsted Kalkgruber for at besøge en af seismograferne, som registrerer jordskælv.
20. december 2016
Store dale ligger begravet overalt i den danske undergrund
Overalt i Danmark finder man markante dale begravet i undergrunden. Dalene er fyldt op med geologiske lag, og de indeholder vigtige forekomster af grundvand. Indtil videre er der kortlagt 5.600 km begravede dale i undergrunden fordelt på mere end 250 lokaliteter.
20. december 2016
Sprækker i danske lerjorde forårsager fund af pesticidrester i grundvandet
Resultater fra Varslingssystemet for Udvaskning af Pesticider til Grundvand (VAP) viser, at flere pesticider resulterer i fund af pesticidrester i grundvandet under opsprækkede lerjorde end under sandjorde. Opsprækkede lerjorde udgør cirka 40% af Danmarks overflade, og VAP udvides derfor i 2017 med endnu en testmark af denne type.
19. dec. 2016
Søforklaringer. Årets sidste nummer af Geoviden
I dette nummer af Geoviden fortælles om koblingen mellem landskab, grundvand og søer.
18. december 2016
Forekomster og en smuk titel

16. december 2016
Ny bestyrelse for GEUS
Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt har udpeget en ny bestyrelse for De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Bestyrelsen tiltræder 1. januar 2017 med beskikkelsesperiode indtil 31. december 2020.
9. december 2016
8. Workshop om det Arktiske Ocean, GEUS, d. 7-8. december 2016
Den 8. workshop om det Arktiske Ocean blev afholdt på De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) d. 7.-8. december 2016. Deltagerne omfattede videnskabsfolk og ledelse fra Kontinentalsokkelprojekterne fra de fem arktiske lande sammen med topfolk fra de pågældende udenrigsministerier; i alt deltog mere end 65 personer.
30. nov. 2016
To bøger giver ny indsigt i polarforskeren Lauge Kochs liv
En tobindsbog fra GEUS giver gennem papirer i Koch familiens eje ny indsigt i grønlandsforskeren Lauge Koch's liv og arbejde. Det er anden del af den engelsksprogede trilogi: The Koch Family Papers.
25. november 2016
Ny rapport: Kvælstofpåvirkning af grundvand
GEUS og Aarhus Universitet offentliggør rapporten "Kvælstofpåvirkning af grundvand", som leverer et fagligt grundlag for at kunne belyse Fødevare- og landbrugspakkens konsekvenser for udviklingen i grundvandskvaliteten i forhold til indholdet af nitrat opgjort på både kort og lang sigt.
16. nov. 2016
Dansk teori forklarer dannelsen af unikke klipper i afrikansk meteorkrater
Danske undersøgelser ved Vredefort meteorkrateret i Sydafrika viser, at de unikke klipper der er dannet ved rystelser og ikke ved gnidning.
14. oktober 2016
Rubjerg Knude. Klint, klit og klima. Nyt nummer af Geoviden
I det nye nummer af Geoviden fortælles Vendsyssels geologiske historie med Rubjerg Knude klint og klit som omdrejningspunkt.
11. oktober 2016
Omtale af nitrat i grundvandet
GEUS' vurdering af nitrat i grundvandet, som den seneste tid er blevet omtalt i pressen, stammer fra en rapport, der blev lavet efter ønske fra Naturstyrelsen og offentliggjort i februar.
4 oktober 2016
Thomas Roed-Thorsen er ny økonomichef ved GEUS
Thomas Roed-Thorsen er pr. 1. oktober 2016 ansat som økonomichef ved GEUS.
71 - 84 af 875 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)