Nyheder

Tilbage

14. januar 2003
Rapport - Luftbårne elektromagnetiske metoder til hydrogeofysisk kortlægning i Danmark
En ny rapport ser på anvendelse af helikopterbårne frekvensdomænesystemer i forbindelse med den hydrogeologiske kortlægning. Den har referencemateriale til brug ved analyser af data.
3. december 2002
Grundvandsovervågning 2002 - grundvandet fortsat påvirket af overfladeaktiviteter
Grundvandsovervågningen for 2002 viser, at der er problemer med nitrat, og der kan blive problemer med arsen på grund af sænkede grænseværdier. Pesticider er et udbredt problem.
22. november 2002
Årets bedste artikel
Årets bedste artikel i et anerkendt internationalt tidsskrift er Agnete Steenfelts. Hendes artikel handler om, hvordan man kan bruge flodsedimenter til at finde guld. Artiklen gennemgår også guldforekomsterne i Grønland.
12. november 2002
The Millennium Atlas - En oliegeologisk sværvægter i særklasse
Geologerne har nu skrevet biblen om nordsøolien. Den har over 100 forfattere og 60 referees og den bygger på data samlet gennem de sidste 30 år af tre lande og en række institutioner. Dermed er den nøglen til Nordsøen.
21. oktober 2002
Dramatisk fjeldskred og flodbølge skabte frygt og kaos

23. september 2002
GEUS arrangementer på Geologiens dage 28. og 29. september
På årets udgave af ’Geologiens dage’ har GEUS fire arrangementer: TV-safari i grundvandet, tap strøm fra indlandsisen, Danmarks råstoffer samt jordbundens fortællinger om Danmark.
5. september 2002
Nyt EU projekt skal afprøve ny metodik for interessent involvering i grundvandsbeskyttelsen
At få landmænd, borgere og andre med interesse i grundvandet til at deltage i de politiske beslutningsprocesser er en udfordring. EU støtter nu et projekt der arbejder med Bayesianske netværk.
18. juli 2002
Årsberetning 2001 - læs om GEUS' aktiviteter og resultater
Årsberetningen lister en række af GEUSs indenlandske og internationale projekter. GEUS fungerer også som rådgiver for danske og grønlandske institutioner.
25. juni 2002
Konstruktive kommentarer fra DVK's evalueringspanel til det videre arbejde med NOVA 2003 temarapport om Ferskvandskredsløbet.
DVK afholder en midtvejsevaluering af den nye NOVA-temarapport om ferskvandskredsløbet den 12. juni 2002. Den endelige rapport om ferskvandskredsløbet forventes publiceret ultimo 2002.
4. juni 2002
Topkarakter til GEUS' hjemmeside
GEUSs hjemmeside er blevet vurderet af ’Bedst på Nettet’ og har sammen med Risø og Danmarks Miljøundersøgelser opnået topkarakteren fem netkroner. Konkurrencen har stået imellem 28 hjemmesider.
15. april 2002
Tag på geologisk skattejagt i Grønland - TV-program på DR 1
I år havde geologerne fra GEUS et TV-hold med på feltarbejde i Grønland. Den 21. april og dagen efter kan alle derfor følge med i, hvad det egentlig er, vi laver oppe i de Grønlandske fjelde.
4. april 2002
GEUS flytter til ny adresse.
GEUS flytter ind på Øster Voldgade 10 og kommer dermed til at dele adresse med resten af institutionerne i Geocenter København. Derfor ligger vi i flytterod fra april til juni, men vi arbejder alligevel.
21. marts 2002
Præmier for 160.000 kr er uddelt i årets mineraljagt i Grønland - Guldjagten fortsætter
Årets mineraljagt - Ujarassiorit 2001 i Grønland – udløste en førstepræmie på 50.000 kr. for en sten med malm af både guld, kobber og kobolt. Der var også andre malme og mineraler i de indleverede sten.
5. marts 2002
Priskonkurrence om fremtidens vand - baggrundsviden til inspiration

813 - 826 af 855 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)