Nyheder

Tilbage

1. juli 2003
Topkarakter til GEUS' hjemmeside
GEUS er lige så god som ’Center for Ligebehandling af Handicappede’ til at lave en brugervenlig hjemmeside. GEUSs site har derfor fået fem ’netkroner’ af projektet ’Best på Nettet’.
30. juni 2003
Travlhed i de grønlandske fjelde - feltaktiviteter 2003
Under GEUSs feltarbejde i Grønland i år bliver 55 geologer spredt langs vestkysten fra Qaanaaq i nord til Nanortalik i syd. De skal se på gamle bjergkæder og mineralforekomster samt miljø og klima.
27. juni 2003
Nordisk Ministerråd - hæfte om geologisk mangfoldighed
Et nyt hæfte handler om geologien omkring os. Den er en del af processerne i naturen, den er jorden vi går på og den gemmer på råstofferne vi bygger samfundet af – og så er den også en del af ferien og fritiden.
27. juni 2003
Ture til Danmarks spændende og dramatiske fortid
Det nye site ’Geologi i Danmark’ beskriver 60 geologiske perler i det danske landskab. Der er søgefunktion på, så du kan finde noget i dit område. Siden kan se ud til at være nede, men menuen virker.
21 maj 2003
'Diamond exploration data from West Greenland' a GIS and digital data compilation on DVD

4. april 2003
EU-udbud: Seismic data acquisition and processing

1. april 2003
COGCI PH.D PROJECT - ansøgningsfrist 25. april 2003

24. marts 2003
Plakatkonkurrence i anledning af det internationale ferskvandsår
FN holder ferskvandsår i år, og i den anledning udskriver Dansk Vandressource Komité og GEUS en plakatkonkurrence for 7. og 8. klasser. Skolen, der stiller med den bedste plakat, vinder penge til vandrejser.
4. marts 2003
Høring om ferskvandets kredsløb
GEUS efterlyser kommentarer til høringsversion af NOVA 2003 temarapport om Ferskvandskredsløbet og opgørelsen af den udnyttelige grundvandsressource ved hjælp af DK-modellen.
13. februar 2003
GEUS' arbejdsprogram 2003
Arbejdsprogrammet for GEUS for det fjerde år af den aktuelle resultatkontrakt er nu til rådighed. Indflytningen i Geocenter Danmark i 2002 var en del af den samme resultatkontrakt.
6. februar 2003
Første nummer af nyhedsbrevet Vand & Data er på gaden
Nyhedsbrevet Vand & Data indeholder denne gang oplysninger om en række emner for det danske vandfolk. Du kan abonnere gratis på nyhedsbrevet eller læse det online.
14. januar 2003
Rapport - Luftbårne elektromagnetiske metoder til hydrogeofysisk kortlægning i Danmark
En ny rapport ser på anvendelse af helikopterbårne frekvensdomænesystemer i forbindelse med den hydrogeologiske kortlægning. Den har referencemateriale til brug ved analyser af data.
3. december 2002
Grundvandsovervågning 2002 - grundvandet fortsat påvirket af overfladeaktiviteter
Grundvandsovervågningen for 2002 viser, at der er problemer med nitrat, og der kan blive problemer med arsen på grund af sænkede grænseværdier. Pesticider er et udbredt problem.
22. november 2002
Årets bedste artikel
Årets bedste artikel i et anerkendt internationalt tidsskrift er Agnete Steenfelts. Hendes artikel handler om, hvordan man kan bruge flodsedimenter til at finde guld. Artiklen gennemgår også guldforekomsterne i Grønland.
813 - 826 af 866 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)