Nyheder

Tilbage

20. oktober 2005
De seneste 150.000 år i Danmark - Nyt nummer af bladet Geoviden
Mange års analyser af den danske undergrund har givet et godt billede af landets historie igennem de sidste 150.000 år, svarende til slutningen af forrige istid. Billedet bryder med de almindelige ideer om sidste istid.
14. oktober 2005
Workshop on geology and mineral resources in Greenland and eastern North America

14. oktober 2005
Ny bog om Grønlands geologi - 270 sider populærvidenskab
’Grønlands geologiske udvikling - fra urtid til nutid’ er en populærvidenskabelig bog, der fortæller historien om Grønland gennem 3.800 millioner år. Bogen bygger på 60 års feltarbejde og forskning på verdens største ø.
11. oktober 2005
Stor molybdæn forekomst i Grønland
Grundige geologiske undersøgelser og en 20 dobling af prisen på molybdæn ser ud til at gøre den gemmelkendte molybdæn-forekomst i Malmbjerg på Grønland til en af verdens største molybdænminer.
10. oktober 2005
NYT satellitten styrtet ned - Ny europæisk satellit skal studere Indlandsisen
Den nye satellit CryoSat styrtede ned nord for Grønland kort efter opsendelsen den 8. oktober. Satellitten skulle udelukkende studere is, så styrtet er et alvorligt slag imod forskningen på området.
30. august 2005
Opbygning af geologisk ekspertise i Ghana
GEUSs søsterorganisation i Ghana skal opbygge viden og udvikle faciliteter til at håndtere landets minedrift. Engang hed landet ’Guldkysten’, og det har stadig en guldmineindustri og et stort potentiale for minedrift.
10. august 2005
Nye vandressourcer i Danmark
Prøvetagningen fra en begravet dal i Vejle Amt har vakt international interesse. Begravede dale er almindelige i Nordsøregionen, og de ser ud til at have godt og velbeskyttet drikkevand.
10. august 2005
Nyt karbonatitkompleks fundet i det sydlige Vestgrønland
Karbonatitter er ofte forbundet med værdifulde mineraler, og GEUS har nu fundet en tredje af slagsen i Vestgrønland. Samme sted her geologerne fundet en lamporfyr, som er en af de bjergarter, der kan huse diamanter.
27.juli 2005
Review of Survey activities 2004 er udkommet

13. juni 2005
Jupiter på Internettet er udvidet med 149.000 grundvandsprøver med i alt 3.132.000 grundvandskemiske analyseresultater
Grundvandsrapporterne fra Jupiter-databasen indeholder nu også data for grundvandets kemi. Der er kommet yderligere halvanden tusind grundvandsprøver med over tre millioner analyser i databasen.
4. juli 2005
Dansk-canadisk samarbejde om afgrænsning af deres kontinentalsokler
De mulige fremtidige krav på dele af Lomonosov ryggen i Polhavet kommer til at bygge på data, som er indsamlet i samarbejde med Canada. De to lande har netop underskrevet en aftale om samarbejdet.
22. juni 2005
Sprængning ryster Nordsjælland
Forsvaret har foranlediget et minere jordskælv i Nordsjælland, da man sprængte et gasrør som led i en sikkerhedstest. GEUS registrerede rystelserne i både Gilleleje og København.
20. juni 2005
Nyt frimærke markerer afslutningen af den geologiske oversigtskortlægning af Grønland
Geologien i ’Kong Oscar Fjord’ er kommet på et nyt grønlandsk frimærke. Mærket markerer afslutningen på Grønlands overordnede geologiske kortlægning. Geologien på mærket stammer fra Grønlands tropiske periode.
17. juni 2005
Geologerne har nu planerne klar for sommerens arbejde i Grønland
GEUSs aktiviteter i år samler sig omkring Nuuk, som huser nogle lovende guldforekomster. Desuden skal indlandsisens afsmeltning og bevægelse følges og sedimenter fra Igaliku Fjord indsamles.
743 - 756 af 875 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)