Nyheder

Tilbage

10. august 2005
Nyt karbonatitkompleks fundet i det sydlige Vestgrønland
Karbonatitter er ofte forbundet med værdifulde mineraler, og GEUS har nu fundet en tredje af slagsen i Vestgrønland. Samme sted her geologerne fundet en lamporfyr, som er en af de bjergarter, der kan huse diamanter.
10. august 2005
Nye vandressourcer i Danmark
Prøvetagningen fra en begravet dal i Vejle Amt har vakt international interesse. Begravede dale er almindelige i Nordsøregionen, og de ser ud til at have godt og velbeskyttet drikkevand.
27.juli 2005
Review of Survey activities 2004 er udkommet

13. juni 2005
Jupiter på Internettet er udvidet med 149.000 grundvandsprøver med i alt 3.132.000 grundvandskemiske analyseresultater
Grundvandsrapporterne fra Jupiter-databasen indeholder nu også data for grundvandets kemi. Der er kommet yderligere halvanden tusind grundvandsprøver med over tre millioner analyser i databasen.
4. juli 2005
Dansk-canadisk samarbejde om afgrænsning af deres kontinentalsokler
De mulige fremtidige krav på dele af Lomonosov ryggen i Polhavet kommer til at bygge på data, som er indsamlet i samarbejde med Canada. De to lande har netop underskrevet en aftale om samarbejdet.
22. juni 2005
Sprængning ryster Nordsjælland
Forsvaret har foranlediget et minere jordskælv i Nordsjælland, da man sprængte et gasrør som led i en sikkerhedstest. GEUS registrerede rystelserne i både Gilleleje og København.
20. juni 2005
Nyt frimærke markerer afslutningen af den geologiske oversigtskortlægning af Grønland
Geologien i ’Kong Oscar Fjord’ er kommet på et nyt grønlandsk frimærke. Mærket markerer afslutningen på Grønlands overordnede geologiske kortlægning. Geologien på mærket stammer fra Grønlands tropiske periode.
17. juni 2005
Geologerne har nu planerne klar for sommerens arbejde i Grønland
GEUSs aktiviteter i år samler sig omkring Nuuk, som huser nogle lovende guldforekomster. Desuden skal indlandsisens afsmeltning og bevægelse følges og sedimenter fra Igaliku Fjord indsamles.
15. juni 2005
EU-millioner til dansk naturprojekt
Naturen i havet er sårbar og Danmark har derfor taget initiativ til et projekt, der skal udvikle redskaber til at sikre viden om disse naturområder, og viden om hvordan deres råstoffer kan forvaltes.
8. juni 2005
Årsberetning 2004 - Forskning for velfærd og balance
Årsberetningen for i år fokuserer på GEUSs tosidede opgave, nemlig både at sikre naturen og samtidig sikre samfundet adgang til de råstoffer, som det behøver.
18. maj 2005
Tilbud om geodata fra Nordsøen - ny udbudsrunde af olie- og gastilladelser i Nordsøen
Den 6. udbudsrunde af arealer til efterforskning og indvinding af olie i Nordsøen er netop annonceret. GEUS sælger geodata til interesserede virksomheder.
2. maj 2005
Nyt blad: Geoviden - Geologi og Geografi
GEUS lancerer et nyt populærvidenskabeligt blad. Første nummer fortæller, at Grønlands hjemmestyre arbejder på, at mineralske råstoffer skal blive en del af Grønlands livsgrundlag.
20. april 2005
Ny rapport: Greenland geological environments and mineral resources

4. april 2005
Tema om jordskælv
DR har laget et tema om jordskælv på sin netportal. Tine Larsen fra GEUS er i den forbindelse månedens ekspert, da hun er geofysiker og seismolog.
729 - 742 af 855 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)