Nyheder

Tilbage

9. december 2016
8. Workshop om det Arktiske Ocean, GEUS, d. 7-8. december 2016
Den 8. workshop om det Arktiske Ocean blev afholdt på De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) d. 7.-8. december 2016. Deltagerne omfattede videnskabsfolk og ledelse fra Kontinentalsokkelprojekterne fra de fem arktiske lande sammen med topfolk fra de pågældende udenrigsministerier; i alt deltog mere end 65 personer.
30. nov. 2016
To bøger giver ny indsigt i polarforskeren Lauge Kochs liv
En tobindsbog fra GEUS giver gennem papirer i Koch familiens eje ny indsigt i grønlandsforskeren Lauge Koch's liv og arbejde. Det er anden del af den engelsksprogede trilogi: The Koch Family Papers.
25. november 2016
Ny rapport: Kvælstofpåvirkning af grundvand
GEUS og Aarhus Universitet offentliggør rapporten "Kvælstofpåvirkning af grundvand", som leverer et fagligt grundlag for at kunne belyse Fødevare- og landbrugspakkens konsekvenser for udviklingen i grundvandskvaliteten i forhold til indholdet af nitrat opgjort på både kort og lang sigt.
16. nov. 2016
Dansk teori forklarer dannelsen af unikke klipper i afrikansk meteorkrater
Danske undersøgelser ved Vredefort meteorkrateret i Sydafrika viser, at de unikke klipper der er dannet ved rystelser og ikke ved gnidning.
14. oktober 2016
Rubjerg Knude. Klint, klit og klima. Nyt nummer af Geoviden
I det nye nummer af Geoviden fortælles Vendsyssels geologiske historie med Rubjerg Knude klint og klit som omdrejningspunkt.
11. oktober 2016
Omtale af nitrat i grundvandet
GEUS' vurdering af nitrat i grundvandet, som den seneste tid er blevet omtalt i pressen, stammer fra en rapport, der blev lavet efter ønske fra Naturstyrelsen og offentliggjort i februar.
4 oktober 2016
Thomas Roed-Thorsen er ny økonomichef ved GEUS
Thomas Roed-Thorsen er pr. 1. oktober 2016 ansat som økonomichef ved GEUS.
15. september 2016
Her indvindes de danske råstoffer - ny rapport viser, hvor de danske mineralske råstoffer indvindes
Danmarks undergrund indeholder en række vigtige mineralske råstoffer: sand, grus, sten, ral, ler, special-ler, kalk/kridt og granit, som indvindes både på land og fra havbunden. Langt hovedparten af disse råstoffer bruges i Danmark til offentlige infrastrukturprojekter som bygninger, veje, broer, Metro og til private bygge- og anlægsopgaver (sten, grus, sand, ler, granit). Herudover anvendes danske råstoffer fx i fødevareindustrien (salt), til fremstilling af gødning (kalk og kridt) og til kattegrus og isolering (moler). Korte transportveje spiller en betydelig rolle for valget af råstoffer til fx bygge- og anlægsprojekter. Herudover gør en lang tradition for at fremstille byggematerialer af høj kvalitet de danske råstoffer til en unik og vigtig ressource. Ny rapport fra Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) giver en oversigt over, hvor og i hvilke mængder de forskellige råstoffer blev indvundet i 2014.
15. september 2016
Bog om de vigtigste mineralforekomster i Arktis
Alle tilgængelige oplysninger om de vigtigste metal- og diamantforekomster i Arktis, nord for 60oN, er blevet samlet og er nu let tilgængelige. Download gratis.
13. september 2016
Rekordvarmt forår og sommer i Grønland
Målinger på 14 vejrstationer i Grønland i 2016 viser temperaturer højere end gennemsnittet samt rekorder for både forår, sommer og individuelle måneder.
9. september 2016
GEUS registrerer kraftig rystelse fra Nordkorea d. 9. september 2016
GEUS' seismografer i Grønland og Danmark har i nat registreret en usædvanlig og meget kraftig rystelse, som stammer fra det nordlige Nordkorea.
2. september 2016
Mette Buck Jensen tiltræder som presse- og kommunikationschef ved GEUS
Den 1. september 2016 er Mette Buck Jensen ansat som presse- og kommunikationschef ved GEUS.
1. september 2016
Nyt europæisk - afrikansk samarbejde
GEUS skal sammen med flere europæiske søsterorganisationer i gang med at styrke den geologiske viden i de afrikanske Geologiske Undersøgelser, så Afrikas lande bedre kan udnytte sine naturlige ressourcer.
31. august 2016
Billeder fra geologernes verdenskongres
Billeder fra geologernes verdenskongres i Sydafrika. GEUS deltager i den nordiske stand ved kongressen, som nu er godt i gang.
57 - 70 af 854 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)