Nyheder

Tilbage

14. dec. 2006
Ny bog om Grønlands mineraler - 170 sider populærvidenskab
En ny illustreret bog om Grønlands mineraler præsenterer 32 udvalgte mineraler i alle detaljer. Bogen beskriver også mineralernes betydning for mennesker og den henvender sig til både nysgerrige og undervisere.
28. november 2006
Nyt forskningscenter - Center for Sørestaurering
Et nyt center skal finde måder at restaurere søer på efter for høj fosfor-tilførsel. Det handler primært om meget næringsrige og uklare søer, samt næringsfattige søer hvis planteliv er truet af tilførte næringsstoffer.
15. november 2006
Ph.D fellowship available in geology/geophysics

14. november 2006
GeoCase - nyt undervisningsmateriale til gymnasier
Nu får gymnasierne adgang til nyt online undervisningsmateriale. GeoCase er et nyt tværfagligt og eksperimentelt undervisningsmateriale, som indtil i dag er udviklet til emnerne grundvand, klima, oliegeologi og pladetektonik.
12. november 2006
Solsystemet - Nyt nummer af bladet Geoviden
Den videnskabelige skabelsesberetning tager form og den vokser i takt med, at vi får nye metoder og flere informationer. En del af metoderne er bundet op på meteoritter fra hele Jorden – og især i Antarktis.
7. november 2007
Udvidet materiale til skolerne om jordskælv og grundvand
Til undervisningsbrug har GEUS samlet links til materiale om både jordskælv og grundvand. Materialet inkluderer både hæfter, filer til powerpoint eller Impress og film.
20. oktober. 2006
Fem PhD stipendier - Vandressourcer

18. oktober 2006
GEUS' nye placering i forskningslandskabet
Regeringen har besluttet, at GEUS skal reorganiseres som en selvstændig institution, at Geocenter Danmark modellen skal realiseres og at arbejdet skal realiseres hurtigst muligt i løbet af 2007.
16. oktober 2006
Nyt modelværktøj belyser effekt af klimaændring for ferskvandskredsløbet
I slutningen af dette århundrede vil Danmark blive præget af flere oversvømmelser og der vil oftere komme udtørrede vandløb om sommeren. Det viser en ny model, der tager højde for klimaændringerne.
11. oktober 2006
Grønlands råstoffer på museum
Ivittuut har fået et mine- og mineralmuseum i en af bygningerne fra det forladte kryolitbrud. Museet er det første med fokus på Grønlands mineralråstoffer og det har haft stor interesse fra starten.
10 oktober 2006
Nyt forskningscenter CREAM, VKR Centre of Excellence
Et nyt center skal udpege de faktorer, som begrænser mikroorganismernes nedbrydning af fremmedstoffer i jordbunden. På sigt kan det give en bedre vurdering af jordens kvalitet og mere viden om jordrensning.
3. oktober 2006
Mindre jordskælv i Sisimiut i nat
Sisimiut oplevede et mindre jordskælv på 3,1 på richterskalaen i nat kl. 1:40. Jordskælvet ramte ca. 50 km vest for byen. Sidst byen mærkede et jordskælv var den 22. januar 2001.
2. oktober 2006
Højteknologifonden - To nye bevillinger til GEUS
GEUS deltager i to projekter, som er støttet af Højteknologifonden. Det ene handler om nanopartiklers muligheder i fremtidens cement, og det andet handler om CO2 injektion i Nordsøens oliefelter.
18 september 2006
GEUS i det danske forskningslandskab. - svar til VTU fra GEUS' bestyrelsesformand
Videnskabsministeren har bedt GEUS om at overveje en fremtidig placering af GEUS i den danske forskning. GEUS anbefaler Geocenter Danmark-modellen, der støttes af både Københavns Universitet og Aarhus Universitet
673 - 686 af 866 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)