Nyheder

Tilbage

22. februar 2007
38 GeoSites i Danmark er udpeget
Danmark har udpeget 38 GeoSites, der rummer en unik dokumentation af jordens og landskabets dannelse. Samlet set dokumenterer lokaliteterne de væsentligste processer, der har formet Danmark.
15. februar 2007
Vandressourcer – efteruddannelsestilbud 2007
GEUS udbyder kurser til kommunale medarbejdere og rådgivere inden for vandforsyning og tilgrænsende emner. Kurserne fokuserer på behovene efter kommunalreformen og vandrammedirektivet.
5. februar 2007
A76 - TENDER - Seismic and multibeam data off the Faroe Islands

30. januar 2007
Støtte til Frøken Møller og Frøken Høegh med fornemmelser for olie
To gymnasieelever fra Nuuk er udvalgt til at finde olie i London – i et internationalt online spil. GEUS står bag deres deltagelse, og de har kæmpet sig frem til en fornem anden plads.
23. januar 2007
Fornyet fokus på grønlandske ædelsten
Grønland rummer smykkesten af høj kvalitet, og forskellige virksomheder har allerede fundet både diamanter og rubiner. Det nye nummer af ’Geology and Ore’ sætter fokus på potentialet.
11. januar 2007
Månedens mineral - godbidder fra hele Verden
Hver måned præsenterer Geologisk Museum et nyt mineral og sætter fokus på mineralernes betydning for mennesker som råstoffer. Der er en bog undervejs om Grønlands mineraler.
10. januar 2007
GEUS har åbnet en ny Afdeling for Grundvandskortlægning i Århus
GEUS nye afdeling for grundvandskortlægning skal fokusere på miljøcentrenes grundvandskortlægning. Medarbejderne stammer primært fra amternes grundvandskontorer.
9. januar 2007
Uregelmæssigheder vedr. GEUS's netværk. Problemet er løst

9. januar 2007
Fortidens drivhusverden - Nyt nummer af bladet Geoviden
Dinosaurerne levede i en drivhusperiode med mere CO2 i atmosfæren og et 200 meter højere havspejl end i dag. Derfor kan vi lære om et drivhusklima ved at kigge på klipper fra dinosaurernes sidste periode, Kridt tiden.
20. december 2006
Høring vedr. ny lov om GEUS

18. december 2006
Gang i mineralefterforskningen i Grønland
Diamanter, rubiner, safirer, guld, olivin, molybdæn, titanium og vanadium er på dagsordenen i de nye efterforskningsaktiviteter i Grønland. Det fremgår af nyhedsbrevet MINEX fra GEUS og Råstofdirektoratet.
14. dec. 2006
Ny bog om Grønlands mineraler - 170 sider populærvidenskab
En ny illustreret bog om Grønlands mineraler præsenterer 32 udvalgte mineraler i alle detaljer. Bogen beskriver også mineralernes betydning for mennesker og den henvender sig til både nysgerrige og undervisere.
28. november 2006
Nyt forskningscenter - Center for Sørestaurering
Et nyt center skal finde måder at restaurere søer på efter for høj fosfor-tilførsel. Det handler primært om meget næringsrige og uklare søer, samt næringsfattige søer hvis planteliv er truet af tilførte næringsstoffer.
15. november 2006
Ph.D fellowship available in geology/geophysics

673 - 686 af 877 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)