Nyheder

Tilbage

9. januar 2007
Fortidens drivhusverden - Nyt nummer af bladet Geoviden
Dinosaurerne levede i en drivhusperiode med mere CO2 i atmosfæren og et 200 meter højere havspejl end i dag. Derfor kan vi lære om et drivhusklima ved at kigge på klipper fra dinosaurernes sidste periode, Kridt tiden.
20. december 2006
Høring vedr. ny lov om GEUS

18. december 2006
Gang i mineralefterforskningen i Grønland
Diamanter, rubiner, safirer, guld, olivin, molybdæn, titanium og vanadium er på dagsordenen i de nye efterforskningsaktiviteter i Grønland. Det fremgår af nyhedsbrevet MINEX fra GEUS og Råstofdirektoratet.
14. dec. 2006
Ny bog om Grønlands mineraler - 170 sider populærvidenskab
En ny illustreret bog om Grønlands mineraler præsenterer 32 udvalgte mineraler i alle detaljer. Bogen beskriver også mineralernes betydning for mennesker og den henvender sig til både nysgerrige og undervisere.
28. november 2006
Nyt forskningscenter - Center for Sørestaurering
Et nyt center skal finde måder at restaurere søer på efter for høj fosfor-tilførsel. Det handler primært om meget næringsrige og uklare søer, samt næringsfattige søer hvis planteliv er truet af tilførte næringsstoffer.
15. november 2006
Ph.D fellowship available in geology/geophysics

14. november 2006
GeoCase - nyt undervisningsmateriale til gymnasier
Nu får gymnasierne adgang til nyt online undervisningsmateriale. GeoCase er et nyt tværfagligt og eksperimentelt undervisningsmateriale, som indtil i dag er udviklet til emnerne grundvand, klima, oliegeologi og pladetektonik.
12. november 2006
Solsystemet - Nyt nummer af bladet Geoviden
Den videnskabelige skabelsesberetning tager form og den vokser i takt med, at vi får nye metoder og flere informationer. En del af metoderne er bundet op på meteoritter fra hele Jorden – og især i Antarktis.
7. november 2007
Udvidet materiale til skolerne om jordskælv og grundvand
Til undervisningsbrug har GEUS samlet links til materiale om både jordskælv og grundvand. Materialet inkluderer både hæfter, filer til powerpoint eller Impress og film.
20. oktober. 2006
Fem PhD stipendier - Vandressourcer

18. oktober 2006
GEUS' nye placering i forskningslandskabet
Regeringen har besluttet, at GEUS skal reorganiseres som en selvstændig institution, at Geocenter Danmark modellen skal realiseres og at arbejdet skal realiseres hurtigst muligt i løbet af 2007.
16. oktober 2006
Nyt modelværktøj belyser effekt af klimaændring for ferskvandskredsløbet
I slutningen af dette århundrede vil Danmark blive præget af flere oversvømmelser og der vil oftere komme udtørrede vandløb om sommeren. Det viser en ny model, der tager højde for klimaændringerne.
11. oktober 2006
Grønlands råstoffer på museum
Ivittuut har fået et mine- og mineralmuseum i en af bygningerne fra det forladte kryolitbrud. Museet er det første med fokus på Grønlands mineralråstoffer og det har haft stor interesse fra starten.
10 oktober 2006
Nyt forskningscenter CREAM, VKR Centre of Excellence
Et nyt center skal udpege de faktorer, som begrænser mikroorganismernes nedbrydning af fremmedstoffer i jordbunden. På sigt kan det give en bedre vurdering af jordens kvalitet og mere viden om jordrensning.
659 - 672 af 855 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)