Nyheder

Tilbage

30. april 2007
Find frem til boringerne med Google Earth
Google Earth viser nu ikke blot den danske overflade, men også hvad der er af sand, ler og grus i Danmarks kvarte million boringer. Jupiter står bag det nye billede af Jorden.
30 marts 2007
Afsked med geologiens grand old man
Martin Ghisler har takket af med en reception efter 23 år som direktør for GEUS og GGU.
21. marts 2007
OneGeology - et nyt digitalt geologisk verdenskort
Mere end 50 nationer gået sammen om den enorme opgave at lave et globalt geologisk kort. Formålet er at få overblik over globale problemer, så det bliver lettere at finde løsninger på dem.
16 marts 2007
Ny geologisk guide til Sydgrønland - 132 sider populærvidenskab til turen
En ny guidebog fokuserer på geologien i et område i Sydgrønland, som huser flere verdensberømte minerallokaliteter. Flere af mineralerne findes kun der.
15.marts 2007
Vandets Dag - 22. marts 2007
Den 22. marts er FN's internationale vanddag. GEUS har samlet oplysninger om vand på denne side til inspiration, fordi vand er et vigtigt forskningsområde for institutionen.
14. marts 2007
Bestil en forsker fra GEUS under Forskningens Døgn, 25-28. april 2007
Hvis du har et publikum på mindst ti personer, har GEUS en forsker, der vil fortælle spændende historier for dem. Vi har emner om alt fra salt til vand og fra det arktiske grønland til det tropiske Jylland.
8, marts 2007
Ny statsgeolog i Hydrologisk Afdeling
Heidi Christiansen Barlebo starter som statsgeolog på GEUS i Hydrologisk Afdeling den 1. april. Hun er civilingeniør og har en ph.d. grad i grundvandsmodellering.
8. marts 2007
Rapport om CO2 lagring ved Kalundborg
Ny rapport indikerer, at den såkaldte Havnsø struktur ved Kalundborg kan være velegnet til CO2 lagring både geologisk set og logistisk. Rapporten foreslår yderligere undersøgelser.
5. marts 2007
Lille jordskælv i Storebælt
Et lille jordskælv ramte Storebælt den 2. marts 2007 klokken 12:20. GEUS efterlyser beretninger fra folk, der har oplevet skælvet.
2. marts 2007
Åbningsreception hos GEUS i Århus
Den 1. marts holdt GEUS åbningsreception i den tidligere amtsgård i Århus for Miljøcenter Århus og Afdelingen for Grundvandskortlægning ved GEUS.
2. marts 2007
Ny administrerende direktør på GEUS
GEUSs nye direktør er Johnny Fredericia, som har været vicedirektør i institutionen i ni år. Han har stor erfaring med ledelse og skal blandt andet realisere det nye Geocenter Danmark.
25. februar 2007
Danmarks Geologipris 2006 er uddelt - ny erkendelse om oliens hjemsteder
Årets geologipris går til Søren Bom Nielsen fra Geologisk Institut i Århus for hans beskrivelse af, hvordan fx Nordsøbassinet bevæger sig som følge af aktivitet langs kontinentplader langt derfra.
22. februar 2007
38 GeoSites i Danmark er udpeget
Danmark har udpeget 38 GeoSites, der rummer en unik dokumentation af jordens og landskabets dannelse. Samlet set dokumenterer lokaliteterne de væsentligste processer, der har formet Danmark.
15. februar 2007
Vandressourcer – efteruddannelsestilbud 2007
GEUS udbyder kurser til kommunale medarbejdere og rådgivere inden for vandforsyning og tilgrænsende emner. Kurserne fokuserer på behovene efter kommunalreformen og vandrammedirektivet.
659 - 672 af 875 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)