Nyheder

Tilbage

4. december 2007
Kort over værdifulde geologiske områder i Danmark
Danmarks knap 500 værdifulde geologiske områder bliver samlet på et digitalt kort, hvorfra man kan hente beskrivelser af stederne. Det er alle områder, der fortæller en historie om, hvordan Danmark blev til.
30. november 2007
TV om afgrænsningen af kontinentalsoklen i Polhavet
Et TV-hold har fulgt forskernes arbejde med at finde rigets grænser i Polhavet nord for Grønland. Viden Om programmet på DR 2 følger forskernes arbejde.
27. november 2007
Galathea 3: Klima, natur og levevilkår - nyt nummer af bladet Geoviden
På sin vej Jorden rundt skal Galathea 3-ekspeditionen blandt andet undersøge Holsteinsborg Dyb ved Vestgrønland, levevilkårene på små øer i Stillehavet, rødderne under Andesbjergene i Sydamerika og stabiliteten af sedimenter i Caribien.
26. november 2007
GEUS flytter til nyt ministerium
I forbindelse med omdannelsen af regeringen flytter GEUS fra Miljøministeriet til det nye Klima- og Energiministerium under Connie Hedegaard.
20. november 2007
Kort over kalken i Danmark - nu tilgængelig på nettet
Tre kort over toppen, bunden og tykkelsen af vores livsvigtige kalk i undergrunden er nu tilgængelige på nettet. Kortene dækker hele det danske område til havs og på land.
2. november 2007
Ny grundvandspris til statsgeolog Richard Thomsen
Statsgeolog Richard Thomsen fra GEUS modtog den 1. november G.O. Andrups Grundvandspris for sit livslange arbejde med at sikre grundvandet og sin medvirken til at udvikle nye metoder indenfor grundvandsbeskyttelse.
1 nov. 2007
17 korte artikler om forskning inden for: Vand, olie, mineraler og miljø
I 17 artikler beskriver GEUS institutionens forskning. Emnerne går fra olieefterforskning i Nordsøen til grundvand i Spanien.
15. oktober 2007
Run på isfolket under kulturnatten
Over to tusinde mennesker besøgte Geologisk Museum på kulturnatten for at høre om klimaets indflydelse på Grønlands indlandsis, om de jordskælv isen udløser og meget mere.
5. oktober 2007
Kontrol af grundvand og drikkevand - optimering af vandværkers valg af pesticidanalyser
GEUS har udarbejdet rapporten: Almene vandværkers boringskontrol af pesticider og nedbrydningsprodukter. Den skal hjælpe vandforsyningerne med at optimere deres valg af pesticidanalyser.
1. oktober 2007
Is i opbrud
- Kulturnat den 12.oktober 2007

GEUS byder velkommen på Kulturnatten sammen med sine partnere i Geocenter Danmark. I år ligger fokus på Grønlands indlandsis og på det, vi kan lære af den i takt med at den smelter.
30. september 2007
CO2-neutral hovedstad blandt andet fra jordvarme
Klaus Bondam, teknik- og miljøborgmester i København vil gøre hovedstaden til en CO2-neutral by. Trafikken skal lægges om, energiforbruget skal reduceres og den vedvarende energi skal udvikles.
27. september 2007
TV om lagring af CO2 i undergrunden
Klimaændringerne kalder på en reduktion i udledningen af CO2. En af mulighederne er at deponerer CO2 i undergrunden, hvilket to tv programmer kigger på.
21 september 2007
Vandkredsløbet under lup - i nyt forskningscenter
Nyt forskningscenter, støttet af Villum Kann Rasmussen Fonden, skal forbedre opgørelsen af Danmarks vandressourcer. Det skal ske med nye hydrologiske modeller.
11 september 2007
Udvaskning af pesticider
En ny rapport fra Varslingssystemet fortæller, at flere pesticider eller deres nedbrydningsprodukter udvaskes fra den øverste del af landbrugsmarkerne og ender i grundvandet.
631 - 644 af 875 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)