Nyheder

Tilbage

30. september 2007
CO2-neutral hovedstad blandt andet fra jordvarme
Klaus Bondam, teknik- og miljøborgmester i København vil gøre hovedstaden til en CO2-neutral by. Trafikken skal lægges om, energiforbruget skal reduceres og den vedvarende energi skal udvikles.
27. september 2007
TV om lagring af CO2 i undergrunden
Klimaændringerne kalder på en reduktion i udledningen af CO2. En af mulighederne er at deponerer CO2 i undergrunden, hvilket to tv programmer kigger på.
21 september 2007
Vandkredsløbet under lup - i nyt forskningscenter
Nyt forskningscenter, støttet af Villum Kann Rasmussen Fonden, skal forbedre opgørelsen af Danmarks vandressourcer. Det skal ske med nye hydrologiske modeller.
11 september 2007
Udvaskning af pesticider
En ny rapport fra Varslingssystemet fortæller, at flere pesticider eller deres nedbrydningsprodukter udvaskes fra den øverste del af landbrugsmarkerne og ender i grundvandet.
11. september 2007
Verden mødes om mere troværdige vandmodeller
Troværdige grundvandsmodeller er nødvendige for at lave de beregninger, som giver en effektiv udnyttelse af vandet. Derfor er modeller på programmet ved konferencen ModelCARE 2007.
8. august 2007
Svensk-dansk expedition ska utforska havsbotten i Arktis
Den svenske isbryder Oden skal bringe en svensk-dansk ekspedition til Arktis. Formålet fra dansk side er at samle data om Lomonosov ryggen til de Grønlandske krav på området.
7. august 2007
Nye kort over Nord- og Nordøstgrønland - 10 gange Danmarks areal på papir
Nogle af Jordens mest utilgængelige områder er kommet på papir. Nordgrønlands ødemarker og Nordøstgrønlands barske fjelde kan nu studeres på trykte landkort, der netop er udgivet af GEUS.
31. juli 2007
Små-skala guldminedrift i udviklingslande - Nyt nummer af bladet Geoviden
Tre mand og en trillebør er grundlaget for mange miner i udviklingslande. Minerne er ofte til fare for både medarbejderne, miljøet og det samfund, som samtidig er afhængig af dem. Rådgivning er derfor bedre end forbud.
5. juli 2007
Klima og havmiljø de seneste 10.000 år - togt ved Grønlands vestkyst
Et internationalt forskerhold har indsamlet sedimentkerner langs vestkysten af Grønland. Disse data kan give en bedre forståelse af sammenhængen mellem afsmeltningen af Grønlands Indlandsis, ændringer i oceanet og den nordatlantiske klimaudvikling.
22. juni 2007
Sommertravlhed i Grønland
Forskerne fra Geocenter København skal undersøge klimaet og mulighederne for råstoffer i Grønland. Diamanter, guld, rigets grænser og overvågning af Indlandsisen står på programmet for geologerne fra GEUS.
8. juni 2007
Ny lov om GEUS er trådt i kraft
GEUS skifter navn efter den nye lov om institutionen er trådt i kraft. Det er dog kun det lange navn bag det mere mundrette ’GEUS’ som skifter. GEUS står for GEologisk UnderSøgelse.
1. juni 2007
Naturvidenskabelig doktorgrad
En ny doktorafhandling beskriver, hvordan hydrologiske modeller kan beskrive vandmiljøet og vurdere usikkerheder i forbindelse med udnyttelse af vandressourcen.
25. maj 2007
Ny lov om GEUS og nyt navn
Institutionen GEUS ændrer snart navn til "De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland". Det daglige navn ’GEUS’ bliver dog ikke rettet, da det blot står for GEologisk UnderSøgelse.
17. maj 2007
PhD-projekt vedr. Carbon Capture and Storage

631 - 644 af 865 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)