Nyheder

Tilbage

1 nov. 2007
17 korte artikler om forskning inden for: Vand, olie, mineraler og miljø
I 17 artikler beskriver GEUS institutionens forskning. Emnerne går fra olieefterforskning i Nordsøen til grundvand i Spanien.
15. oktober 2007
Run på isfolket under kulturnatten
Over to tusinde mennesker besøgte Geologisk Museum på kulturnatten for at høre om klimaets indflydelse på Grønlands indlandsis, om de jordskælv isen udløser og meget mere.
5. oktober 2007
Kontrol af grundvand og drikkevand - optimering af vandværkers valg af pesticidanalyser
GEUS har udarbejdet rapporten: Almene vandværkers boringskontrol af pesticider og nedbrydningsprodukter. Den skal hjælpe vandforsyningerne med at optimere deres valg af pesticidanalyser.
1. oktober 2007
Is i opbrud
- Kulturnat den 12.oktober 2007

GEUS byder velkommen på Kulturnatten sammen med sine partnere i Geocenter Danmark. I år ligger fokus på Grønlands indlandsis og på det, vi kan lære af den i takt med at den smelter.
30. september 2007
CO2-neutral hovedstad blandt andet fra jordvarme
Klaus Bondam, teknik- og miljøborgmester i København vil gøre hovedstaden til en CO2-neutral by. Trafikken skal lægges om, energiforbruget skal reduceres og den vedvarende energi skal udvikles.
27. september 2007
TV om lagring af CO2 i undergrunden
Klimaændringerne kalder på en reduktion i udledningen af CO2. En af mulighederne er at deponerer CO2 i undergrunden, hvilket to tv programmer kigger på.
21 september 2007
Vandkredsløbet under lup - i nyt forskningscenter
Nyt forskningscenter, støttet af Villum Kann Rasmussen Fonden, skal forbedre opgørelsen af Danmarks vandressourcer. Det skal ske med nye hydrologiske modeller.
11 september 2007
Udvaskning af pesticider
En ny rapport fra Varslingssystemet fortæller, at flere pesticider eller deres nedbrydningsprodukter udvaskes fra den øverste del af landbrugsmarkerne og ender i grundvandet.
11. september 2007
Verden mødes om mere troværdige vandmodeller
Troværdige grundvandsmodeller er nødvendige for at lave de beregninger, som giver en effektiv udnyttelse af vandet. Derfor er modeller på programmet ved konferencen ModelCARE 2007.
8. august 2007
Svensk-dansk expedition ska utforska havsbotten i Arktis
Den svenske isbryder Oden skal bringe en svensk-dansk ekspedition til Arktis. Formålet fra dansk side er at samle data om Lomonosov ryggen til de Grønlandske krav på området.
7. august 2007
Nye kort over Nord- og Nordøstgrønland - 10 gange Danmarks areal på papir
Nogle af Jordens mest utilgængelige områder er kommet på papir. Nordgrønlands ødemarker og Nordøstgrønlands barske fjelde kan nu studeres på trykte landkort, der netop er udgivet af GEUS.
31. juli 2007
Små-skala guldminedrift i udviklingslande - Nyt nummer af bladet Geoviden
Tre mand og en trillebør er grundlaget for mange miner i udviklingslande. Minerne er ofte til fare for både medarbejderne, miljøet og det samfund, som samtidig er afhængig af dem. Rådgivning er derfor bedre end forbud.
5. juli 2007
Klima og havmiljø de seneste 10.000 år - togt ved Grønlands vestkyst
Et internationalt forskerhold har indsamlet sedimentkerner langs vestkysten af Grønland. Disse data kan give en bedre forståelse af sammenhængen mellem afsmeltningen af Grønlands Indlandsis, ændringer i oceanet og den nordatlantiske klimaudvikling.
22. juni 2007
Sommertravlhed i Grønland
Forskerne fra Geocenter København skal undersøge klimaet og mulighederne for råstoffer i Grønland. Diamanter, guld, rigets grænser og overvågning af Indlandsisen står på programmet for geologerne fra GEUS.
617 - 630 af 855 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)