Nyheder

Tilbage

19. december 2008
Lidt forvirring om størrelsen af jordskælvet den 16/12
Forvirringen om, hvorvidt styrken af jordskælvet forleden var 4,3 eller 4,8 på Richterskalaen skyldes, at man i USA udregner styrken af jordskælv anderledes end i Danmark.
18. december 2008
Over 3000 indberetninger om jordskælvet den 16/12
GEUS har fået omkring 3000 indberetninger med folks oplevelse af jordskælvet forleden. De kommer til at danne basis for en analyse efter Mercalli skalaen, der er baseret på folks oplevelser.
16. december 2008, kl. 8
Jordskælv i Danmark
Klokken 16:20 rystede store dele af Danmark på grund at et mindre jordskælv i Skåne. Hvis du har følt skælvet, vil GEUS gerne have din beretning.
16. december 2008
Jordskælv vækkede mange, men der er ikke grund til bekymring
Et jordskælv med styrke 4,7 på Richterskalaen har ramt Skåne ca. 40 km øst for Malmø. Folk på Sjælland har mærket skælvet, men der er ingen ødelæggelser ved så svagt et skælv.
16. december 2008
Få let viden om jordskælv
Jordskælvet i Skåne har affødt mange spørgsmål. Derfor har vi samlet links til den grundlæggende viden om jordskælv. Danmark ligger i et område, som kun har få og små jordskælv.
8. december 2008
Grundvand og klimaændringer
GEUS og den tilsvarende tyske organisation har lavet en briefing, der fortæller om klimaændringernes mulige effekter på grundvandet.
27 nov. 2008
Den danske COP 14 blog
Når alverdens politikere og embedsmænd kaster øjnene på Poznan i Polen de første 12 dage af julemåneden for at afholde det 14. klimatopmøde i FN-regi, så er der også en lidt anderledes dansk deltagelse.
26. november 2008
Livets historie - Prækambrium - nyt nummer af bladet Geoviden
Sandsynligvis har der været liv på Jorden i omkring 4,4 mia. år. De første spor efter liv er 3,8 mia. år gamle, og de første dyr opstod i Ediacarium for omkring 635 mio. år siden.
18. november 2008
Ny viden om kuls evne til at danne olie - Forsvar af doktordisputats, 28/11-2008
Kul kan ikke alene danne gas, men også olie. Dets evne afhænger af kullets alder og sammensætning. Det viser forskningen i en doktordisputats fra Henrik Ingermann Petersen fra GEUS.
28. oktober 2008
Nordøstgrønlands foldebjerge - ny bog
En ny bog om Nordøstgrønlands foldebjerge er udkommet. Dens 14 kapitler er skrevet af geologer, der har deltaget i udforskningen af den 1.100 km lange og 400 millioner år gamle bjergkæde.
27. oktober 2008
To vigtige mærkedage - jordens skabelse og saligkåring af Steno
Sagligkåringen af Niels Stensen i 1988 ligner pavens måde at vise vilje til forlig med videnskaben på. Omvendt viste paven sin modvilje for 400 år siden ved henrettelsen af Giodano Bruno, der troede på, at Jorden cirkler omkring Solen.
2. oktober 2008
Kulturnat 2008 - Klima og energi, jordskælv og smukke mineraler
GEUS stiller med to arrangementer til årets kulturnat. Det ene handler om klimaet og drivhuseffekten, medens det andet koncentrerer sig om dinosaurer og megafugle. Man kan også lave sit eget jordskælv.
19. september 2008
Geo-forskning i ulande - nyt nummer af bladet Geoviden
GEUSs forskning bliver brugt helt konkret i en række u-lande. Det nye nummer af Geoviden bringer denne gang fem eksempler på, at projekterne løser problemer i Afrika og Asien.
9. september 2008
Udvaskning af pesticider - 2008-rapporten fra Varslingssystemet er udkommet
Varslingssystemer er lavet for at forhindre, at grundvandet bliver forurenet med pesticider. De fleste af de godkendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter bliver da heller ikke fundet i grundvandet.
589 - 602 af 877 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)