Nyheder

Tilbage

18. november 2008
Ny viden om kuls evne til at danne olie - Forsvar af doktordisputats, 28/11-2008
Kul kan ikke alene danne gas, men også olie. Dets evne afhænger af kullets alder og sammensætning. Det viser forskningen i en doktordisputats fra Henrik Ingermann Petersen fra GEUS.
28. oktober 2008
Nordøstgrønlands foldebjerge - ny bog
En ny bog om Nordøstgrønlands foldebjerge er udkommet. Dens 14 kapitler er skrevet af geologer, der har deltaget i udforskningen af den 1.100 km lange og 400 millioner år gamle bjergkæde.
27. oktober 2008
To vigtige mærkedage - jordens skabelse og saligkåring af Steno
Sagligkåringen af Niels Stensen i 1988 ligner pavens måde at vise vilje til forlig med videnskaben på. Omvendt viste paven sin modvilje for 400 år siden ved henrettelsen af Giodano Bruno, der troede på, at Jorden cirkler omkring Solen.
2. oktober 2008
Kulturnat 2008 - Klima og energi, jordskælv og smukke mineraler
GEUS stiller med to arrangementer til årets kulturnat. Det ene handler om klimaet og drivhuseffekten, medens det andet koncentrerer sig om dinosaurer og megafugle. Man kan også lave sit eget jordskælv.
19. september 2008
Geo-forskning i ulande - nyt nummer af bladet Geoviden
GEUSs forskning bliver brugt helt konkret i en række u-lande. Det nye nummer af Geoviden bringer denne gang fem eksempler på, at projekterne løser problemer i Afrika og Asien.
9. september 2008
Udvaskning af pesticider - 2008-rapporten fra Varslingssystemet er udkommet
Varslingssystemer er lavet for at forhindre, at grundvandet bliver forurenet med pesticider. De fleste af de godkendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter bliver da heller ikke fundet i grundvandet.
27. august 2008
Geologiens dage den 27. og 28 september
For ottende gang er der Geologiens dage. Hele landet summer af formidlere og GEUS lukker dørene op til kernelageret i Rødovre og fortæller om det rene grundvand i Danmark.
5. august 2008
GEUS deltager i jubilæumsekspedition til Nordøstgrønland - Læs Christians Knudsens dagbog - opdateret pr 20/8
Træskonnerten Activ drager til Grønland på jubilæumsåret for Danmarksekspeditionens hjemkomst. GEUS har tre forskere med på den nye ekspedition, hvor det gamle skib har fået helt nyt udstyr.
1. august 2008
Premiere på digitalt verdenskort
80 landes geologiske undersøgelser går sammen om at lave verdensomspændende geologiske kort. Derved bliver det lettere at organisere samarbejde og projekter på tværs af grænser.
23 juli 2008
22 korte artikler om forskning inden for: Vand, olie, mineraler og miljø
GEUS har netop udgivet den årlige publikation Review of Survey activities 2007, som indeholder 22 korte artikler om institutionens forskning inden for vand, olie, mineraler og miljø.
3. juli 2008
Travlhed i de grønlandske fjelde
I år drager omkring 140 folk fra geocentret til Grønland som en del af 32 forskningsprojekter. En del handler om Grønlands råstoffer, medens istids- og klimaforskning fylder en del.
1. juli 2008
Nært forestående polvending er aflyst
Nyere målinger viser, at Jordens magnetfelt ændrer sig hurtigt, men et nyt studium af magnetfeltet igennem de sidste 50.000 år nedtoner sandsynligheden for en nært forestående magnetisk polvending.
27. juni 2008
Store temaer om olie/gas og mineraler på verdenskongressen i Oslo i august
Omkring 5000 geologer fra hele verden kommer til den 33. internationale geologiske kongres i Oslo fra den 6. til den 14. august. Hver af kongressens syv dage har sit tema.
24. juni 2008
2008 - Jordens Internationale År - nyt nummer af bladet Geoviden
I bladet Geoviden - geologi og geografi nr. 1, 2008 kan du læse en række historier om, hvordan geovidenskabelig viden kan fremme en mere hensigtsmæssig brug af vores Jord, så vi også kan leve her i fremtiden.
575 - 588 af 855 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)