Nyheder

Tilbage

7. september 2009
Feltrapport nr 8 fra LOMROG II ekspeditionen

25. august 2009
Dansk grundvand og godkendte pesticider - 2009-rapporten fra Varslingssystemet er udkommet
I takt med den løbende godkendelse af pesticider bliver det undersøgt, om de er til fare for vores drikke- og grundvand på lang sigt. Tendensen er, at kun få af de godkendte sprøjtemidler overskrider grænseværdien for grundvand, fortæller ny rapport fra Varslingssystemet.
23. august 2009
Dansk-svensk-canadisk ekspedition når Nordpolen
Den svenske isbryder Oden er basis for togtet LOMROG II, og den er nu nået til nordpolen. Togtet er en del af dataindsamlingen forud for de danske og grønlandske krav om at kunne udvide kontinentalsoklen ud over 200 sømil.
20. august 2009
Potentialekortlægning - Geo-vejledning
Der er kommet en ny Geo-Vejledning med titlen Potentialekortlægning - Vejledning i udarbejdelse af potentialekort. Den hører til Den Nationale Grundvandskortlægning, og dens formål er at sikre ensartede potentialekort for hele landet.
11. august 2009
Feltarbejde i Nordvestgrønland - Christian Knudsen beretter
Christian Knudsen fortæller om formålet med feltarbejdet i Nordvestgrønland, som koncentrerer sig om Baffin Bugtens geologi og råstoffer. Desuden skal ekspeditionen danne kærnen i et tv-program fra KNR.
30. juli 2009
Kortlægning af det højeste nord - udstilling på Det Kongelige Bibliotek
Udstilling på Det Kongelige Bibliotek fortæller historien om Grønlands kortlægning gennem unikke kort, luftfotografier og genstande. Baggrunden for kortlægningen er især jagten på guld og andre ressourcer. Udstillingen varer fra 13. juli til 26. september.
29. juli 2009
Dansk togt til Nordpolen med den svenske isbryder Oden
Den svenske isbryder Oden har lagt fra Longyearbyen på Svalbard for at kortlægge og indsamle data i polarhavet. Målet med togtet er at indsamle data til at dokumentere de danske og grønlandske krav på kontinentalsokkel ud over 200 sømil.
10.juli 2009
Database med grundvandsrapporter
Amternes grundvandskortlægning er nu samlet i en database ved GEUS, og i fremtiden bliver kortlægningen fra Statens Miljøcentre samlet i den samme database. Databasen kan også bruges til at indberette grundvandsundersøgelser jævnfør Vandforsyningsloven §69, stk. 3.
8. juli 2009
19 korte artikler om forskning inden for: Vand, olie, mineraler og miljø
Den årlige publikation Review of Survey activities 2008 indeholder 19 korte artikler om GEUSs forskning. Man kan læse om bl.a. overvågning af jordskælv, lagring af CO2 i undergrunden og kortlægning af klimaforandringer. Alle artikler er tilgængelige på engelsk.
8. juli 2009
Stort jordskælv i det nordvestlige Grønland
Den 7. juli 2009 ramte et stort jordskælv med styrke 6,1 på Richterskalaen det nordvestlige Grønland. Epicentret lå 90 km fra Pituffik og Thule Air Base. GEUS efterlyser beretninger fra folk, der har mærket jordskælvet.
1. juli 2009
Travl sommer i Grønland
GeoCentret sender i år omkring 250 forskere, studerende og andre folk til Grønland. De deltager i 44 forskellige forskningsprogrammer og kurser som en del af kortlægningen af Grønlands råstoffer og geologi.
24. juni 2009
Læs om klimaændringer og vandressourcer i Geoviden nr. 2, 2009
Fremtidens balance mellem nedbør og fordampning i Danmark betyder, at der vil dannes mere grundvand om vinteren og mindre om sommeren. Nogle steder vil det samlet set give et plus, andre steder giver det et minus.
26. maj 2009
Atomsprængning i Nordkorea
Rystelser målt i Grønland og Danmark stammer fra en nordkoreansk atomprøvesprængning den 25. maj 2009. Rystelserne kom nordfra til Grønland klokken tre om natten og blev målt på Bornholm et minut senere.
20. maj 2009
Vurdering af grundvandsmagasiners nitratsårbarhed
En ny Geo-vejledning skal bruges til at vurderer grundvandsmagasiners nitratsårbarhed. Vejledningen præciserer retningslinerne fra Zoneringsvejledningen ved hjælp af en række anbefalinger.
547 - 560 af 875 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)