Nyheder

Tilbage

18. januar 2017
Undervisningsmateriale om råstoffer
Et nyt digitalt undervisningsmateriale formidler viden om råstoffer til fagene kemi/fysik, naturgeografi og samfundsfag i gymnasieskolen. Sitet indeholder film, baggrundsmateriale, opgaver og undervisningsvejledning.
16. januar 2017
Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2015
Statusrapporten for grundvandsovervågningen (GRUMO), dækkende perioden 1989-2015, er nu tilgængelig på GEUS hjemmeside. Overvågningen af grundvandet (GRUMO) og det øvrige vandmiljø har fundet sted i næsten 30 år med en systematisk dataindsamling og rapportering siden 1989.
12. januar 2017
En aften med fedtsten i Nuuk
GEUS' kontor i Nuuk sætter d. 19. januar fokus på fedtsten med en aften, hvor alle kan lære om geologien, og hvordan de kan bruge fedtstenene til f.eks. kunst og smykker.
11. januar 2017
Danish Water Forum årsmøde 30. januar 2017
GEUS er medarrangør af det 11. årsmøde i Danish Water Forum, hvor en lang række forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter indenfor vandsektoren bliver præsenteret; herunder en række projekter på GEUS.
5. januar 2017
Mikael Pedersen er ny Data- og IT-chef ved GEUS
Mikael Pedersen er pr 1. januar 2017 ansat som Data- og It-chef ved GEUS
4. januar 2017
Varmt vand fra undergrunden skal give danskerne grøn varme

3. januar 2017
Nikkel - meget mere end et giftigt metal i smykker
Nikkel (Ni) er et sølvhvidt, hårdt metal med egenskaber, der gør det anvendeligt i legeringer, hvor det forøger styrken, hårdheden og korrosionsbestandigheden over et stort temperaturinterval. Derfor er nikkel en væsentlig komponent i jern- og stålindustrien. Nikkel er desuden et af de mineraler, man indtil videre har størst held med at genanvende. På verdensplan anslås det, at mellem 25-50 % nikkel liver genanvendt, mens 45 % af det samlede nikkelforbrug i USA stammer fra genanvendelse.
23. december 2016
Frysning skal gøre det billigere at rense forurenet lerjord
Et nyt projekt skal modne en ny, billigere og mere bæredygtig teknologi til oprensning af forurenede grunde i områder med tæt lerjord. Teknologien er baseret på, at den forurenede jord fryses på stedet. Innovationsfonden har investeret 5 millioner kr. i projektet.
22. december 2016
Se og hør hvordan GEUS registrerer jordskælv
Artikel og video om jordskælvsmålinger. Læs om hvordan GEUS registrerer jordskælv og tag med en af vores seismologer langt ind i Mønsted Kalkgruber for at besøge en af seismograferne, som registrerer jordskælv.
22. december 2016
Palynomorphs from the Labrador-Baffin Seaway - Bulletin 36
Cretaceous and Cenozoic dinoflagellate cysts and other palynomorphs from the western and eastern margins of the Labrador-Baffin Seaway by Robert A. Fensome, Henrik Nøhr-Hansen & Graham L. Williams.
20. december 2016
Sprækker i danske lerjorde forårsager fund af pesticidrester i grundvandet
Resultater fra Varslingssystemet for Udvaskning af Pesticider til Grundvand (VAP) viser, at flere pesticider resulterer i fund af pesticidrester i grundvandet under opsprækkede lerjorde end under sandjorde. Opsprækkede lerjorde udgør cirka 40% af Danmarks overflade, og VAP udvides derfor i 2017 med endnu en testmark af denne type.
20. december 2016
Store dale ligger begravet overalt i den danske undergrund
Overalt i Danmark finder man markante dale begravet i undergrunden. Dalene er fyldt op med geologiske lag, og de indeholder vigtige forekomster af grundvand. Indtil videre er der kortlagt 5.600 km begravede dale i undergrunden fordelt på mere end 250 lokaliteter.
19. dec. 2016
Søforklaringer. Årets sidste nummer af Geoviden
I dette nummer af Geoviden fortælles om koblingen mellem landskab, grundvand og søer.
16. december 2016
Ny bestyrelse for GEUS
Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt har udpeget en ny bestyrelse for De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Bestyrelsen tiltræder 1. januar 2017 med beskikkelsesperiode indtil 31. december 2020.
43 - 56 af 854 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)