Nyheder

Tilbage

11. april 2017
EU-tender: Purchase of a Field Emission Gun Scanning Electron Microscope 2017-047231
EUTS 2017/S 071-134374
7. april 2017
Falske faktura-e-mails fra GEUS

7. april 2017
Analyse af det europæiske marked for sjældne jordartsmetaller
En ny rapport fra EU-projektet EURARE udarbejdet af Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer ved GEUS vurderer om, industriens efterspørgsel af sjældne jordartsmetaller, de såkaldte REE-råstoffer, kan dækkes af europæiske REE-ressourcer.
6. april 2017
Grønlands potentiale for kritiske mineralressourcer
En ny rapport fra Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) ved GEUS præsenterer mulighederne for at finde nye forekomster af kritiske mineraler i Grønland.
5. april 2017
Fornyet geologisk samarbejde mellem Vietnam og Danmark
Nyt forskningsprojekt skal bane vej for et større vietnamesisk/dansk samarbejde inden for maringeologi samt energi- og mineralressourcer
22. marts 2017
Ekstern analyse af grundvandsovervågningen
Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen iværksætter en ekstern analyse af grundvandsovervågningen og indberetningen af grundvandsdata til EU for at skabe fuld klarhed på et komplekst område, der den seneste tid er blevet debatteret i især landbrugsmedierne.
22. marts 2017
Sådan overvåger vi grundvandets indhold af nitrat
Der har på det sidste været en del skriverier i landbrugsaviserne om GEUS’ behandling af data, som benyttes til at beskrive grundvandets indhold af nitrat. Debatten har især været rettet mod, hvad der indberettes til EU i forbindelse med nitratdirektivet. Disse indlæg har indeholdt påstande, der kræver modsvar og præciseringer.
21. marts 2017
Ny model for Danmarks udvikling i Miocæn - Forsvar af doktordisputats, 24/3-2017
Jordskorpebevægelser og klimændringer har haft stor betydning for udviklingen af det danske landområde og landskabet i Miocæntid for 5-23 millioner år siden. Det viser forskningen i en doktordisputats af Erik Skovbjerg Rasmussen fra GEUS.
11. marts 2017
Geologipris for studie af nitrat, geologi og grundvand
Seniorforsker Birgitte Hansen fra GEUS har modtaget Danmarks Geologipris 2016 for sit mangeårige studie af omsætningen af nitrat i jord, sedimenter og grundvand.
6. marts 2017
Nu skal gødningens rute fra mark til fjord kortlægges
Et nyt forskningsprojekt skal på en gang beskytte vores grundvand, søer og fjorde mod nitratforurening, og give vore landmænd mulighed for at gøde deres marker optimalt. Det skal nemlig blive muligt at forudsige hver enkelt marks evne til at holde på nitraten. Forskere fra mange forskellige fag samt landbruget selv bidrager til projektet, som modtager 13 mio. kr. fra Innovationsfonden. GEUS er partner i projektet.
3. marts 2017
Danmarks første jordskælvsmålestation fejrer 90 års fødselsdag
Fredag den 3. marts 2017 kan den danske Seismologiske Tjeneste fejre 90 års fødselsdag. På præcis denne dato i 1927 registrerede den første seismologiske målestation i Danmark det allerførste jordskælv. Siden er der kommet flere målestationer til og mange hundrede rystelser er blevet registreret.
2. marts 2017
Flemming Getreuer Christiansen fortsætter som vicedirektør ved GEUS
Den 1. marts 2017 er Flemming Getreuer Christiansen genudnævnt som vicedirektør ved GEUS.
6. februar 2017
Analyse af betonindustriens adgang til råstofferne sand og sten
En ny rapport fra Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) analyserer betonindustriens adgang til tilslagsmaterialerne sand og sten i Danmark med henblik på at vurdere om industrien både på kort og lang sigt kan få de råstoffer, den har brug for.
3. februar 2017
Biostratigraphic correlation of the margins of the Labrador-Baffin Seaway - Bulletin 37
Biostratigraphic correlation of the western and eastern margins of the Labrador-Baffin Seaway and implications for the regional geology by Henrik Nøhr-Hansen, Graham L. Williams & Robert A. Fensome.
43 - 56 af 873 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)