Nyheder

Tilbage

29. juli 2009
Dansk togt til Nordpolen med den svenske isbryder Oden
Den svenske isbryder Oden har lagt fra Longyearbyen på Svalbard for at kortlægge og indsamle data i polarhavet. Målet med togtet er at indsamle data til at dokumentere de danske og grønlandske krav på kontinentalsokkel ud over 200 sømil.
10.juli 2009
Database med grundvandsrapporter
Amternes grundvandskortlægning er nu samlet i en database ved GEUS, og i fremtiden bliver kortlægningen fra Statens Miljøcentre samlet i den samme database. Databasen kan også bruges til at indberette grundvandsundersøgelser jævnfør Vandforsyningsloven §69, stk. 3.
8. juli 2009
Stort jordskælv i det nordvestlige Grønland
Den 7. juli 2009 ramte et stort jordskælv med styrke 6,1 på Richterskalaen det nordvestlige Grønland. Epicentret lå 90 km fra Pituffik og Thule Air Base. GEUS efterlyser beretninger fra folk, der har mærket jordskælvet.
8. juli 2009
19 korte artikler om forskning inden for: Vand, olie, mineraler og miljø
Den årlige publikation Review of Survey activities 2008 indeholder 19 korte artikler om GEUSs forskning. Man kan læse om bl.a. overvågning af jordskælv, lagring af CO2 i undergrunden og kortlægning af klimaforandringer. Alle artikler er tilgængelige på engelsk.
1. juli 2009
Travl sommer i Grønland
GeoCentret sender i år omkring 250 forskere, studerende og andre folk til Grønland. De deltager i 44 forskellige forskningsprogrammer og kurser som en del af kortlægningen af Grønlands råstoffer og geologi.
24. juni 2009
Læs om klimaændringer og vandressourcer i Geoviden nr. 2, 2009
Fremtidens balance mellem nedbør og fordampning i Danmark betyder, at der vil dannes mere grundvand om vinteren og mindre om sommeren. Nogle steder vil det samlet set give et plus, andre steder giver det et minus.
26. maj 2009
Atomsprængning i Nordkorea
Rystelser målt i Grønland og Danmark stammer fra en nordkoreansk atomprøvesprængning den 25. maj 2009. Rystelserne kom nordfra til Grønland klokken tre om natten og blev målt på Bornholm et minut senere.
20. maj 2009
Vurdering af grundvandsmagasiners nitratsårbarhed
En ny Geo-vejledning skal bruges til at vurderer grundvandsmagasiners nitratsårbarhed. Vejledningen præciserer retningslinerne fra Zoneringsvejledningen ved hjælp af en række anbefalinger.
11. maj 2009
Ny Klima- og Energiguide
Klima- og Energiministeriets nye Klima- og Energiguide er en portal, der nemt og hurtigt skaffer overblik over relevante klima- og energisteder på nettet. Guiden er både rettet imod private, virksomheder og det offentlige.
5. maj 2009
Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2007
Ifølge statusrapporten for grundvandets tilstand 1989-2007 falder nitratindholdet af det yngste grundvand som følge af Vandmiljøplanen. Pesticiderne er til gengæld blevet et voksende problem.
29. april 2009
EU's godkendelsesprocedure for pesticider tager ikke højde for nok
EU’s godkendelsesprocedure for pesticider tager ikke højde for langtidsudvaskningen af pesticider og deres nedbrydningsprodukter til grundvandet. Det viser et nyt studium.
28. april 2009
Grøn vækst - videnbehov
Notatet Grøn Vækst - videnbehov er et indspil om forskningsmæssige behov i forbindelse med regeringens kommissorium for Grøn Vækst. Den skal forene et vækstorienteret landbrug med miljø- og naturbeskyttelse.
16. april 2009
Flydende forskningslejr på havisen nord for Grønland
Danske forskere er i gang med at kortlægge, hvordan det Arktiske Ocean reagerer på klimaændringerne. Det foregår fra en flydende islejr på havisen nord for Grønland.
2. april 2009
Kortlægning af klimaforskningen i Danmark
Klimaforskningen tegner sig kun for omkring halvanden procent af al forskning i den offentlige sektor og for omkring tre procent i den private. Alligevel er danske klimaforskere blandt de mest citerede i verden.
533 - 546 af 855 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)