Nyheder

Tilbage

30. oktober 2009
New lode gold occurrence north of Sermilik, southern West Greenland

20. oktober 2009
Læs om ocean, is og klimaændringer i Geoviden nr. 3, 2009
Oceanerne er en joker, for deres cirkulation kan modvirke klimaforandringerne. Landjorden er også en joker, for opvarmes jorden i de polare egne, frigiver den kulstof og forstærker klimaeffekten.
16. oktober 2009
Nyt skred på Møns Klint
Natten til torsdag skete et mindre skred på Møns Klint. Skov- og Naturstyrelsen har spærret dele af klinten af og opfordrer besøgende til at færdes med forsigtighed og omtanke.
2. oktober 2009
Kulturnat 2009 - Klima, energi og fremtiden, jordskælv og mineraler
GEUS har to arrangementer til kulturnat 2009. Det ene handler om klimaet og den vedvarende energi, og det kommer tæt på COP15 forhandlingerne. Det andet handler om dinosaurer, sabelkatte og danske jordskælv og er for både børn og voksne.
11. september 2009
LOMROG II ekspeditionen tilbage i Longyearbyen
Alle mand på LOMROG II ekspeditionen er nu kommet sikkert i havn i Longyearbyen på Svalbard efter seks uger i Polhavets is. Skibet Oden nåede Nordpolen og mange vigtige data af god kvalitet blev indsamlet under togtet.
7. september 2009
Feltrapport nr 8 fra LOMROG II ekspeditionen

25. august 2009
Dansk grundvand og godkendte pesticider - 2009-rapporten fra Varslingssystemet er udkommet
I takt med den løbende godkendelse af pesticider bliver det undersøgt, om de er til fare for vores drikke- og grundvand på lang sigt. Tendensen er, at kun få af de godkendte sprøjtemidler overskrider grænseværdien for grundvand, fortæller ny rapport fra Varslingssystemet.
23. august 2009
Dansk-svensk-canadisk ekspedition når Nordpolen
Den svenske isbryder Oden er basis for togtet LOMROG II, og den er nu nået til nordpolen. Togtet er en del af dataindsamlingen forud for de danske og grønlandske krav om at kunne udvide kontinentalsoklen ud over 200 sømil.
20. august 2009
Potentialekortlægning - Geo-vejledning
Der er kommet en ny Geo-Vejledning med titlen Potentialekortlægning - Vejledning i udarbejdelse af potentialekort. Den hører til Den Nationale Grundvandskortlægning, og dens formål er at sikre ensartede potentialekort for hele landet.
11. august 2009
Feltarbejde i Nordvestgrønland - Christian Knudsen beretter
Christian Knudsen fortæller om formålet med feltarbejdet i Nordvestgrønland, som koncentrerer sig om Baffin Bugtens geologi og råstoffer. Desuden skal ekspeditionen danne kærnen i et tv-program fra KNR.
30. juli 2009
Kortlægning af det højeste nord - udstilling på Det Kongelige Bibliotek
Udstilling på Det Kongelige Bibliotek fortæller historien om Grønlands kortlægning gennem unikke kort, luftfotografier og genstande. Baggrunden for kortlægningen er især jagten på guld og andre ressourcer. Udstillingen varer fra 13. juli til 26. september.
29. juli 2009
Dansk togt til Nordpolen med den svenske isbryder Oden
Den svenske isbryder Oden har lagt fra Longyearbyen på Svalbard for at kortlægge og indsamle data i polarhavet. Målet med togtet er at indsamle data til at dokumentere de danske og grønlandske krav på kontinentalsokkel ud over 200 sømil.
10.juli 2009
Database med grundvandsrapporter
Amternes grundvandskortlægning er nu samlet i en database ved GEUS, og i fremtiden bliver kortlægningen fra Statens Miljøcentre samlet i den samme database. Databasen kan også bruges til at indberette grundvandsundersøgelser jævnfør Vandforsyningsloven §69, stk. 3.
8. juli 2009
Stort jordskælv i det nordvestlige Grønland
Den 7. juli 2009 ramte et stort jordskælv med styrke 6,1 på Richterskalaen det nordvestlige Grønland. Epicentret lå 90 km fra Pituffik og Thule Air Base. GEUS efterlyser beretninger fra folk, der har mærket jordskælvet.
533 - 546 af 866 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)