Nyheder

Tilbage

23. september 2010
International forskningsevaluering af programområdet Energiråstoffer
En international evaluering af forskningen på programområdet Energiråstoffer viser, at GEUS fremviser høj forskningskvalitet på energiområdet. Det omfatter både olie og gas samt geotermisk energi.
23. september 2010
Sammenligning af overvågningsprogrammer
Forskellige lande har forskellig tilgang til overvågning af miljøet. Derfor har GEUS og tre andre institutioner lavet en rapport, som sammenligner fire landes overvågningsprogrammer.
20. september 2010
Sikring af rent dansk grundvand mod udvaskning af godkendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter
Varslingssystemet VAP viser, at de fleste pesticider og deres nedbrydningsprodukter ikke udgør et problem for drikkevandet. 22 % af stofferne findes dog i grundevandet i koncentrationer over de tilladte for drikkevand.
16. september 2010
GEUS skal assistere Nigerias små-skala minedrift
De fleste miner i Nigeria er små miner som bruger lavt uddannet arbejdskraft og som er vigtige for lokalsamfundet. GEUS skal lave en håndbog om god praksis for at højne sikkerheden i minerne og afhjælpe de socioøkonomiske problemer omkring dem.
14. september 2010
Informationshæfte om uran i Grønland
Uranen i de grønlandske fjelde kan ikke udvindes på grund af landets lovgivning. Uran optræder imidlertid i selskab med andre stoffer, som kan udvindes, og derfor har Landstinget bestilt informationsmateriale med fakta om uranudvinding.
14. september 2010
EuroGeoSurvey årsmøde på GEUS
GEUS er vært for et stort møde i EuroGeoSurvey, som en er paraplyorganisation for de nationale geologiske undersøgelser i EU-landene. I den forbindelse kommer de besøgende geologer rundt til fire danske specialiteter.
3. september 2010
Kontrakt om assistance til markedsføring af Etiopiens mineraler
Etiopien ønsker at markedsfører sine ressourcer overfor internationale mineselskaber. Derfor skal GEUS lave materiale for landet ud fra eksisterende kort, boringer og analyser til den internationale mineudstilling i Cape Town i februar 2011.
30. august 2010
OneGeology-Europe Awareness Seminar -
13. september 2010, 16.30-18.00


3.august 2010
Samfundets byggesten - Årsberetning 2009
GEUS’ årsberetning for 2009 fortæller om en stribe opfyldte krav og en god økonomi. Desuden er der projekter til et godt stykke ind i 2010, og takket være COP15 står GEUS’ forskning på klimaområdet nu centralt internationalt.
1. juli 2010
GEUS udvikler 24 kort til Miljøcentrene med grundvandsparametre
Alle har nu adgang til 24 kort med data om grundvandet. Disse data omfatter vandets indhold af en række naturlige og tilførte stoffer. Kortene bliver opdateret efter Jupiter databasen hver nat, og de har derfor altid de nyeste data med.
25. juni 2010
23 korte artikler om forskning inden for: Vand, olie, mineraler og miljø
I 23 korte artikler fortæller GEUS om institutionens forskning inden for grundvandskortlægning, geotermal energi i Danmark, kontinentalsokkelprojektet og overvågning af Indlandsisen. Alle artiklerne er på engelsk.
10. juni 2010
GEUS' digitale data og kort har fået ny side
Den nye opdaterede indgang til digitale data og kort består af nye brugervenlige, interaktive kort samt en udvidelse af GEUS' korttjenester til den professionelle bruger. Nu er det også muligt at vise pejlinger og profiler i Google Earth.
16. maj 2010
Handy atlas med geologisk kort over Grønland
Et nyt geologisk kort viser Grønlands overflade-geologi på land og en geofysisk fortolkning af geologien til havs. Kortet er primært til professionel brug, men kan udmærket bruges som kort over Grønland. Det har 280 stednavne.
11. maj 2010
Læs om Darwin og fossilerne
Charles Darwin arbejdede som geolog, og det var i den egenskab, han var med på sin store rejse med HMS Beagle. Han har da også haft stor betydning for palæontologien.
477 - 490 af 855 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)