Nyheder

Tilbage

27. juli 2011
19 short papers covering minerals, petroleum and nature and environment
‘Review of Survey activities’ presents a selection of 19 papers reflecting the wide spectrum of activities of the Geological Survey of Denmark and Greenland, from the microscopic to the plate-tectonic level.
14. juli 2011
Kan depot til atomaffald klare en istid?
Grønland har istid lige nu, og derfor er det et naturligt sted at undersøge, hvad atomaffald bliver udsat for i Canada, Sverige og Finland, når der kommer en ny istid der.
12. juli 2011
Geoviden nr 1/2011 og 2/2011
Folketinget har pålagt GEUS at se på mulighederne for at deponere radioaktivt affald i Danmark. Studiet omfatter depottyper, geologi og logistik.
20. juni 2011
Var klimaændringer årsag til at Nordboerne på Grønland bukkede under?
Nordboernes samfund på Grønland bukkede under omkring år 1350, fordi klimaet blev stadig koldere. Området blev ikke ubeboeligt, men nordboerne tilpassede sig ikke klimaforandringerne.
7. juni 2011
Ismålinger skal forbedre klimaberegninger
Dansk forsker har udviklet et nyt materiale, som skal forbedre fremtidens beregninger af afsmeltning af Indlandsisen.
23. maj 2011
Vulkanen Grímsvötn i udbrud
Den islandske vulkan Grímsvötn er gået i udbrud. Den ligger under iskappen Vatnajøkull og er en af Islands mest aktive vulkaner. Denne gang når askeskyen op i 20 km's højde og forstyrrer flytrafikken.
19. maj 2011
Mikroorganismer redede livet i havene
Mikroorganismerne phytoplankton kan sove tornerosesøvn i over 100 år, og det betyder, at de formentlig har forhindret alt liv i havene i at forgå efter meteornedslagene for 65 millioner år siden.
8. april 2011
Et ekstremt år for Indlandsisen i Grønland
Indlandsisen i Grønland oplevede en større og længere sommerafsmeltning i 2010 end i nogen sinde før. Året satte også rekord i afbrækning af gigantiske isbjerge, og den varme og tørre efterfølgende vinter gjorde ondt værre.
30 marts 2011
Prince Charles overrækker polarmedalje til Jon R. Ineson fra GEUS
Seniorforsker Jonathan Ralph Ineson fra GEUS har modtaget den engelske Polar Medal for sit omfattende geologiske arbejde i polarområderne. Tildelingen af medaljen godkendes af den engelske dronning.
23. marts 2011
Nyt projekt skal bane vej for den grønne jordvarme
Et nyt projekt skal tilvejebringe mere viden om og værktøjer til at udnytte energien i jordvarmeboringer. Projektet har fokus på opvarmning og afkøling af bygninger samt lagring af energi i jorden.
21. marts 2011
Penge til at skabe byer i vandbalance
Et nyt innovationskonsortium har fået støtte til at udvikle systemer så vi bedre kan udnytte vandressourcerne i byer, og gøre de tæt befolkede områder mere robuste overfor skybrud.
18. marts 2011
GEUS' hjemmeside skal fornys, og der skal bruges ekstern bistand til udviklingen

12. marts 2011
Glødende interesse for magmaer - Danmarks Geologipris 2010 er uddelt
Danmarks Geologipris 2010 blev tildelt seniorforsker Troels Frederik Daugaard Nielsen fra GEUS. Hans karriere har fra starten centreret sig om basalterne omkring Nordatlanten.
7. marts 2011
GEUS deltager i PDAC 2011 udstillingen i Toronto
For at skabe interesse om Grønlands råstoffer blandt udenlandske virksomheder, deltager GEUS og Råstofdirektoratet i PDAC-udstillingen i Toronto i Canada.
449 - 462 af 865 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)