Nyheder

Tilbage

2. november 2011
Grundvandspris til forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard
Forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard fra GEUS og professor Karsten Høgh Jensen fra Københavns Universitet modtog den 1. november G.O. Andrups Grundvandspris for deres udvikling af grundvandsmodellering som disciplin gennem mere end 30 år.
26. oktober 2011
UDBUD: Apparat til måling af kornstørrelsesfordeling vha. laser diffraktion - frist 3/11-2011

25 oktober 2011
Uafhængige input om energi til EU
Uafhængige vurderinger af olie, gas og geotermisk energi i Europa er afgørende for EU's institutioner. Peter Britze fra GEUS står i spidsen for en ekspertgruppe, som får input fra alle de europæiske landes nationale geologiske undersøgelser.
5. oktober 2011
Sikring af grundvandet mod godkendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter
I takt med den løbende godkendelse af pesticider bliver det i 'Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet' (VAP) undersøgt, om pesticider er til fare for vores grundvand ved godkendte anvendelser i Danmark. VAP består af fem almindelige landbrugsmarker placeret forskellige steder i Danmark. De 5 marker sprøjtes med godkendte pesticider, hvorefter det måles, om pesticiderne trænger ned i grundvandet.
20. sept. 2011
Bedre viden om vurdering af jordskælvsrisiko
Forsker Peter Voss fra GEUS har modtaget 800.000 kr. til et nordisk forskernetværk om jordskælvsrisiko.
30. august 2011
Kortlægning af kontinentalsoklen ud for Nordøstgrønland
Som et led i Rigsfællesskabets Kontinentalsokkelprojekt arbejder danske forskere i disse dage med at kortlægge havbunden og geologien under havbunden. Dette arbejde er et led i projektets opgave at fremskaffe det nødvendige datagrundlag for at kunne fremsætte krav om en udvidelse af kontinentalsoklen og dermed rettighederne til ressourcerne under havbunden udover 200 sømil. Dette sker i henhold til FN’s havretskonvention.
24. august 2011
South-East Greenland 2011 Expedition; unraveling one of the lesser-known regions of Greenland
GEUS have made geological reconnaissance work in South-East Greenland and done significant and interesting preliminary findings. Several mineralizations have been localised in the highly metamorphosed rock.
19. aug. 2011
Varmt havvand smelter Jakobshavn Isbræ
En af Grønlands mest berømte gletsjere, Jakobshavn Isbræ, smelter hastigt i disse år, fordi varmt havvand når ind til den. Det er et tilbagevendende naturfænomen, som bidrager til gletsjerens generelle tilbagetrækning.
4. august 2011
Communication wanted: Non-seismic alternatives for oil and gas exploration onshore
Principle investigators from GEUS want to communicate with companies or individuals, who have personal experience with non-seismic methods, which can be used for onshore oil and gas exploration.
1. august 2011
Slutdepot for radioaktivt affald
Tre forstudier for et dansk slutdepot for radioaktivt affald er præsenteret i det seneste nummer af bladet Geoviden
27. juli 2011
19 short papers covering minerals, petroleum and nature and environment
‘Review of Survey activities’ presents a selection of 19 papers reflecting the wide spectrum of activities of the Geological Survey of Denmark and Greenland, from the microscopic to the plate-tectonic level.
14. juli 2011
Kan depot til atomaffald klare en istid?
Grønland har istid lige nu, og derfor er det et naturligt sted at undersøge, hvad atomaffald bliver udsat for i Canada, Sverige og Finland, når der kommer en ny istid der.
12. juli 2011
Geoviden nr 1/2011 og 2/2011
Folketinget har pålagt GEUS at se på mulighederne for at deponere radioaktivt affald i Danmark. Studiet omfatter depottyper, geologi og logistik.
20. juni 2011
Var klimaændringer årsag til at Nordboerne på Grønland bukkede under?
Nordboernes samfund på Grønland bukkede under omkring år 1350, fordi klimaet blev stadig koldere. Området blev ikke ubeboeligt, men nordboerne tilpassede sig ikke klimaforandringerne.
449 - 462 af 875 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)