Nyheder

Tilbage

21. marts 2011
Penge til at skabe byer i vandbalance
Et nyt innovationskonsortium har fået støtte til at udvikle systemer så vi bedre kan udnytte vandressourcerne i byer, og gøre de tæt befolkede områder mere robuste overfor skybrud.
18. marts 2011
GEUS' hjemmeside skal fornys, og der skal bruges ekstern bistand til udviklingen

12. marts 2011
Glødende interesse for magmaer - Danmarks Geologipris 2010 er uddelt
Danmarks Geologipris 2010 blev tildelt seniorforsker Troels Frederik Daugaard Nielsen fra GEUS. Hans karriere har fra starten centreret sig om basalterne omkring Nordatlanten.
7. marts 2011
Results from the regional geochemical sampling in 2010 in the Tasiilaq region, South East Greenland
Sediment and water chemistry from the Palaeoproterozoic Ammassalik mobile belt (64°30'-67°00'N) in South East Greenland taken during MRAPSEG 2010 are now released.
7. marts 2011
GEUS deltager i PDAC 2011 udstillingen i Toronto
For at skabe interesse om Grønlands råstoffer blandt udenlandske virksomheder, deltager GEUS og Råstofdirektoratet i PDAC-udstillingen i Toronto i Canada.
3. marts 2011
Markedsføring af Yemens mineralske råstoffer
I år hjæler GEUS med at præsentere Yemens råstoffer på minekonferencen PDAC i Toronto i Canada. Det er tredje gang, GEUS laver materialer til landets egen stand.
25. februar 2011
Deltagelse i EITI femte verdenskonference i Paris
Råstoffer kan være en kilde til velstand for befolkningen, men i lande med dårlig regeringsførelse kan råstofferne lige så vel blive en kilde til fattigdom. GEUS deltager i en konference om emnet som en del af den danske delegation.
15. februar 2011
Bog: Ekspeditionshistorie og stednavne i det nordlige Østgrønland
GEUS har udgivet en bog, som indeholder en komplet oversigt over alle betydelige ekspeditioner til det nordlige Østgrønland og en omfattende liste over stednavne med forklaringer på navnene og kort over, hvor stederne ligger.
11. Februar 2011
Nyt digitalt geologisk kort over det arkæiske grundfjeld i Sydvestgrønland
I forbindelse med en vurdering af mineralpotentialet i det arkæiske grundfjeld i Sydvestgrønland har GEUS fremstillet nye digitale kort. Formålet er at skaffe mere interesse for områdets råstoffer.
10. februar 2011
Ny forskning: Nordatlantens puls har påvirket klimaudviklingen siden istiden
Naturlige svingninger i havtemperaturen i Nordatlanten vil påvirke klimaet i området så det fremmer den globale opvarmning i nogle år og hæmmer den i andre. Disse lokale varme- og kuldeperioder varer 25-30 år
9. februar 2011
Inspiration til gymnasiernes AT-opgave
Årets AT-emner kan være overvågning ved hjælp af moderne teknologi. GEUS tilbyder derfor en introduktion til tre emner. GEUS overvåger nemlig Danmarks grundvand, Grønlands indlandsis og hele rigets jordskælv.
1. februar 2011
Markedsføring af Etiopiens mineralske råstoffer
Til den internationale minekonference i CapeTown i Sydafrika har GEUS assisteret Etiopien med at producere materiale til international markedsføring af landets råstoffer. Der forventes omkring 4.000 deltagere.
25. januar 2011
Kobber i sedimenter i Grønland
Udvinding af kobber fra nye forekomster er der temmelig sikkert basis for i Grønland. Det er konklussionen af resultaterne fra en workshop På GEUS.
24. januar 2011
Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2009
Statusrapporten for grundvandets tilstand 1989-2009 viser blandt andet, at Nitrat er et faldende problem, medens tilstanden omkring pesticider og deres restprodukter udvikler sig.
449 - 462 af 855 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)